"חוק הוד"לים"

building

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011; הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (תיקון מס' 1), התשע"ג-2013

הצעת החוק מ-2011 נועדה להקים לתקופה מוגבלת "וד"לים" (ועדות דיור לאומיות) – ועדות תכנון מיוחדות לקידום מהיר של תוכניות גדולות לבניה למגורים, תוך עקיפה של הליכי תכנון רגילים. הממשלה טענה כי הקמת הוד"לים תקטין את הבירוקרטיה ותגדיל את היצע הדירות בישראל, וכך תעזור בפתרון משבר הדיור.

לעמדת האגודה לזכויות האזרח, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון והאגודה לצדק חלוקתי, ההצעה להקים וד"לים כפתרון לבעיות הדיור היא בעייתית, מכיוון שהיא עוקפת את הליכי התכנון התקינים ותייצר תוכניות פגומות, שלא יבטיחו לתושבים איכות חיים מינימלית. זאת תוך פגיעה קשה בסביבה וכרסום משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על תוכניות.

הקואליציה לדיור בהישג יד, שהאגודה לזכויות האזרח חברה בה, טוענת כי חוק הוד"לים יביא יותר נזק מתועלת. לעמדתה, ההצדקה היחידה לעקיפת הליכי התכנון הרגילים יכולה להיות רק זירוז פתרונות דיור בר השגה לאוכלוסיה עם הכנסה בינונית ונמוכה. אולם הצעת החוק אינה מתייחסת לצורך בתכנון דיור בר השגה, ובפועל תביא לכך שעתודות הקרקע הגדולות במרכז הארץ יהפכו להיות שכונות הומוגניות לאוכלוסיה אמידה בלבד ויגבירו את הקיטוב.

הצעת החוק מ-2013  מבקשת להאריך את תוקפו של החוק ב-30 חודשים נוספים. כמו כן מוצע להרחיב את סמכויותיהן של הוועדות לדיור לאומי (וד"לים) – הן בהתייחס לסוג התכניות שיהיה בסמכותן לאשר, והן בנוגע לזכויות הבעלות בקרקע שעליה ניתן יהיה להחיל תכנית לדיור לאומי. חוק התכנון והבנייה יצר מערכת היררכית של מוסדות תכנון ובמקביל מערכת היררכית של תכניות במדרגים השונים (תכנית מתאר ארצית, תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית, תכנית מפורטת), אשר שתיהן מושתתות על איזונים עדינים ומורכבים. חוק הוד"לים הפר מערכת זאת של איזונים על ידי יצירת מערכת תכנון נוספת, הפועלת במקביל למערכת ההיררכית שהוקמה לפי חוק התכנון והבנייה, ואשר אינה כפופה להוראותיו ולאיזונים הקבועים בו. בנוסף, לאחר לחץ ציבורי רב עצמה הוכנסה לחוק הו"דלים תוספת שמטרתה להבטיח כי חלק מהתכניות שיאושרו יהיו למטרות של דיור בר השגה להשכרה – עד כה לא נבנו יחידת דיור בר השגה להשכרה. התנהלות הוועדות לדיור לאומי, מצביעה בבירור, כי כל פעולתן ומרצן מכוון להגדלת ההיצע התכנוני ותו לאו.

סטאטוס: הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ב-4 ביולי 2011, והחוק אושר ב- 3 באוגוסט 2011 בזמן מחאת האוהלים. החקיקה אושרה כהוראת שעה למשך 18 חודשים, אך בשנת 2013 הונחה הצעה חדשה המבקשת להאריך את החקיקה בשלושים חודשים נוספים ולהרחיב את סמכויות הוועדות המיוחדות. הצעת החוק נדונה בוועדת הפנים לבכנה לקריאה שנייה\שלישית.

נוסח החוק – 2011

הצבעה על אישור החוק מאתר הכנסת

נוסח הצעת החוק – 2013

 

עמדת הארגונים:

עמדת עמדת המטה לתכנון אחראי, אוקטובר 2013

עמדת הקואליציה לדיור בר השגה, יוני 2013

פניית המטה לתכנון אחראי לחברי הכנסת, אפריל 2013

פניית הקואליציה לדיור בר השגה ליו"ר ועדת הפנים, אפריל 2013

פניית הקואליציה לדיור בהישג יד לראש הממשלה, יולי 2011

נייר עמדה – האגודה לזכויות האזרח, עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון והאגודה לצדק חלוקתי, מרץ 2011

עמדת המטה לתכנון אחראי

 

הודעות לעיתונות:

עקב לחץ ציבורי נרחב הוחלט להכניס את השינויים בחוק הוד"לים המאפשרים קידום דיור בר השגה, נובמבר 2013

מניפולציה ריקה על חשבון מחאת הדיור, יולי 2011

 

קישורים נוספים:

הודעה לעיתונות מאתר עמותת במקום: התכנית להקמת וד"לים עלולה להביא לתוצאות הרסניות

מאמר: בונים את הפער, מאת עו"ד גיל גן-מור, באתר העוקץ

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: דיור בר השגה,הזכות לדיור,זכויות חברתיות,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.