פגיעות הומניטריות בכפר ביתא במהלך פעילות צבאית

ב-22.3.06 פנתה האגודה לגורמים בצבא בעקבות כיתור הכפר ביתא על ידי הצבא: מתלונות ראש מועצת הכפר עולה חשד לביצוע הפרות ועברות חמורות על ידי כוחות הביטחון

לכבוד
האלוף יאיר נווה
מפקד כוחות צה"ל באיו"ש

לכבוד
אל"מ יאיר לוטשטיין
היועץ המשפטי לאיו"ש


בהול!!

שלום רב,


הנדון: פגיעות הומניטריות בכפר ביתא במהלך פעילות צבאית

בעקבות פנייתו של ראש מועצת ביתא, מר ערב אלשורפא, ממנה עולה כי בימים האחרונים נתונים תושבי הכפר לפגיעות קשות וחריפות להן גורמים כוחות הצבא, הריני פונה אליכם בדחיפות:

מאז יום 19.3.2006 כיתר הצבא את הכפר ביתא באופן מוחלט, תוך ניתוקו מסביבתו. הצבא אוסר על כל יציאה או כניסה לכפר, ואף הכריז על עוצר מתמשך ללא הפוגות. כתוצאה מכך מזה 3 ימים מצויים תושבי הכפר בעוצר, מבלי שניתן להם לצאת ולהצטייד במזון ובמצרכים חיוניים אחרים. ראש הכפר מתריע מפני מחסור במצרכי מזון בסיסיים ובמצרכים חיוניים אחרים.

הצבא כיתר כאמור את הכפר מכל עבריו, באמצעות חסימות, סלעים וערימות עפר, ולא הותיר אף לא דרך פתוחה אחת למעבר כלי רכב (כך נעשה בכל חמש דרכי הגישה לכפר – חווארה בכיוונים מערב, דרום וצפון מהכפר, אודלה וצומת עוורתא). במצב זה, לא מתאפשרת נגישות גם לרכבי חירום והצלה. למותר לומר, כי מצב דברים זה יוצר סכנה לחיים ולבריאות.

לא זו אף זו, ראש הכפר מדווח, כי במסגרת פעילותם בכפר, חיבלו החיילים והרסו עמודי חשמל, צינורות מים ומספר כבישים. עוד דיווח, כי עם כניסתם זרעו החיילים הרס בשוק הירקות – הפכו בסטות ותקפו את הסוחרים.

מאז נכנסו לכפר השתלטו החיילים ביום 19.3.2006 על 8 בתים מאוכלסים, והפכו אותם לנקודות תצפית. החיילים ריכזו את המתגוררים בכל אחד מהבתים באחד מחדרי הבית, תוך שהם אוסרים עליהם לצאת מהחדרים, בה בעת שהחיילים משתמש בכל יתר חלקי הבית. מצב כליאה זו נמשך מאז יום 19.3.2006. בין הבתים שנתפסו נמנים בתיהם של: …

מהתלונה האמורה עולה חשד לביצוען של הפרות ועבירות חמורות על ידי כוחות הביטחון:

  • הטלת עוצר ללא הפוגות במשך כמה ימים, בלא ליתן לתושבים אפשרות סבירה להצטיידות במצרכי מזון ובמצרכים חיוניים אחרים, יוצרת סכנה לבריאותם, ומהווה הפרה חמורה של חובותיו של המפקד הצבאי.
  • חסימת הכפר מכל עבריו, ללא הותרת דרך גישה פתוחה מהווה הפרה של התחייבות הצבא בבג"צ 9242/00 ובבג"צ 2847/03, לפיה לכל יישוב בשטחים תיוותר לפחות דרך גישה אחת שהתנועה בה אפשרית בכלי רכב.
  • מחובתו של הצבא, במקרה של תפיסת בית מגורים להבטיח, כי למשפחה תנאי מגורים ומחייה נאותים. במידת הצורך, מחובתו להעמיד לה דיור חלופי הולם. כליאתה של משפחה באחד מחדרי הבית, בצפיפות וללא שמירה על תנאי חיים מינימליים מהווה הפרה חמורה של חובותיו של המפקד הצבאי.
  • למותר לומר, כי חבלה בתשתיות הכפר והרס רכוש הינם בגדר מעשים פסולים האסורים מכל וכל.

להתייחסותכם המיידית והעניינית, אמתין ואודה.

בכבוד רב
פיראס עלמי
המחלקה המשפטית

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש התנועה

סגור לתגובות.