פנייה ליועמ"ש: בניגוד לחוק, ממשיכים לקיים ועדות קבלה

צילום: יואב לףצילום: יואב לף

האגודה פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להנחות את רשם האגודות להפסיק השימוש בוועדות קבלה בישובים שאינם עומדים בתנאי חוק ועדות קבלה


ביום 30.4.11 נכנס לתוקף התיקון לפקודת האגודות השיתופיות ("חוק ועדות הקבלה"). התיקון מסדיר את הליכי הקבלה לישובים קהילתיים ושכונות הרחבה של ישובים חקלאיים – נושא שהוסדר קודם לכן בהחלטה 1195 של מועצת מקרקעי ישראל. התיקון קבע כי הקצאת מגרש או העברת זכויות בישובים קהילתיים או שכונות הרחבה טעונה הסכמה של ועדת קבלה (אשר סמכויותיה מוסדרות בתיקון) ובלבד שהישוב עונה על ארבעה קריטריונים: הישוב בנגב או בגליל, הוא מכיל עד 400 בתי משפחה, הוא מסווג כישוב קהילתי כפרי או כאגודה להתיישבות קהילתית ומספר התושבים בו הוגבל בתוכנית מתאר ארצית או מחוזית.

לאחר שהתיקון עבר הגישו האגודה לזכויות האזרח, יוזמות קרן אברהם ותושבי ישובים קהילתיים מקבוצת "עתיד משגב" עתירה לבג"ץ לביטולו, בשל היותו פוגע בזכויות אדם. גם ארגון עדאלה הגיש עתירה נגד החוק.

בנוסף לכך, האגודה לזכויות האזרח פנתה ביום 24.3.11 לרשם האגודות השיתופיות ולמינהל מקרקעי ישראל בדרישה להנחות את הישובים שאינם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק, להפסיק את הליכי הסינון באמצעות ועדות קבלה (לגבי קיבוצים ומושבים – להפסיק את השימוש בוועדות קבלה בקבלת תושבים לשכונות ההרחבה). דרשנו כי יוצאו הנחיות לגבי הליכי ההקצאה החדשים בישובים אלו, וכי תפורסם רשימת הישובים שאינם נכנסים לגדרי התיקון.

ביום 27.4.11 קיבלנו את תשובת לשכת הרשם, הדוחה את בקשתנו. לטענת משפטני האגף לאיגוד שיתופי, התיקון החדש לא ביטל את האפשרות להמשיך ולקיים ועדות קבלה בישובים שאינם עומדים בקריטריונים שבו, ואלו ייעשו על פי האמור בהחלטה 1195 של המינהל. כלומר – בישובים שהתיקון חל עליהם תיערך ועדת קבלה לפי האמור בתיקון, ובכל השאר – לרבות באזורים שאינם בנגב או בגליל, ימשיכו להתנות קבלה למגורים בוועדות קבלה לפי החלטת המינהל. כמו כן סירב האגף לפרסם את רשימת הישובים שנכנסים בגדרי התיקון, כיוון שמדובר ברשימה שהכנתה מחויבת רק במישור הפנים-משרדי ושמי שרוצה לדעת האם ישוב עונה לקריטריונים יוכל לחפש את התשובה במקורות אחרים.

ביום 28.4.11 פנינו ליועץ המשפטי לממשלה וביקשנו, שינחה את רשם האגודות השיתופיות כי החלטה 1195 בטלה, וכי יש להפסיק את השימוש בוועדות קבלה כתנאי לקבלה למגורים בישובים קהילתיים ושכונות הרחבה, שאינם עומדים בקריטריונים שקבע התיקון. טענו כי הפרשנות של הרשם מנוגדת לתיקון ולכוונת המחוקק, וכי קבלת פרשנותו תיצור עיוותים קשים, המנוגדים לתכלית התיקון.

בנוסף טענו, כי בישובים שאינם נכנסים בגדרי התיקון יש לקבוע הליכי הקצאה חדשים, שיסדירו את מכלול היחסים בין התושב לאגודה, אך לא יכללו הליכי סינון כלשהם.

לבסוף טענו כי הסירוב לפרסם את רשימת הישובים, מידע ציבורי חיוני להבנת החוק, תמוה ומנוגד לחוק חופש המידע.

קישורים נוספים:

אביב לביא: וגר גיי עם חד-הורית: הגיע הזמן לבטל את ועדות הקבלה, nrgמקומי, 22.5.2011.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.