הפרה קשה של זכויות אדם בחברון על ידי כוחות הביטחון ובחסותם

ב-26.6.05, בעקבות התפרעויות של מתנחלים בחברון ופגיעה בתושבים פלסטינים, שבה האגודה והתריעה בפני היועץ המשפטי לממשלה על הפגיעות הנרחבות בזכויות האדם של תושבי העיר, הנמשכות זה שנים, תוך הפרת המשפט ההומניטרי. פניות קודמות של האגודה ליועץ בנושא לא זכו למענה

לכבוד
מר מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים

שלום רב,


הנדון: הפרה קשה של זכויות אדם בחברון על ידי כוחות הביטחון ובחסותם – אי מתן תשובה

סימוכין: מכתבנו מיום 29 בנובמבר, 2004

1. עם קבלתם של דיווחים על ההתפרעויות החמורות היום בחברון אנו שבים ומתריעים בפניך על המשך הפגיעות הקשות והנרחבות בזכויות האדם של תושבי העיר, על ידי כוחות הביטחון ובחסותם, ועל המשך ההתעלמות מהפרות חמורות של המשפט ההומניטרי.
2. עוד ביום 29 בנובמבר 2004 פנינו אליך בעניין הפגיעות ההומניטריות הקשות הנגרמות לפלסטינים תושבי העיר העתיקה בחברון, כתוצאה מאופן פעולתם של כוחות הביטחון בעיר. הצבענו על כך, שמדובר בפגיעות הומניטריות חמורות ביותר, הנובעות מבעיה מערכתית, המורכבת מליקויים במספר רשויות שלטוניות, המצריכות את התערבותך האישית והדחופה.

3. כפי שציינו במכתבנו הקודם, נושא הפרות זכויות האדם בחברון הועלה פעמים אין ספור, הן בפני כל רשויות הצבא והמשטרה הרלבנטיות, הן ישירות בפניך, והן בעתירות בפני בית המשפט הגבוה לצדק. למרות זאת, לא היה בכל אלה עד היום כדי להביא לשינוי באופן תפקודם של כוחות הביטחון בעיר.

4. מאז פנייתנו חלפה למעלה מחצי שנה. למרות זאת, לא זכינו עד כה לכל מענה לפנייתנו.

5. למרות חלוף הזמן ולמרות פנייתנו בה נפרש מכלול שלם של פגיעות חמורות בזכויות אדם בסיסיות של תושבי העיר, המצב בעיר העתיקה של חברון, והפגיעות באוכלוסיה האזרחית הפלסטינית במקום, ממשיכות ככלל ללא כל שינוי. כך הדבר בנוגע לאיסורי התנועה, המוטלים על תנועת הפלסטינים ברחבי העיר, והגורמים לפגיעות היקפיות קשות מנשוא בכל תחומי החיים של עשרות אלפי תושבים. כך הדבר אף בנוגע לפעולות פוגעניות אחרות, כדוגמת ביצוע חיפושים בבתים ותפיסת בתים על ידי הצבא.

6. פגיעה קשה נוספת באוכלוסיה נגרמת עקב מחדליהן הנמשכים של רשויות הביטחון בנושא אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים ורכושם. רק בתקופה האחרונה התרחשו מספר "גלי אלימות" במהלכם הוגברו התקיפות באזורים שונים של העיר, בקרבת ההתנחלויות היהודיות. למרות פניותנו, המשיכו כוחות הצבא, הנמצאים במהלך ההתרחשויות בזירות האירועים, לעמוד מנגד ולא לעשות דבר.
העתקים מפניות שנשלחו בנושא זה גם בתקופה האחרונה, בימים 19.4.2005, 25.4.2005, 19.6.2005, ושנותרו ללא מענה, מצ"ב מסומנים א`-ד`.

7. את התוצאה של מחדלים נמשכים אלה ניתן לראות עם התפרצותו של גל אלימות קשה נוסף היום, המדווח כ"מסע נקמה" של מתנחלי חברון בפלסטינים תושבי העיר. את מעשה הרצח של שני הנערים שארע ביום שישי האחרון יש לגנות בכל לשון, ולפעול כמתחייב כנגד האחראים לביצועו. ואולם, כמי שבקיאים בהלכי המקום, שומה היה על רשויות הביטחון להיערך מבעוד מועד על מנת למנוע את ההתפרעויות של המתנחלים בפלסטינים תושבי העיר.
העתק מכתבה שפורסמה היום, ה-26.6.2005, באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, מצ"ב.

8. ככל שנמשכת אוזלת היד בטיפול בתוקפים ובאי-מתן הגנה למותקפים, גוברת והולכת האנרכיה השוררת במקום, וגוברת והולכת התחושה, כי המתנחלים רשאים לפעול כאילו אין דין ואין דיין בעיר.


9. עינינו הרואות – מאז פנייתנו עוד בחודש נובמבר 2004, דבר לא השתנה. כאז כן עתה, כתוצאה מפעולות וממחדלים של כוחות הביטחון, הפכו חייהם של התושבים הפלסטינים באזור לבלתי נסבלים.

אין זה מיותר לחזור ולהדגיש, כי העיר העתיקה בחברון הנתונה לשליטת הצבא הפכה, כפועל יוצא ישיר מפעולותיהם של כוחות הביטחון, לאזור רפאים. מצב דברים זה מהווה הפרה קשה ומתמשכת של החובות המוטלות על המפקד הצבאי על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי, על פי משפט זכויות האדם הבינלאומי, ועל פי המשפט הישראלי.

10. התמונה המתקבלת היא, כי למרות פגיעות הומניטריות קשות, ובלתי חוקיות בעליל, הנמשכות מזה מספר שנים, להן אחראים כוחות הביטחון, ולמרות פניות חוזרות ונשנות לכל הגופים והרשויות האפשריים – לא נעשה דבר על מנת להפסיק את הפגיעות האמורות.

בנסיבות אלה, אנו שבים ופונים להתערבותך הדחופה ביותר.

בכבוד רב ובברכה,

לימור יהודה, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחיים ולשלמות הגוף,הזכות לקניין,המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש התנועה

סגור לתגובות.