מינהל מקרקעי ישראל לא מקיים החלטת בג"ץ להקצות קרקע בקציר למשפחת קעדאן

מנהלת המחוז משהה את טיפולה בנושא בתואנה, שהיא ממתינה לתשובת קציר


האגודה לזכויות האזרח פנתה לפרקליטות המדינה והתריעה בפניה, כי מינהל מקרקעי ישראל טרם יישם את החלטת הבג"ץ ועדיין לא היקצה קרקע בישוב קציר למשפחת קעדאן. האגודה מתריעה, כי למרות הזמן הרב שעבר מאז ניתן פסק הדין בבג"ץ קציר, בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשם משפחת קעדאן, טרם יושם פסק הדין.

עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, פנה למחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, וביקש את התערבותה על מנת למנוע את הצורך לאלץ את משפחת קעדאן לשוב ולעתור לבג"ץ בעניין. פניית האגודה לזכויות האזרח לפרקליטות באה לאחר שכל הפניות אל מנהלת מחוז חיפה במינהל מקרקעי ישראל לקיים את החלטת בג"ץ ולהקצות למשפחת קעדאן קרקע בקציר, לא הועילו.

כזכור, האגודה לזכויות האזרח הגישה לבג"ץ עתירה בשם עאדל ואימאן קעדאן, זוג אזרחים ערבים מבקה אל גרבייה, לאחר שבקשתם לרכוש קרקע בישוב קציר נדחתה בטענה, כי הישוב מקבל יהודים בלבד. האגודה לזכויות האזרח טענה בעתירה, שהקרקע המועברת לישוב היא אדמת מדינה, המוקצית לישוב על ידי מינהל מקרקעי ישראל. המינהל הוא גוף ממלכתי ציבורי, המחוייב לנהוג בשוויון בהקצאת הקרקע ואסור לו למנוע את רכישתה מאזרחים ישראלים בשל הלאום שלהם. האגודה טענה שהתנהגות זו נוגדת את עיקרון השויון ואת ערכי מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

בג"ץ קיבל את עתירת האגודה ולפני כחצי שנה פסק, שעל מינהל מקרקעי ישראל להקצות לבני הזוג קרקע בישוב קציר. בעקבות החלטת בג"ץ פנתה האגודה לזכויות האזרח למינהל וביקשה את הקצאת הקרקע. לאחר פניות חוזרות ונשנות למינהל נאמר לאגודה, כי מנהל מינהל מקרקעי ישראל הינחה את מנהלת מחוז חיפה להגיע להסדר עם משפחת קעדאן, לפיו יוצא מגרש מתחומי האגודה השיתופית קציר ויוחכר למשפחה. מאז עברו חודשים רבים והמגרש טרם הוקצה.

בפנייתו לפרקליטות מציין עו"ד יקיר, כי מנהלת המחוז משהה את טיפולה בנושא בתואנה, שהיא ממתינה לתשובת קציר, ומייד לאחר מכן תזמן את משפחת קעדאן ואת עו"ד יקיר לפגישה. על כך מגיב עו"ד יקיר, כי מובן שאין לאגודה כל התנגדות שההסדר יהיה על דעת קציר – נהפוך הוא. אך כמובן שלא ניתן להשלים עם עיכוב בלתי סביר. יתירה מזאת מדגיש עו"ד יקיר, בג"ץ לא היקנה לישוב קציר זכות וטו כלשהי בעניין ההסדר עם משפחת קעדאן. ולפיכך עם הסכמת הישוב או בלעדיו על המינהל לכבד את החלטת בג"ץ ולפעול על פיה באופן מלא.

יש לציין, שממועד הגשת העתירה על ידי האגודה לזכויות האזרח בשם משפחת קעדאן ועד למתן פסק הדין חלפו חמש שנים. במהלך כל אותן שנים לא יכולה היתה משפחת קעדאן לממש את רצונה ואת זכותה לרכוש קרקע על פי בחירתה ויכולתה. למותר לציין את האכזבה והתסכול, שחשים בני הזוג קעדאן מהעיכוב הנוסף והבלתי סביר במימוש החלטת בג"ץ, שהכירה בזכותם כאזרחים לשוויון בקבלת קרקע מהמדינה.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.