חזרה למרכז המידע למפגינ/ה »
ירושלים המזרחית

לאחר כיבוש הגדה המערבית בשנת 1967 סיפחה ישראל את ירושלים המזרחית לשטחה. כתוצאה מהסיפוח, הוצאו לתושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית תעודות זהות ישראליות וניתן להם מעמד של תושבים במדינת ישראל. כתוצאה מהמצב הקיים, ובשונה משאר אזורי הגדה המערבית, הדין החל בירושלים המזרחית הוא הדין הישראלי, ולא החקיקה הצבאית, זאת על אף היותה שטח כבוש. למצב דברים זה

השלכות גם על החוקים וההסדרים החלים על הזכות לחופש ביטוי ומחאה בירושלים המזרחית ועל כל ההיבטים המשפטיים הקשורים במימוש הזכות.

 בירושלים המזרחית, ובכל מקום אחר, הפגנות מאפשרות לתושבים להביע את דעותיהם, להשמיע את קולם ולהשפיע על קובעי המדיניות. הזכות להפגין הינה מזכויות היסוד אשר הוסדרו בדין הישראלי. חשוב שתושבי ירושלים המזרחית ייחשפו למידע המשפטי בדבר זכותם להפגין. מידע זה עשוי לסייע להם בהגנה על זכויותיהם ולמנוע הפרה של החוק מצד הרשויות.

.

.

.

.

.

.

כאן תמצאו את רשימת הכתובות אליהן ניתן לפנות במקרה של הפרות מצד חיילים או שוטרים.

.