חזרה למרכז המידע למפגינ/ה »
עיכוב ומעצר

מפגינים בשטחים נעצרים ומעוכבים לעתים קרובות. מעצרים ועיכובים מתבצעים, מטבעם, באופן מהיר, כך שלא קל להבין תוך כדי האירוע האם השוטרים או החיילים פועלים כחוק או לא.

עיכוב ומעצר

דווקא במצבים, שבהם הגבלות חמורות מוטלות על חירותך, כאשר אתה חשוף למגוון פגיעות בזכויותיך, עליך להיות מצויד במידע מדויק בדבר הוראות החוק. כך,למשל, חשוב מאד להבין את ההבדל בין עיכוב לבין מעצר ולהקפיד על כך שבכל אחד מהמצבים האלה זכויותיך יישמרו במלואן: שהעיכוב או המעצר לא יארכו מעבר לזמן הקבוע בחוק, שלא יאזקו אותך תוך כדי עיכוב, שיאפשרו לך להיפגש עם עורך הדין שלך ללא דיחוי לאחר המעצר, ועוד.

.

עיכוב

.

.

.

.

מעצר

.

הדינים המפורטים להלן הינם הדינים המעוגנים בחקיקה הצבאית החלה על התושבים הפלסטינים בשטחים הכבושים. כתוצאה ממשטר ההפרדה וההפליה בשטחים, על מפגינים ישראליים ובינלאומיים חל החוק הישראלי ולא החקיקה הצבאית. למידע על החוק הישראלי וזכויות עצורים לפיו, נא לעבור לזכותון למפגינ/ה העצור/ה בישראל.

.

.

.

.

.

.

.

.

כאן תמצאו את רשימת הכתובות אליהן ניתן לפנות במקרה של הפרות מצד חיילים או שוטרים.

.