חזרה למרכז המידע למפגינ/ה »
עיכוב ומעצר

טבלת השוואה בין עיכוב למעצר

 

עיכוב

מעצר 

הגדרה

דרך להטלת הגבלות על חופש אדם לנוע בחופשיות לזמן קצר, אין לעכב לשם הרתעה, הפחדה או ענישה

דרך יחודית להגבלת חופש התנועה ואין להשתמש בו לענישה

מי רשאי לבצע؟

חייל או שוטר

חייל או שוטר

המטרה 

 •  חשד לביצוע עברה
 •  עד שראה את העברה
 •  לחיפוש

לפי צו בדבר הוראות ביטחון, לכל החיילים והשוטרים יש את הסמכות לעצור אדם שביצע (או על סף ביצוע) עברה בניגוד לצו למשל ידוי אבנים, תקיפת חייל\שוטר והפרעה לחייל במילוי תפקידו.

מקום

מקום בו נמצא המעוכב או המקום בו תתבצע חקירת העד\חשוד

מרכז המשטרה או המעצר

זמן

הזמן הקצר ביותר ההכרחי ושאינו עולה על 3 שעות.

מותר לסגן אלוף להאריך בעוד 3 שעות.

תקופות המעצר הראשוני עד להבאת החשוד בפני שופט משתנות בהתאם לסוג העבירה וגיל החשוד.

זכויות מיוחדות

 • לדעת את סיבת העיכוב
 • שהייה במקום עם תנאים הולמים
 • אסור לשים על עיני המעוכב כיסוי, או לכבול אותו
 • לדעת את סיבת המעצר
 • אם יצטרך העצור טיפול רפואי, מחובתו של החייל\השוטר לדאוג שיקבל טיפול בלי דחייה
 • לעצור הזכות להודיע על מעצרו ומיקומו לקרוב או לעורך דין בלי דחייה
 • יש לאפשר לעצור לפגוש עורך דין בלי דחייה, חוץ מבמקרים מסויימים. ויש לאפשר את המפגש ביחידות, ולאפשר תנאי סודיות לשיחה

חובות החייל\השוטר

 • להזדהות
 • להודיע כי הוא מעוכב
 • באם העיכוב מתארך ליותר משלוש שעות, ואם הובא בפני חוקר, השוטר\החייל חייב
 •  להזדהות
 • להודיע כי הוא עצור
 • יש להביאו לתחנת משטרה או מעצר בהקדם האפשרי