המעברים בגדר ההפרדה

בג"ץ 11344/03 פאיז סלים נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

עו"ד: פאטמה אל עג'ו, עאזם בשארה

 

בשנת 2003 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה בשם תושבי ארבעת הכפרים ג'יוס, פלאמיה, פרעון וחרבת ג'בארה. בעתירה זו, מן הראשונות שהוגשו בעניין גדר ההפרדה, התבקש בג"ץ להורות לצה"ל לפתוח את המעברים ב"גדר ההפרדה", באופן שיתאפשר בהם מעבר קבוע, בכל שעות היממה, של תושבי הכפרים הסמוכים להם, ובכלל זה – מעבר של כלי רכב, ציוד חקלאי וציוד מכני. בעתירה נטען כי השערים שהוקמו לאורך הגדר לא הסירו את פגיעותיה הקשות בתושבים, והם אינם מעניקים אלא חופש תנועה מועט ורק לחלק מהנזקקים לעבור בהם.

הדיון בעתירה אוחד עם עוד שלוש עתירות נוספות, ובהן עתירות האגודה לשינוי תוואי גדר ההפרדה באזור טול כרם וקלקיליה (בג"ץ 10905/05 ובג"ץ 11765/05).

בפסק הדין נקבע כי נוכח העובדה שטרם הוקם התוואי המוצע, לא ניתן לקבוע באופן סופי שהסדרי המעבר פוגעים במידתיותו של התוואי. עם זאת הובהר כי לאחר הקמת התוואי המוצע, יהיה על המפקד הצבאי לבחון מחדש את מיקומם של השערים ואת שעות פתיחתם, בהתאם לצורכי החקלאים ועל מנת לצמצם את הפגיעה בהם ככל הניתן.

העתירה

תגובת המדינה, ינואר 2004

עתירה מתוקנת, מרץ 2006

פסק הדין, 9.9.2009

 

הודעות לעיתונות:

לבחון מחדש חלק מתוואי הגדר ההפרדה בשומרון, אוקטובר 2006

דיונים בעתירות האגודה נגד תוואי גדר ההפרדה, יולי 2006

בג"ץ: אם אין פתרונות לשערים – יש להזיז את הגדר, מאי 2004

צו על תנאי בעתירת האגודה בנושא המעבר בשערים בגדר ההפרדה, ינואר 2004

האגודה עתרה לבג"ץ: לפתוח את המעברים בגדר ההפרדה, דצמבר 2003

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש התנועה,חופש התנועה - גדר ההפרדה

סגור לתגובות.