אספקת מים וקידוחי מים בגדה המערבית 2016-2010

אילוסטרציה

הזכות למים הוא זכות יסוד, שהשפעתה על איכות החיים אדירה. בגדה המערבית ישראל קודחת מים ומעבירה מים להתנחלויות בכמויות גדולות, המספקות ככלל את הצורך לשימוש ביתי ולפיתוח חקלאות. לעומת זאת, האוכלוסיה הפלסטינית סובלת מהקצאת מים מוגבלת מאוד. בחלקים שונים של הגדה זורמים מים בצינורות רק בימים מסוימים של השבוע, והתושבים אוגרים אותם לשימוש ביתר ימות השבוע. תופעה זו מחמירה בעונת הקיץ. בכפרים בשטח סי נאלצים התושבים להוביל מים ביוקר באמצעות מיכליות, בשל המדיניות הישראלית המונעת מהם להתחבר לרשת המים בתואנה של היעדר תוכניות מתאר מוסדרות.

הסכם הביניים בין ישראל לרשות הפלסטינית משנת 1995 קבע הסדרים הנוגעים למים, ומיסד את ועדת המים המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית. במסגרת זו הותר לרשות הפלסטינית לפתח קידוחי מים בשטחי איי ובי, המהווים יחד 40% משטחי הגדה המערבית, וזאת בתנאי שישראל תאשר את המיקום ואת העומק של כל קידוח. היות וקידוחים אלו אינם מספקים כמויות מים מספקות, רוכשת הרשות הפלסטינית מישראל מים בתשלום.

במענה לבקשות חופש מידע שהגישה האגודה לזכויות האזרח התקבלו הנתונים הבאים מהמינהל האזרחי ומחברת המים "מקורות" בנוגע לאספקת מים בגדה המערבית בשנים 2016-2010, שנים שבהן ועדת המים המשותפת לא פעלה בשל התנגדות הפלסטינים לאופן התנהלותה.
 

אספקת מים

 
לפי נתוני "מקורות", בשנת 2016 עמדה סך אספקת המים של מקורות לאוכלוסיה הפלסטינית והישראלית בגדה המערבית לא כולל בקעת הירדן על 90.80 מיליון מ"ק. מתוכם, 76.7 מיליון מ"ק הועברו על ידי מקורות מתוך הקו הירוק, והיתרה, 14.1 מיליון מ"ק, הגיעו מקידוחי מקורות בגדה המערבית.

לחברת מקורות יש למעלה מ-50 קידוחים בגדה המערבית, שמהם הופקו בשנת 2016 סך 47.8 מיליון מ"ק מים. בהינתן ש-14.1 מיליון מ"ק מקידוחי מקורות בגדה משמשים את האוכלוסיה הפלסטינית והישראלית המתגוררת בגדה המערבית לא כולל בקעת הירדן, ניתן לשער שסך 33.7 מיליון מ"ק מקידוחי מקורות בגדה המערבית משמשים לאספקת מים לבקעת הירדן לבדה.
 

חלוקת מים

 
בשנת 2016 סיפקה מקורות לפלסטינים המתגוררים בגדה המערבית, ובכלל זאת בבקעת הירדן, 67.6 מיליון מ"ק מים. שש שנים קודם לכן, בשנת 2010, סופקו לפלסטינים 52.62 מיליון מ"ק. חשוב לציין, שבנוסף למים שמעבירה חברת מקורות עומדים לרשות הפלסטינים גם מים מקידוחים שמפעילה הרשות הפלסטינית.

בשנת 2016 סיפקה מקורות להתנחלויות בגדה המערבית, לא כולל בקעת הירדן, 31.82 מיליון מ"ק מים. שש שנים קודם לכן, בשנת 2010, סופקו להתנחלויות 24.2 מיליון מ"ק.

לפי חישוב של האגודה לזכויות האזרח, אם סך 33.7 מיליון מ"ק מקידוחי מקורות בגדה המערבית בשנת 2016 הופנו לבקעת הירדן (ראו חישוב לעיל), ובהינתן שבאותה שנה סיפקה מקורות לפלסטינים המתגוררים בבקעת הירדן 8.62 מיליון מ"ק, ניתן להסיק מכך שסך העברת המים להתנחלויות כולל בבקעת הירדן בשנת 2016 עמדה על 56.9 מיליון מ"ק.
 

קידוחי מים

 
קידוחי מים בגדה המערבית דורשים אישור של ועדת המים המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית, כמו גם אישורים של המינהל האזרחי (לפירוט על הליכי האישור ראו תשובת המינהל האזרחי). בשנים 2016-2010 קיבלו הפלסטינים אישור להפעיל שני קידוחים חדשים, האחד בחיזמא והשני בג'נזור. בתקופה זו נקט המינהל האזרחי הליכי אכיפה נגד 28 קידוחים של פלסטינים, מתוכם נהרסו 11 קידוחים.
 

מקורות

 
תשובת המינהל האזרחי לאגודה לזכויות האזרח, 20.9.2017

תשובת חברת מקורות לאגודה לזכויות האזרח, 14.5.2017 (נספחים: גרף אספקה, טבלת קידוחים)

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות האדם בשטחים הכבושים,שונות

סגור לתגובות.