הפרת זכויותיהם של עובדות ועובדי קבלן המועסקים במגזר הציבורי

בישראל מועסקים מעל 400,000 עובדות ועובדי קבלן כוח אדם ושירותים במגזר הציבורי בלבד. יש בקרבם ייצוג יתר לקבוצות מוחלשות, ובהן נשים, עולים וערבים, וקיים קשר הדוק בין עוני ובין העסקה קבלנית. מרבית חברות הקבלן והשירותים רומסות תדיר את זכויות העובדים, כאשר כוח המיקוח של העובדים קטן, תלותם במעסיק גדולה ונגישותם לכלים להבטחת זכויותיהם נמוכה.

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, שבה חברה האגודה לזכויות האזרח, פנתה לוועדה לענייני ביקורת המדינה לקראת דיון בנושא הפרת זכויותיהם של עובדות ועובדי קבלן. בפנייה מדגישה הקואליציה כי חלק מהבעיה הוא הכובע הכפול של המדינה – מצד אחד כאחראית על אכיפת זכויות העובדים במשק ומצד שני כ"מזמין שירות" וכמעסיקה גדולה של עובדי קבלן. עוד מדגישה הקואליציה את החשיבות באיסוף מידע ונתונים על היקף ההעסקה של עובדי קבלן בענפים השונים, כשלב ראשון לקראת הפתרון המלא לטווח ארוך – החזרת עובדות ועובדי הקבלן להעסקה ישירה.

פניית הקואליציה להעסקה ישירה לוועדה לביקורת המדינה, אפריל 2018

מתווה לצמצום העסקה הקבלנית במגזר הציבורי, הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, נובמבר 2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות עובדים,עובדי קבלן

סגור לתגובות.