התנגדות לחוק קמיניץ המגביר הריסת בתים בחברה הערבית

ביום 19.6.2016 התקבלה החלטת ממשלה 1559 העוסקת בחיזוק האכיפה של דיני התכנון והבניה, והמתבססת, כאמור בפתיח להחלטה, על דוח הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית (דוח קמיניץ). במסגרת ההחלטה ניתנה הנחיה לגורמים שונים בממשלה – בדרג הפוליטי והמקצועי, לפעול בדרכים שונות, ובין היתר על ידי תיקוני חקיקה, "לחיזוק אכיפת דיני התכנון והבניה וטיפול בהפרות ופלישות במקרקעי ציבור" במדינה, ובפרט ביישובים הערביים.

בהתאם לכך פורסמה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 109), הידועה גם כהצעת חוק קמיניץ. מטרת התיקונים המוצעים בהצעת החוק היא החמרה של האכיפה והענישה על עבירות בניה. למימוש מטרה זו מוצעות הצעות מרחיקות לכת, ובין היתר, הגבלה של שיקול דעתו של בית המשפט ומעורבותו בהליכי אכיפת עבירות בניה; הגברה של שיקול הדעת והרחבת הסמכויות של גורמים מנהליים, ובראשם גופי תכנון ואכיפת תכנון ארציים, בכל הקשור לאכיפת חוקי התכנון והתמודדות עם בניה ללא היתר; החמרה בשיעורי הקנסות ותקופות המאסר על עבירות בניה, וכן הרחבת מעגל הענישה על עבירות אלה.

לתיקונים המוצעים יש אמנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, אולם אין להתעלם מהשלכותיהם מרחיקות הלכת על האזרחים הערבים, ואין להתעלם במיוחד מההקשר שבו הם עולים; כפי שנכתב במפורש בהחלטת הממשלה 1559: "מאמצי הממשלה ליצירת פתרונות דיור למגזר הערבי".

לקראת הדיון בוועדת הפנים ביום שני 30.1.2017 בהצעת חוק קמיניץ, פרסמה הקואליציה למאבק בחוק קמיניץ נייר עמדה מפורט, נייר עמדה קצר וטבלה מסכמת, הפורסים את עמדת הארגונים מהצעת החוק. בקואליציה חברים האגודה לזכויות האזרח, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, מרכז מוסאווא, עמותת סיכוי, מרכז מיזאן, ובמקום – מתכננים למען זכויות תכנון.

כפי שפורט בניירות העמדה של הקואליציה, בנייה ללא היתר ביישובים הערבים אינה מתרחשת בחלל ריק, ואינה נעשית מתוך בחירה או רצון להפר את חוקי המדינה או לזלזל בהם. בנייה זו נובעת לרוב מחוסר ברירה ונועדה לספק קורת גג עבור צעירים ומשפחות ערביות, שהממשלה ורשויות התכנון הותירו במשך שנים רבות ללא פתרונות דיור. בנייה זו היא למעשה תולדה של מחדלן התכנוני של הרשויות, אשר מתבטא בין היתר בהעדר תכנון או בתכנון לקוי שאינו עונה על צורכי הדיור הבסיסיים של האזרחים הערבים.

כאמור לעיל, אין לדעתנו כל הצדקה לקדם את חוק קמיניץ שמבקש להחריף את מדיניות הריסת הבתים, ובמקום זאת אנו סבורים שיש לפתוח במסלול של הידברות עם נציגי הציבור הערבי עד לאישור תכניות מתאר והסדרת מתווה לבנייה חוקית בישובים הערביים, כולל מתן אפשרות להסדרת בניה קיימת.

נייר העמדה

תקציר נייר העמדה

הערות להצעת החוק

 

קישורים:

בנייה במקום הריסה, הארץ – מאמר המערכת, 4.4.2017

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.