הכפרים הבלתי מוכרים

דוח מבקר המדינה על הסדרת ההתיישבות של הבדווים בנגב

כפר בדווי. CC BY-NC-SA: Michael Shadeכפר בדווי. CC BY-NC-SA: Michael Shade

לקראת דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה על ממצאי דוח מבקר המדינה בנושא הסדרת ההתיישבות של האזרחים הערבים הבדווים בנגב, שפורסם במאי האחרון, פנו האגודה לזכויות האזרח ובמקום – מתכננים למען זכויות תכנון לוועדה. בפנייה מציינות עו"ד סנא אבן ברי מהאגודה ומתכננת הערים נילי ברוך מבמקום,  כי דוח המבקר מצביע על שורה ארוכה של חסמים המונעים את הסדרת התיישבות האזרחים הערבים הבדווים בנגב, ועל כשל עמוק יסודי ומתמשך בתפקוד רשויות המדינה ביחסה לאוכלוסייה זו.

אולם על אף חשיפת הכשלים הרבים, מדגישים הארגונים, נראה כי דוח מבקר המדינה שבוי בתפיסה המוטעית שבה מחזיקה המדינה זה זמן רב, הגורסת כי הפתרון להסדרת התיישבות הבדווים בנגב טמון בראש ובראשונה בקידום הצעת חוק שתסדיר את ההתיישבות. הניסיון לקדם הצעת חוק מסוג זה כשל בעבר ולא במקרה: אי אפשר לפתור את  סוגיית הבעלות על הקרקע על ידי כפיית הסדר שאינו מוסכם על הקהילה הבדווית, המתבסס בין השאר על ההנחה המוטעית כי אין לבדווים זכויות קניין באדמות שעיבדו במשך עשרות שנים ושבהן החזיקו והתגוררו במשך דורות, והכרוך בפינוי האוכלוסייה ובהעברת הרוב המוחלט של הקרקעות השייכות לה לידי המדינה.

משבר אמון עמוק מאפיין את היחסים שבין האזרחים הערבים הבדווים בנגב, הסובלים מאפליה קשה ונושאים בהשלכותיה כבר 68 שנים, לבין המדינה ומוסדותיה. על מנת להגיע לפתרון מוסכם יהיה על המדינה לשנות את תפיסתה ולאמץ פתרון המבוסס על זכויות אדם ועל הכרה בעוול המתמשך כלפי האוכלוסייה הבדווית. על המדינה לקדם את התכנון והפיתוח בד בבד עם ההכרה בכפרים הלא מוכרים והסדרתם תוך ניתוק מסוגיית הבעלות. כמו כן, על רשויות המדינה לנהוג בשקיפות תוך שיתוף הציבור בפתרונות המוצעים לו, ולהימנע מפתרונות שיש בהם עיגון חקיקתי, חד צדדי ודורסני, או מפתרונות שיש בהם העברה כפויה של אוכלוסייה ממקומה.

פניית האגודה ובמקום לוועדה לענייני ביקורת המדינה, נובמבר 2016

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.