הזכות לפרטיות

רישות הערים במצלמות מעקב

בג"ץ 867/15 אור הכהן נ' משרד הפנים ואח'

בקשה להצטרף לדיון במעמד ידיד בית המשפט. עו"ד: אבנר פינצ'וק

 

ביום 13.9.2016 הגשנו לבית המשפט העליון בקשה להצטרף במעמד ידיד בית המשפט לדיון בעתירה נגד השימוש שעושות רשויות מקומיות במצלמות מעקב לצורך אכיפת עבירות חניה. בבקשה טענו, שעשרות רשויות מקומיות מפעילות מצלמות מעקב לתכליות שונות ומשונות, ללא הסמכה בחוק, ותוך שכל אחת מהן קובעת כראות עיניה את ההסדר "המידתי" שמצמצם, לשיטתה, את הפגיעה בזכות החוקתית לפרטיות.

המדינה, בתגובתה לעתירה, אימצה את עמדת הרשויות המקומיות, שלפיה קיימת להן סמכות עזר לעשות שימוש במצלמות מעקב, וכי יש להשאיר לכל אחת מהן לקבוע את מה שכינינו "דיני פרטיות מקומיים". עמדה זו עומדת בסתירה לדאגה שהביע משרד היועץ המשפטי לממשלה זה מכבר לנוכח "המצב שקורה בשטח" בכל הנוגע לשימוש במצלמות מעקב, ולדגש ששם על הצורך לקבוע "מדיניות אחידה" ולהחליט "לשם אלו מטרות […] של הרשות המקומית, השימוש הזה לגיטימי". בהמשך לזאת טענו, שמצלמות החניה הן רק קצה הקרחון של תופעה מסוכנת ואדירת ממדים: רשויות השלטון יוזמות חדשות לבקרים פרויקטים טכנולוגיים חדשים, שהולכים ושוחקים את מה שעוד נותר מהזכות לפרטיות, מבלי שתהיה להן סמכות חוקית לעשות זאת, ותוך שהן מתעלמות מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. בדרך זו נבנית חברת מעקב בשיטה של "חומה ומגדל" ונקבעות "עובדות בשטח", תוך הפרה של מושכלות יסוד בחברה דמוקרטית.

הבקשה מפנה לעמדת הסניגוריה הציבורית, שכמו האגודה יוצאת מזה שנים נגד פריצת כל הגבולות "שנועדו לשמור על פרטיות התושבים ועל עקרונות יסוד של הסדרת השימוש בסמכויות שלטוניות", והכול בדרך של מחטף – "לפני שהציבור יתעורר, לפני שמשרדי הממשלה האמונים על אכיפת החוק ישימו לב איך הם עצמם מפרים אותו ברגל גסה, ולפני שבית המשפט העליון יורה על הפסקת החגיגה" (הציטוטים מתוך המאמר "עיר ללא מעצורים" מאת סגנית הסנגורית הציבורית הארצית, כאן בעמ' 76). על רקע זה התרענו מפני מצב שבו הנורמות שעל פיהן ננהל את חיינו לא ייקבעו בכנסת ובבתי המשפט אלא על ידי נשות ואנשי הטכנולוגיה, הביורוקרטיה והשוק, וביקשנו מבית המשפט להורות "על הפסקת החגיגה".

בקשה להצטרף לדיון כ"ידיד בית המשפט"

פסק דין, 16.5.2018

 

קישורים:

רישות המרחב העירוני והציבורי במצלמות מעקב – מכתב הסניגוריה הציבורית אל היועץ המשפטי לממשלה, 6.7.2010

רועי גולדשמיט, מצלמות מעקב לצורכי אבטחה במרחב הציבורי, הכנסת – מרכז המחקר והמידע, 5.12.2011

חגית לרנאו, עיר ללא מעצורים, עורך הדין (נוב' 2010), בעמ' 76

נא להתנהג בהתאם: מצלמות מעקב בַרחובות, אתר האגודה 5.12.2011

אבנר פינצ'וק, אל תהפכו את רחובות הערים ל"בית האח הגדול", 7.5.2012

אבנר פינצ'וק, כשפקידי הממשלה עוברים על החוק, ארץ אחרת, גיליון 64 (אפריל 2012)

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לפרטיות

סגור לתגובות.