זכויות המיעוט הערבי

לבטל את ייצוג הקרן הקיימת לישראל במועצת מקרקעי ישראל

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

בג"ץ 6411/16 הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות נ' כנסת ישראל

עו"ד: סוהאד בשארה (עדאלה), רגד ג'ראיסי (האגודה לזכויות האזרח)

 

ב-18.8.2016 הגישו ארגוני זכויות אדם עתירה לבית המשפט העליון, בדרישה לבטל את סעיף 4א(א) לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, הקובע כי 6 מתוך 14 חברי מועצת מקרקעי ישראל יהיו נציגי הקרן הקיימת לישראל (קק"ל). את העתירה הגישו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח בשמם ובשם ועד ראשי הרשויות הערביות, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.

שיעור ההשתתפות הנ"ל במועצה נקבע במסגרת תיקון מס' 7 לחוק רשות מקרקעי ישראל משנת 2009. מיד עם כניסת התיקון לתוקף הופחת מספר נציגי קק"ל ל-2 מתוך 10 בצו של הממשלה בהתאם לסמכותה על פי החוק. צו זה בוטל ביום 16.12.2015 וכך עלה מספר נציגי קק"ל לשישה נציגים מתוך 14 חברי המועצה.

הטענה המרכזית שעמדה במרכז העתירה היא שהשותפות עם קק"ל – גוף שקבע באופן מפורש שייעודו לשרת את האוכלוסייה היהודית בלבד, פוגעת בזכות לשוויון ובזכות לכבוד של בנות ובני האוכלוסייה הערבית בישראל. בעתירה נטען כי פגיעה זו אינה נעשית לתכלית ראויה, ושהיא מקבלת משנה תוקף לאור מעמדה של המועצה כגוף ציבורי בעל חשיבות ייחודית, ונוכח האפליה ההיסטורית של האוכלוסייה הערבית בחלוקת משאבים ציבוריים בכלל, ובתחום הקרקעות בפרט.

העתירה נדחתה.

העתירה

פסק הדין, 19.6.2018
 

הודעות לעיתונות:

ייצוג הקרן הקיימת במועצת מקרקעי ישראל – פגיעה בזכות לשוויון, אוגוסט 2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: בבתי המשפט,גזענות ואפליה,דיור, תכנון וקרקעות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.