זכויות עובדים

יישום הסכם האוצר וההסתדרות בעניין עובדי קבלן

לפני כשנה, ביום 20.7.15 נחתם בין האוצר להסתדרות הסכם חשוב, ואולי אף היסטורי, שעניינו העברה להעסקה ישירה של עובדי קבלן במגזר הציבורי. על אף שחלפה כשנה מאז נחתם, רובו המכריע של ההסכם טרם יושם, ולפיכך יש חשיבות רבה למעקב מקרוב של ועדת העבודה, ושל הכנסת בכלל, אחר יישומו.

לקראת הדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא יישום ההסכם, פנתה הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, שבה חברה האגודה לזכויות האזרח, לוועדה. בפנייה מפרטים עו"ד דבי גילד חיו מהאגודה,  דני גיגי משתי"ל ועו"ס אורנה עמוס, רכזת הקואליציה להעסקה ישירה, את סטטוס הביצוע של חלקי ההסכם השונים ואת המידע הנדרש לברור ו/או מעקב, בהתאם לסעיפי ההסכם. הקואליציה קוראת לוועדה לדרוש בדיון מהאוצר, מיתר משרדי הממשלה הרלבנטיים ומההסתדרות, למסור עדכון לגבי יישום ההסכם על כל חלקיו, ולהתחייב על עדכון שוטף לוועדה על כל התפתחות מעתה ואילך.

 

28 ביולי 2016

 

לכבוד
ח"כ אלי אלאלוף
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
הכנסת

 

שלום רב,

 

הנדון: דיון ביום 2.8 בנושא – יישום הסכם האוצר-הסתדרות מיום 20.7.15 בעניין עובדי קבלן

 

בפתח הדברים נבקש לציין, כי אנו מברכים ומודים על קיומו של דיון חשוב זה במלאת שנה לחתימה על הסכם האוצר-הסתדרות בנושא עובדי הקבלן. לצערנו, על אף שחלפה כשנה מאז נחתם, רובו המכריע של ההסכם טרם יושם, ולפיכך יש חשיבות רבה למעקב מקרוב של ועדת העבודה, ושל הכנסת בכלל, אחר יישומו.

ביום 20 ביולי 2015 נחתם בין האוצר לבין הסתדרות העובדים החדשה הסכם חשוב, ואולי אף היסטורי, שעניינו העברה להעסקה ישירה של עובדי קבלן במגזר הציבורי.

בהסכם לא טופלו כל עובדי הקבלן המועסקים במגזר הציבורי, ככל הנראה בשל מספרם הגדול דבר המאלץ טיפול הדרגתי בתופעה, יחד עם זאת, קבוצה גדולה וחשובה של עובדים כן נכללו בהסכם. לגבי עובדים אלו נקבעה שורה של הסדרות שמטרתן להעביר את העובדים להעסקה ישירה ולקלוט אותם כעובדים מן המניין, ולכל הפחות בחלק מהמקרים, לשפר את תנאי עבודתם ולהשוות אותם לאלה של עובדים מן המניין.

מפרסומים שונים, מפניות שמגיעות אלינו ואף ישירות מעובדי קבלן שהם חלק מהקואליציה הארצית להעסקה ישירה והמועסקים בגופים שונים, עולה תמונה לפיה חלק ניכר מההסכם אינו מיושם עדיין כלל או מיושם באופן חלקי בלבד, וזאת על אף שחלפה כשנה.

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה הנה התארגנות שהוקמה בשנת 2011 וכוללת עובדי קבלן, פעילים חברתיים ונציגי ארגונים חברתיים, כמפורט למטה. הקואליציה שמה לה למטרה להקטין את מספר עובדי הקבלן בישראל, והיא פועלת לשים את הנושא על סדר היום הציבורי ולקדם אותו תוך שימוש במגוון כלים, לרבות: לובי, קידום חקיקה, יצירת מנהיגות, הסברה ואקטיביזם.

ביום 12.7.16 פנינו בנושא שבנדון לשר האוצר, בבקשה לקבל ממנו עדכון לגבי יישום כל חלקי ההסכם; בנוסף, פנינו לשרי הרווחה, הבריאות, החינוך והפנים בבקשה לקבל מהם עדכונים לגבי יישום ההסכם בכל הנוגע לעובדים שבאחריותם. טרם קיבלנו התייחסות למי מהמכתבים הללו.

אנו מבקשים מיו"ר הוועדה ומחבריה לדרוש בדיון מהאוצר, מיתר משרדי הממשלה הרלבנטיים ומההסתדרות, למסור עדכון לגבי יישום ההסכם, על כל חלקיו; וכן, להתחייב על עדכון שוטף לוועדה על כל התפתחות מעתה ואילך.

להלן פירוט סטטוס הביצוע של חלקי ההסכם השונים, לפי מיטב ידיעתנו, וכן המידע הנדרש, בהתאם לסעיפי ההסכם:

עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות

 1. סעיף 1 –  762 תקנים לרשויות המקומיות לקליטת עו"ס במהלך 2016 – למיטב ידיעתנו סעיף זה לא קודם עדיין והתקנים לא ניתנו. נבקש מהוועדה לברר מתי יועברו התקנים הללו, וגם לפי אילו קריטריונים? ובנוסף, האם נלקחת בחשבון שיטת המ'צינג אשר עלולה למנוע דווקא מהרשויות החלשות יותר לקבל תקנים חשובים אלה?
 2. סעיף 2 – 300 תקנים לרשויות המקומיות במימון הרשויות (הגדלת שיא כוח האדם)  – למיטב ידיעתנו, סעיף זה לא בוצע. נבקש מהוועדה לברר מתי יוקצו תקנים אלו ובאיזה אופן?
 3. סעיף 3 – הרחבת צו הרחבה של עו"סים ממכרזי ממשלה כך שתנאיהם יושוו לאלו העובדים ברשויות המקומיות – למיטב ידיעתנו הדבר טרם בוצע. נבקש מהוועדה לברר מתי צפוי להיחתם צו הרחבה זה?
 4. סעיף 4 – 150 תקנים של עו"ס לרשויות חלשות – למיטב ידיעתנו, התקנים הוקצו באופן אחיד לאשכולות 1-4. נבקש מהוועדה לברר אם מומשו התקנים ובאיזה אופן חולקו בין הרשויות?

עובדי ניקיון בבתי חולים

 1. סעיף 5 – קליטה להעסקה ישירה של עובדי ניקיון בבתי החולים הממשלתיים – לאחרונה פורסם בתקשורת שנקלטו 1,500 עובדים. אנו מברכים על זה. נבקש מהוועדה לברר אם יש עובדים נוספים בקטגוריה זו ומתי צפויה קליטתם?
 2. סעיף 6 – קליטה להעסקה ישירה של עובדי ניקיון בבתי חולים עירוניים באיכילוב בת"א ובבני ציון בחיפה עד סוף 2016. למיטב ידיעתנו סעיף זה לא בוצע עדיין. נבקש מהוועדה לברר מתי מהלך זה צפוי לקרות?

עובדי התאגידים של הבוקר בבתי החולים

 1. סעיף 7 – קליטת עובדי התאגידים של הבוקר בבתי החולים להעסקה ישירה בתוך 4 שנים. נבקש מהוועדה לברר האם הוכן מתווה להעסקתם של עובדים אלו ואיזה עובדים כלולים בו?

סייעות

 1. סעיף 8 – תקנים לקליטת סייעות במימון משרד החינוך במהלך 2016. למיטב ידיעתנו אין התקדמות בסעיף זה. נבקש מהוועדה לברר כמה עובדים כאלה יש? באילו רשויות? ובאיזה אופן מקודם?

שרות התעסוקה – מוקד טלפוני

 1. סעיף 9 – מעבר להעסקה ישירה + העסקת סטודנטים ובעלי מוגבלויות במהלך 2016 – למיטב ידיעתנו בוצע (הסכם קיבוצי עם הוועד נחתם, כולל קליטת המוקד הטלפוני)

אפוטרופוס כללי וכנ"ר

 1. סעיף 10 – קליטת כ-100 עובדי כתף אל כתף במהלך 2016-17 –למיטב ידיעתנו, מבוצע ו/או נמצא בתהליך מתקדם.

יישום הסכם משנת 2012 לקליטת עובדי כתף אל כתף

 1. סעיף 11 – קובע כי יש להקים ועדה ליישום ההסכם. נבקש מהוועדה לברר, מדוע יש צורך בוועדה מסוג זה תחת יישום ההסכם באופן מידי? האם ועדה זו הוקמה, מי חבריה ומה סמכויותיה?

מורי קרן קרב (השוואת תנאים)

 1. סעיף 12 – השוואת תנאים. למיטב ידיעתנו, השוואת התנאים קורית בפועל, אבל הדבר טרם עוגן בהסכם קיבוצי. נבקש מהוועדה לוודא שאכן מתבצע, ולברר מתי צפוי להיחתם הסכם קיבוצי?

עובדי ניקיון ושמירה במוסדות החינוך

 1. סעיף 13 – ממרץ 2016 בהתקשרויות של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות עם הקבלנים צריך להבטיח 12 חודשי העסקה (בלי פיטורי קיץ). למיטב הבנתנו, כסף עבור עובדי הניקיון הועבר מהאוצר לרשויות המקומיות, אבל בפועל לא ממומש ברמת הרשויות המקומיות. לגבי השומרים, למיטב הבנתנו, טרם אושר התקציב. נבקש מהוועדה לברר האם ההסדרים הללו אושרו והועבר בגינם הכסף? מדוע לא ממומש בכלל או במלואו?

עובדי מוקדי הקליטה ליוצאי אתיופיה

 1. סעיף 14 – קליטה ישירה ברשויות המקומיות של כ-100 עובדי מוקדי הקליטה בשנת 2016. למיטב ידיעתנו, עובדים אלה אמורים לעבור להעסקה ע"י משרד הפנים. נבקש מהוועדה לדעת אם ההסדר ממומש?

אחיות בריאות התלמיד

 1. סעיף 15 – השלמת קליטת האחריות במהלך 2016. נבקש מהוועדה לברר אם ההסדר מקודם?

תיקון חוק חובת מכרזים

 1. סעיף 16 – תוכן הצ"ח לפיה קבלני אבטחה, ניקיון והסעדה שיפרו זכויות עובדים לא יוכלו להשתתף במכרזים. (בדומה לסעיף 56 לחוק "הגברת האכיפה של דיני עבודה" שעושה תיקון דומה בחוק עסקאות גופים ציבוריים). נבקש מהוועדה לברר אם הצ"ח כזו מקודמת? ואם לא מתי היא צפויה?

 

בכבוד רב ובברכה,

בשם הקואליציה הארצית להעסקה ישירה,

דבי גילד חיו, עו"ד – האגודה לזכויות האזרח
דני גיגי – שתי"ל
אורנה עמוס, עו"ס – רכזת הקואליציה להעסקה ישירה

 

ארגוני הקואליציה:  אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון | אגודת הסטודנטים האוניברסיטה העברית | אגודת הסטודנטיות והסטודנטים סמינר הקיבוצים | אגודת הסטודנטים אוניברסיטת ת"א |אגודת הסטודנטים של המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט | אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה |איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי | אנו – עושים שינוי ארגון המרצים מן החוץ במכללות | ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה תל אביב | ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב |  הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר ארגון הורים למערכת החינוך בירושלים | ארגון העובדים מען | האגודה לזכויות האזרח | המטה להעסקה הוגנת של מורים ומורות | המשמר החברתי | הקול העולה | התאחדות הסטודנטים הארצית חברת הניהול דיזנגוף סנטר | טבקה – משפט וצדק לעולי אתיופיה |  כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטיכנסת פתוחה | עוס"ים שינוי – סטודנטים למען עתיד העבודה הסוציאלית ושירותי הרווחה בישראל |  עמותת מורשתנו – הצהרה דמוקרטית | עתידנוצ"ח – סטודנטים למען צדק חברתי | צנטוריון | קו לעובד | שדולת הנשים בישראל | שתי"לתא עמותא באיגוד העובדים הסוציאליים – ההסתדרות החדשה | תבל בצדק | הנהגות של עובדות ועובדי קבלן: איגוד עובדי חסות הנוער, איגוד מורות הלה, מורות מוסדות חינוך, סניף עובדי קרן קרב, איגוד היועצות הארצי במרכז השלטון המקומי ועובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון | מלווי נכי צה"ל | פעילים ופעילות חברתיים

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות עובדים,עובדי קבלן

סגור לתגובות.