זכויות המיעוט הערבי

התניית העברת תקציבים לחברה הערבית פוגעת בזכות לשוויון

לעמדת האגודה לזכויות האזרח, התניית מימושה של תוכנית החומש הממשלתית לקידום החברה הערבית בהגברת האכיפה פוגעת קשות בזכותם של האזרחים הערבים לשוויון. מדיניות הריסת הבתים של הממשלה לא מתחשבת במחדליה התכנוניים ולא עולה בקנה אחד עם עקרונות צדק בסיסיים. מדיניות זו אף עומדת בניגוד מוחלט לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר מעגן את הזכות לקורת גג כזכות חוקתית. במקום בו הממשלה כשלה במילוי חובתה כלפי אזרחיה, היא מנועה מלנקוט באכיפה נגד קורבנות הכישלון.

בנייה ללא היתר בישובים הערבים לא מתרחשת בחלל ריק אלא מתבצעת לרוב מחוסר ברירה עקב הזנחה ארוכת שנים של המדינה ורשויות התכנון. המחדל של הרשויות, שמתבטא בין היתר בהיעדר תכנון או בתכנון לקוי, הותירו את האזרחים הערבים ללא פתרונות לצורכי הדיור הבסיסיים שלהם. ברוב הישובים הערבים אין תוכניות מתאר שהולמות את הצרכים והמאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה ושמאפשרות בנייה חוקית למגורים בהתאם לצרכים. השטח המיועד למגורים לא נותן מענה ראוי לצפי גידול האוכלוסייה, והשינויים והעדכונים אורכים שנים רבות ולעולם לא מדביקים את פער הגדילה בצרכים.

קישורים: 

מדיניות התכנון ביישובים הערביים – אפליה וחסמים, נייר עמדה משותף של עמותת אינג'אז – מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות, עמותת במקום – מתכננים למען זכויות אדם, והאגודה לזכויות האזרח.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,זכויות המיעוט הערבי,עוד

סגור לתגובות.