נשים

העלאת גיל הפרישה לנשים

cc-SA-by: Michael Surrancc-SA-by: Michael Surran

האגודה העבירה את עמדתה לוועדה הציבורית הבוחנת את העלאת גיל הפרישה לנשים מגיל 62 לגיל 64. לעמדת האגודה, כתנאי להעלאת גיל הפרישה על המדינה לנקוט באמצעים אפקטיביים לעידוד תעסוקת נשים בגיל הביניים ובגילאים מבוגרים, ולפעול להבטחת קיומן של נשים מוחלשות אשר נפלטו משוק העבודה עוד לפני גיל הפרישה הנוכחי. אין להעלות את גיל הפרישה לנשים ללא נקיטת אמצעים שיבטיחו תעסוקה וקיום לנשים עד גיל הפנסיה.

בנייר העמדה סוקרת עו"ד סיגל רונן כץ את מאפייני התעסוקה של נשים בשוק העבודה בישראל ואת חוסר השוויון בין הנשים לגברים, המתחיל בכניסה לשוק העבודה ומחריף עם העלייה בגיל: פערי שכר, עבודות במשרה חלקית ו/או דרך חברות כוח אדם, בהפסקות בחיי העבודה עקב לידות, טיפול בילדים ובהורים, הדרה ואפליה של נשים מבוגרות בשוק העבודה, ועוד. כתוצאה מכל אלה, נשים מגיעות לגיל הביניים עם פחות נכסים כלכליים, פנסיוניים ותעסוקתיים בהשוואה לגברים. שיעור ההשתתפות של נשים מבוגרות בשוק העבודה נמוך יותר משעור ההשתתפות של גברים, ונשים נפלטות מכוח העבודה בגיל צעיר יותר מגברים. כבר היום ישנה קבוצה גדולה של נשים שנפלטו משוק העבודה, אף לפני הגעתן לגיל הפרישה הנוכחי.

האגודה מציעה שורה של צעדים שאפשר לנקוט לשילובן של נשים מבוגרות בשוק העבודה, ובהם: פיתוח קורסים מקצועיים; פיתוח תוכניות של למידה לאורך החיים שיאפשרו לעובדים מבוגרים בכלל, ולנשים בפרט, להתמיד בשוק העבודה עד גיל הפרישה; מתן תמריצים למעסיקים להעסיק מבוגרים בכלל ונשים מבוגרות בפרט; ומתן תמריצים לנשים להתמיד בעבודתן מעבר לגיל הפרישה הקיים.

נייר העמדה של האגודה, מאי 2016

נייר עמדה של מרכז מהות, הפורום לקידום כוח עבודה רב-גילאי ופורום נשים לתקציב הוגן, מאי 2011

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לעבוד,הזכות לשוויון,זכויות נשים,זכויות עובדים

סגור לתגובות.