להסדיר את מעמדו של מבקש מקלט מאריתריאה שהוא בן זוג של אזרחית ישראלית

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

עת"מ 48482-07-13 מ.ב. נ' משרד הפנים

עו"ד: טל חסין, עודד פלר

 

ב-24.7.2013 עתרה האגודה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים בעניין אזרחית ישראל, עולה מאתיופיה, בן זוגה, מבקש מקלט מאריתריאה, ובתם הפעוטה. משרד הפנים מסרב להסדיר את מעמדו של בן הזוג משום שהוא אינו יכול להמציא תעודת יושר משלטונות אריתריאה. פעם אחר פעם הסבירו בני הזוג למשרד הפנים, כי נבצר ממי שערק מצבאה של דיקטטורה טוטליטרית ונמלט ממנה, לקבל מאותה מדינה עצמה תעודת יושר. אולם פעם אחר פעם, ובניגוד לנוהל שקבע המשרד – אשר מכיר במצבים שבהם לא ניתן להשיג תעודת יושר ממדינת המוצא – נדחו פניותיהם והסבריהם ללא כל התייחסות עניינית לטענותיהם. השגה שהגישו לוועדת ההשגה לזרים במשרד הפנים נדחתה בקביעה, שאכן המצב באריתריאה "אינו מן המשופרים", אבל זה לא פוטר מהמצאת מסמכים משם.

בעתירה התבקש בית המשפט להורות למשרד הפנים להסדיר את מעמדו של העותר במסגרת ההליך המדורג לבני זוג נשואים לאזרחים, ללא המצאת תעודת יושר או כל מסמך נוסף אחר משלטונות אריתריאה, ולקזז מן ההליך המדורג את התקופה שהעותרים המתינו לאישור הבקשה. העתירה מגוללת בהרחבה את המתחולל באריתריאה.

ההליך הסתיים בפשרה, שבה נפתר עניינם הפרטני של העותרים.

העתירה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,הזכות לחיי משפחה,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.