הזכות לחשמל

עתירת חופש מידע – נתונים על הנחות בתעריפי החשמל

עת"מ 56520-03-16 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' חברת החשמל לישראל בע"מ

עו"ד: רעות כהן

 

ב-27.3.2016 הגישה האגודה לבית המשפט לעניינים מנהליים עתירת חופש מידע נגד חברת החשמל, בדרישה לקבל נתונים על הנחות בתעריפי החשמל. החל משנת 2007 קובע החוק הנחות לזכאים, ובהם גמלאים המקבלים הבטחת הכנסה, ניצולי שואה, נכי צה"ל, הורים יחידנים עם שלושה ילדים ומעלה המקבלים קצבה מביטוח לאומי ועוד. ההנחות הובטחו בחוק לנוכח מצוקתן של אוכלוסיות מוחלשות לעמוד בגובה תשלום החשמל, ומתוך הכרה כי חשמל הוא מצרך יסוד שלא ניתן לנהל אורח חיים סביר בלעדיו.

אל האגודה מגיעות פניות של צרכנים שנותקו מחשמל וההנחה הניתנת כיום לא מסייעת להם באופן מספק, או שהם מקרב אוכלוסיות מוחלשות בחברה שאינן זכאיות להנחה בחוק, או שהם מקרב אוכלוסיות הזכאיות להנחה, אך לא מקבלים הנחה מסיבות שונות הקשורות לבירוקרטיה וחוסר מיצוי זכויות. כדי לבחון את לבחון את יישומו של מנגנון ההנחות שנקבע בחוק, את הלימתו למטרות החוק ואת ושיעור מיצוי ההנחות בקרב הצרכנים השונים, הגישה האגודה לחברת החשמל בקשה לפי חוק חופש המידע וביקשה לקבל נתונים בדבר הצריכה הממוצעת של משקי בית פרטיים, שיעור מיצוי ההנחות ביחס לשיעור הזכאים להנחות, וגובה ההנחות ביחס לגובה ההכנסות.

למן הרגע הראשון זלזלה חברת החשמל בפניית האגודה. רק לאחר שלושה חודשים, שש פניות בכתב ומספר שיחות טלפון העבירה החברה לאגודה נתונים חלקיים, ודחתה את הבקשה ביחס לשאר המידע באופן לקוני וגורף, תוך הפרת חובת ההנמקה המוטלת עליה בחוק, בטענה כי אין בידה את הנתונים המבוקשים או כי הם מוגנים תחת סוד מסחרי. יש להדגיש כי המידע המבוקש נמצא בידי החברה, וחלקו נמסר על-ידיה לוועדת הכלכלה של הכנסת. עוד יש להדגיש כי חברת החשמל היא גוף ממשלתי, מונופוליסטי, שאחראי על משאב יסוד, ולפיכך על כל המידע המבוקש להיות שקוף ונגיש לציבור דרך קבע.

בעקבות הגשת העתירה הגיעו הצדדים להסכמה כי חברת חשמל תמסור לאגודה עד ליום 5.5.2016 את כל החומר המבוקש שמצוי ברשותה (שהוא רוב המידע שהתבקש בעתירה). להסכמה ניתן תוקף של פסק דין.

העתירה

הודעה ובקשה משותפת למתן תוקף של פסק דין, אפריל 2016

פסק דין, 17.4.2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחשמל,חופש המידע

סגור לתגובות.