דמוקרטיה

המלצות להגברת השקיפות בעבודת ועדת השרים לענייני חקיקה ובעבודת הכנסת

פורום דמוקרטיה פתוחה*

 

בעוד שהבחירות לכנסת אמורות להתקיים אחת ל-4 שנים, הדמוקרטיה הישראלית חיה ונושמת מדי יום. למעשה, השיח וההידברות של הציבור עם נבחריו לא נעשים רק באמצעות אותו פתק יחיד המשתלשל לקלפי בבחירות אחת לכמה שנים לפי חוק. כמעט בכל רגע נתון מושפע סדר יומן של הממשלה והכנסת מאירועים המתרחשים במדינה, ומיוזמות ורעיונות הצצים חדשות לבקרים בקרב הציבור. חברי הכנסת והשרים מקבלים מדי יום פניות רבות מן הציבור בנושאים שונים הנוגעים להם, לבני משפחותיהם ולחבריהם. כל הצעת חוק שבה דנות הממשלה או הכנסת, כל הצעה לסדר בוועדה או במליאה, נוגעות במישרין לאזרחים רבים.

אין חולק על חשיבות השמעת קולם של האזרחים באשר לכל עניין, קטן כגדול, באוזני נבחריו. אולם, קיימים חסמים המקשים על הציבור, כמו גם על הארגונים המייצגים אותו, להביא את עמדותיהם, להציג רעיונות חדשים ולמעשה לשקף את דעת הציבור בנושאים שונים הנמצאים על סדר היום של הממשלה והכנסת. חסמים אלה, ובעיקר חסמים הנתפסים לכאורה כחסמים טכניים בלבד, מקשים גם על הגורמים המקצועיים בגופים אלה לעבוד באופן יותר יסודי ומקצועי ולהפיק תוצרים לטווח ארוך.

לאור זאת, החלטנו אנחנו, נציגי ארגונים ציבוריים העוסקים בייצוג אינטרסים של הציבור הרחב או חלקים ממנו, וכן נציגי ארגוני תשתית הפועלים מול הכנסת והממשלה דרך קבע, לחבור ולהעלות על הכתב המלצות לשיפור השיח הדמוקרטי הפתוח והמנגנונים הממשלתיים והפרלמנטאריים המחברים בין העם לנבחריו במהלך כהונתם.

מטרת מסמך זה הינה להביא לייעול ההתנהלות, השקיפות וההידברות עם הציבור של שני גופים המהווים ביחד את "אבי העורקים" בגוף הדמוקרטי הנושם – הממשלה באמצעות ועדת השרים לחקיקה והכנסת  באמצעות מוסדותיה השונים.

המסמך מחולק לשני פרקים – פרק עבודת ועדת השרים לענייני חקיקה ופרק עבודת הכנסת. בכל פרק נביא את המלצותינו בליווי הסבר קצר.

בבואנו לגבש את ההמלצות נסמכנו על שלושה קריטריונים עיקריים: הקריטריון הראשון הוא שינויים ממוקדים וברורים שיישומם לא ידרוש בהכרח תיקון או ייזום של חקיקה ראשית. הקריטריון השני הוא שמדובר בשינויים שאין בצידם עלות כספית גבוהה או בכלל, ככל הניתן. עם זאת, ייתכן שחלק מן ההמלצות ידרשו אימוץ של כלים טכנולוגיים שהטעמתם הראשונית תישא בצידה עלות כספית סבירה. הקריטריון השלישי הוא שינויים שמידת התועלת שלהם עבור נבחרי הציבור עצמם היא רבה. דהיינו, אימוץ ההמלצות רובן ככולן יתרום לחברי הכנסת ולשרים לא פחות מאשר לציבור הרחב.

אנו תקווה כי המלצותינו תאומצנה ותובלנה לשיפור ולחיזוק הקשר של נבחרי הציבור עם העם.

למסמך המלא

 

* פורום דמוקרטיה פתוחה:
איגוד האינטרנט הישראלי | אמונה | האגודה לזכויות האזרח בישראל | ההסתדרות הרפואית בישראל | המכון הישראלי לדמוקרטיה | המרכז הישראלי להעצמת האזרח | המרכז לקידום מעמד האישה | המשמר החברתי | הסדנא לידע ציבורי | התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל | התאחדות התעשיינים בישראל | התנועה לאיכות השלטון | התנועה לחופש המידע | חיים וסביבה | ויצו | יוזמות קרן אברהם | כוח לעובדים | להב | מנהיגות אזרחית | מרכז השלטון המקומי | נעמת | סיכוי | ער"ן | שדולת הנשים בישראל | שקיפות בינ"ל-ישראל | שתיל 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דמוקרטיה,חופש המידע

סגור לתגובות.