הזכות לחיים ולשלמות הגוף

המאבק בתאונות הבניין – נתונים והמלצות

לקראת ישיבת מעקב של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת מחר (9.2.2016) בנושא תאונות בניין, הגישה היום הקואליציה למאבק בתאונות בניין נייר עמדה לוועדה. נייר העמדה כולל נתונים מעודכנים וקשים על רמת ההפגעות של עובדי בניין בתאונות קטלניות וקשות ורשימת המלצות דחופות, שהקואליציה תבקש מיו"ר ועדת הכנסת חבר הכנסת אלי אלאלוף ומחברי הוועדה לדרוש מרשויות המדינה ליישם בהקדם האפשרי.

על פי הנתונים שפרסם היום מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה, נהרגו בשנה שעברה 35 עובדי בניין בתאונות בניין, מרביתם בנפילה מגובה. ואולם, על פי נתוני הקואליציה למאבק בתאונות בניין, בשלושת החודשים האחרונים נהרגו לכל הפחות 18 עובדי בניין, דהיינו כפליים מהממוצע השנתי. לצד זאת, אלפי עובדי בניין נפצעים כל שנה, מתוכם מאות רבות נפצעים פציעות קשות שסופן נכות צמיתה. שיעור ההפגעות של עובדי הבניין בישראל הוא פי שבע מזה של עובדי הבניין בבריטניה, דבר המעיד על רמת הבטיחות הירודה ביותר באתרי ישראל.

על רקע נתונים אלה, ועל רקע מידע שנאסף בפעילות הקואליציה למאבק בתאונות בניין בשלושת חודשי פעילותה, יוצא המסמך בהמלצות הדחופות הבאות:

1. פרסום מידע על תאונות קטלניות וקשות: פרסום מיידי, מכאן ואילך, של כל מקרה מוות ופציעה קשה של עובדי בניין, לרבות הודעה מיידית על פטירתם של פצועים. המידע שיפורסם יכלול לכל הפחות: מועד התאונה, מקום התרחשותה, שם ההרוג (במקרה מוות), שם הקבלן המבצע באתר, ותיאור ראשוני של צורת התאונה, ונסיבותיה ככל שניתן לפרסמן.

דרישה זו נעשית על רקע איפול המידע הקיים כיום, למרות פניות הקואליציה וחברי כנסת לקבל מידע זה, החיוני לצורך הבנת מאפייני התופעה והמאבק בה.

2. פרסום דבר קיומן או אי קיומן של חקירות פליליות בדבר תאונות קטלניות וקשות, כולל סטטוס החקירה וכתב האישום, אם הוגש, ופסק הדין, אם ניתן, על ידי משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.

דרישה זו נעשית על רקע הנתונים, המפורטים במסמך, לפיהם רק בחלק קטן מהתאונות הקטלניות והקשות נפתחות חקירות פלילית, ומתוכן רק בכעשירית מוגשים כתבי אישום. יצויין, כי בנוגע להתנהלות תיקים בבתי משפט לא נמסרו עד כה נתונים כלשהם מפרקליטות המדינה.  

3. פתיחת חקירה ממצה על ידי משטרת ישראל בכל מקרה של תאונה קטלנית או קשה והגשת דוח לפרקליטות המדינה ובו סיכום החקירה בכל מקרה של תאונה קטלנית וקשה, במטרה לבחון ההצדקה להגשת כתב אישום בגין גרם מוות / פציעה ברשלנות.

4. סגירה לאלתר של כל אתר בניה בו התרחשה תאונה קטלנית או קשה בצו של מינהל הבטיחות התעסוקתית, ומניעת פתיחתו לעבודה עד לאחר שבוצעה על ידי המינהל בדיקה יסודית של תנאי הבטיחות באתר כולו, לרבות בדיקה פרטנית של רמת ההכשרה של העובדים, נהלי העבודה באתר והמתקנים בו.

5. הגברה דרמטית של האכיפה ושל משאבי הפיקוח, וקביעת תקנים למשרות פיקוח של מנהל הבטיחות במשרד הכלכלה.לשם כך נדרש משרד הכלכלה להגיש בתוך זמן קצר תוכנת ליישום המלצה זו.

נייר העמדה המלא

 

הקואליציה למאבק בתאונות בניין כוללת את הארגונים: קו לעובד, ארגון עובדים מען, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, המכון לאחריות תאגידית, הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה ופעילים/ות נוספים. הקואליציה הוקמה בנובמבר 2015 במטרה לצמצם את תאונות העבודה בבניין ולהבטיח טיפול מיטבי בנפגעיהן. 

 

קישורים:

בילי פרנקל, משפחות הרוגי ענף הבנייה: ממוטטים לרסיסים, 9.2.2016, ynet

לי ירון, מאות פועלי בניין נהרגו בעשור האחרון, 
אף קבלן לא איבד את רישיונו, הארץ, 10.2.2016

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחיים ולשלמות הגוף,זכויות עובדים

סגור לתגובות.