זכויות קטינים מירושלים המזרחית ומהשטחים בהליך הפלילי

לקראת דיון בוועדת לזכויות הילד בכנסת בנושא תנאי מעצר של קטינים, הגישה האגודה לוועדה מסמך המתייחס להפרות הקשות והשיטתיות של זכויות קטינים בהליך הפלילי בירושלים המזרחית ובשטחים הכבושים, על רקע של מעצרים והרשעות בעברות יידוי אבנים והפרות סדר. בעקבות האירועים בשנה האחרונה עלה באופן דרסטי מספר מעצרי הקטינים. איננו מקלים ראש בתופעת יידוי האבנים, אולם סבורים כי לצורך מיגור התופעה, ולצורך טיפול בנערים חשודים ושיקום נאשמים ומורשעים, יש לפעול בכלי הטיפול המגוונים שחוק הנוער מתווה, במיוחד בעבור קטינים ללא עבר פלילי.

המסגרת הנורמטיבית של הטיפול בקטינים בהליכים פליליים היא חוק הנוער, אשר קובע נורמות וכללים למעצר קטינים ולחקירתם, שנועדו לשפר את ההגנה על זכויות הקטין ולהבטיח כי הטיפול בו לא יהיה כבעצור או נחקר בגיר אלא יותאם לצרכיו המיוחדים. נורמות אלה אמורות להתוות את אופן הטיפול המחייב של המשטרה, של הפרקליטות ושל הרשות השופטת בקטינים. בפועל, כפי שמתארת במסמך עו"ד נסרין עליאן מהאגודה,הוראות אלה נשחקו, ובמקרים רבים רוקנו מתוכן בכל הנוגע לקטינים בירושלים המזרחית. בין הפרות זכויותיהם של הקטינים: היעדר זימונים לחקירות, שחיקת העיקרון החוקי לפיו מעצר קטינים הינו אמצעי אחרון והיעדר נוכחות הורים בחקירות קטינים כעניין שבשגרה. ירושלים המזרחית סובלת גם ממחסור בחלופות מעצר וטיפול עבור בני הנוער הללו.

קטינים פלסטינים בשטחים הכבושים כפופים למשטר המשפטי הצבאי החל באזור, המתבטא בחקיקה הצבאית. במהלך השנים האחרונות נעשו בחקיקה הצבאית תיקונים משמעותיים הנוגעים לזכויות קטינים פלסטינים המעורבים בהליכים פליליים בשטחים. חרף השינויים האמורים, זכויותיהם של הקטינים הפלסטינים בשטחים עדיין מופרות באופן קבוע ושיטתי על ידי מערכת המשפט הצבאית בכל שלבי ההליך הפלילי, הן ברמת החקיקה והן ברמת הפרקטיקה.

פניית האגודה לוועדה לזכויות הילד, דצמבר 2015

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: התנהלות המשטרה ומאבטחים,זכויות האדם בשטחים הכבושים,זכויות ילדים,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,מערכת המשפט,קטינים

סגור לתגובות.