מאסר בפועל לנוער מתחת לגיל 14 – עמדת האגודה

לקראת הדיון שיתקיים בימים הקרובים במשרד המשפטים, האגודה לזכויות האזרח מפרסמת את עמדתה ביחס להצעה לאסור בני נוער מתחת לגיל 14 בגין עבֵרות פליליות. ההצעה הרשמית טרם פורסמה, ולכן התייחסות זו הינה ברמת העיקרון ואינה יורדת לפרטי ההצעה.

האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעה לאפשר מאסרם של קטינים מתחת לגיל 14. האיסור המוחלט על מאסר קטינים מתחת לגיל 14 בחוק הנוער משקף את האיזון הראוי בין הצורך להעניש קטין על עבירה ולהרתיע לבין החובה לשמור על זכויותיו ולהימנע מפגיעה העולה על הנדרש בזכויותיו.

האיסור המוחלט על מאסר של קטינים מתחת לגיל 14 מעוגן היטב בעקרונות המשפט הפלילי בישראל מזה עשורים רבים. ההצעה לשנות הוראה זו משקפת ערעור של עקרונות היסוד בחברה באשר לטיפול בילדים עוברי עברות. החמרת הענישה לקטינים עבריינים מתחת לגיל 14 באמצעות מאסר בפועל אינה ראויה ואינה נחוצה. גם בהעדר אפשרות לגזור מאסר בפועל על קטין מתחת לגיל 14, הרי שחוק הנוער מעניק בידי מערכת המשפט את האמצעים להעניש בחומרה קטין מתחת לגיל 14 שעבר עברה קשה.

ההוראות הקבועות היום בחוק הנוער משקפות את העקרונות המבוססים היטב של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד ומותאמות לערכי הדמוקרטיה של מדינת ישראל. למאסר בפועל על נערים בגילאים קטנים השלכות חמורות וקשות על המשך חייהם, ומחקרים מראים כי סיכוייהם של קטינים שמרצים מאסר בפועל לחזור למעגל הפשיעה גבוהים יותר מאשר נערים שמקבלים אלטרנטיבות למאסר. לאור זאת, יש לשקול דווקא להרחיב את מגוון הפתרונות הטיפוליים, החינוכיים והשיקומיים הקיימים בירושלים המזרחית כדי להתמודד עם עבירות של יידוי אבנים של קטינים, גם מתחת לגיל 14.

עמדת האגודה ביחס להצעה לאסור בני נוער מתחת לגיל 14 בגין עבירות פליליות, נובמבר 2015

הערות האגודה לתזכיר החוק, דצמבר 2015

 

מסמך ההערות נכתב בסיוע מיטל רוסו 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: זכויות בהליך הפלילי,זכויות ילדים,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.