אי ישום הוראות חוק הותמ"ל בנושא דיור בר השגה

בג"ץ 6391/15 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הממשלה

עו"ד: גיל גן-מור

 

ביום 21.9.2015 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבג"ץ יחד עם עמותת במקום. בעתירה תקפנו שתי החלטות של קבינט הדיור, שאושרו על ידי הממשלה, להכריז על מתחמים בצריפין ובחיפה כמתחמים מועדפים לדיור בהתאם לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (חוק הותמ"ל). החוק קבע הליך מהיר להכרזה על מתחם שרובו בקרקעות ציבוריות כמתחם מועדף לדיור. קבינט הדיור הוא המוסמך לדון ולהחליט על ההכרזה. לאחר אישור ההחלטה על ידי הממשלה עובר המתחם לקידום מהיר בוועדת תכנון מיוחדת לתכנון מתחמים אלו, היא הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל).

סעיף 4(ב) לחוק קובע כי במתחם מועדף לדיור 30% מיחידות הדיור ייועדו להשכרה ארוכת טווח, מחצית מתוכן לדיור להשכרה בהישג יד לזכאים במחיר מופחת. חריגה מכלל זה אפשרית רק "במקרים חריגים", כך לשון החוק, ורק בהתקיים אחת משלוש סיבות המנויות בחוק. הכנסת קבעה הוראה זו כחלק מהתנאים שהציבה לממשלה לאשר את החוק ומטרתו להבטיח תמהיל דיור מגוון בכל מתחם מגורים שיוקם באמצעות מסלול זה, והגדלת היצע הדיור גם עבור מי שאינו מסוגל לרכוש דירה וזקוק לפתרון שכירות יציב וארוך טווח, וגם למי שידו אינה משגת לשכור דירה במחיר השוק וזקוק לדיור בהישג יד.

הכנסת קבעה הוראה מחייבת, על מנת שהחוק ייושם כלשונו ויממש את תכליותיו. אלא שבחודשים האחרונים קבינט הדיור מאשר היקף נרחב של מתחמים מועדפים לדיור תוך שהוא עושה שימוש פסול, נרחב ולקוי בסעיפי ההחרגה, תוך חריגה מסמכות, מטעמים שלא נכללים בחוק, ובלי תשתית ראייתית ראויה. כך הממשלה מנסה ליהנות מהתכלית של קידום מהיר של תכניות, על מחיריו הקשים, ולהתעלם מהתכלית הסוציאלית שלו, שהכנסת עמדה על קיומה בחוקקה את החוק. בשני המקרים המובאים בעתירה הפחיתה הממשלה את כמות יחידות הדיור להשכרה מטעמים תקציביים שלה. היא ביקשה לממן מטלות שתשתיתיות שונות באמצעות הרווחים מהקרקע (למשל – מימון פינוי בסיס צה"ל בצריפין). שיקולים אלו אינם נמנים על החריגים המצומצמים שנקבעו בחוק.

בעתירה טענו כי ההחלטה פסולה ומנוגדת לחוק והיא מנומקת בטעמים שאינם נמנים על החריגים הקבועים בחוק ומכאן שהיא התקבלה בחוסר סמכות. זוהי עתירה ראשונה על היישום של החוק.

בית המשפט דחה את העתירה (ועתירה דומה נוספת שהגיש הפורום לדמוקרטיה בתכנון) לאחר שהמדינה טענה כי 24% מהדירות במתחמים מועדפים לדיור הם להשכרה, וכי היא מקפידה לא להפוך החריג לכלל. עם זאת, בית המשפט הוסיף כי "העתירות הצביעו על חשש מובנה ביישום החוק, והוא כי הצרכים התקציביים והצורך במימון יביאו לסחף ונגיסה במובן של שימוש מופרז בהחרגות. כאן תפקידו של שומר הסף, הייעוץ המשפטי, תפקיד שהוא אינו מתנער הימנו ואדרבה, אשר הוא לעמוד על המשמר, להזכיר את הוראות החוק, ובמקרה הצורך למנוע החרגות יתר. כמובן, ככל שההחרגות לגיטימיות ועומדות בכוונת המחוקק, יש לכך מקום במתחמים המתאימים. אך לא מעבר לזה. שנית, תפקיד שומר הסף הוא גם להבטיח כי לפני מקבלי ההחלטות מצויה התשתית המירבית הסבירה לצורך קבלתן, כדי שלא יתקבלו בחטף ובאופן שאינו ראוי, על המשתמע".

העתירה

תגובת המדינה, דצמבר 2015

פסק הדין, 7.12.2016

 

קישורים:

אמיתי גזית, בניגוד להצהרות כחלון: האוצר הפחית את מספר הדירות להשכרה כדי לממן פינוי בסיסי צה"ל, כלכליסט, 20.12.2015

נמרוד בוסו, עתירה לבג"ץ: קבינט הדיור ביטל בנייה של אלפי דירות להשכרה – בניגוד לחוק, 13.10.2015, TheMarker

 

העתירה נכתבה בסיוע עו"ד שרון קרני כהן וד"ר יעל פדן מעמותת במקום

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור בר השגה,הזכות לדיור,זכויות חברתיות,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.