מאבטחים במקום שוטרים

עו"ד אן סוצ'יו

 
אן סוצ'יו
 
רצח החייל יפתח גריידי בשבוע שעבר במהלך קטטה במועדון, ראוי לכל הכעס שאירוע כזה מעורר: דקירה קטלנית בנסיבות כמעט אקראיות, של צעיר שמצא עצמו במקום הלא־נכון בזמן הלא־נכון. אלא שבמקרה זה, לבני משפחתו של הנרצח יש גם טענות קשות נגד בעלי המועדון והמאבטחים במקום, על שהוציאו את המתקוטטים אל הרחוב במקום להפריד ביניהם ולהזמין את המשטרה. אחד הנוכחים בקטטה סיפר שהמאבטחים אמרו לנצים, "תעשו מה שאתם רוצים אחד לשני, רק לא בתוך המועדון".

עוד מוקדם לדעת אם אכן היה בכוחם של המאבטחים למנוע את הרצח. אולם הביקורת על תפקודם ממחישה היטב, עד כמה היטשטש בתודעה הציבורית הגבול בין מאבטח בחברה פרטית לשוטר, ואילו ציפיות שווא נוצרו כתוצאה מכך. מאבטחים לעולם לא יהוו תחליף לשוטרים, ואין לצפות מהם לפעול ככאלה.
בשני העשורים האחרונים נהפכו מאבטחים לחלק בלתי נפרד מהנוף. במקור נועדה הצבתם להתמודד עם מצבי חירום ביטחוניים, באמצעות הגברת האבטחה במרחב הציבורי. לשם כך ניתנה להם סמכות לחפש על גופו של אדם ובתיקו, לדרוש ממנו להזדהות, ובמקרים מסוימים אף לעכבו בכוח. סמכויות אלו הוגבלו בתחילה לכניסות לאתרים מסוימים ולנקודות בדיקה.

בשנים האחרונות גדל היקף פעילותן של חברות האבטחה. אפשר לראות את אנשיהן בשכונות יוקרה, במעברי גבול ובמשימות בשירות הרשויות המקומיות. במקביל, הולך וגובר הלחץ לשנות באופן דרסטי את תפקידם ואת הסמכויות המוקנות להם. לכאורה, דומה שהכל ייצאו נשכרים מהרחבת הסמכויות של המאבטחים: חברות האבטחה, שיוכלו להציע שירותים משופרים ללקוחותיהן, המשטרה שקורסת תחת הנטל, והציבור הרחב, שדורש להחזיר את תחושת הביטחון לרחובות.

אלא שיש לזכור כי לוויתור על משטרה אפקטיבית ולהטלת יהבנו על שירותי אבטחה פרטיים יש מחיר. מאבטחים שמועסקים על ידי מועדון, קניון או אוניברסיטה, למשל, מחויבים בראש ובראשונה למעסיקיהם. הם מועסקים בדרך כלל בשכר נמוך, במתכונת שעתית וזמנית, ולאחר שעברו הכשרה קצרה בלבד. הם אינם חלק מרשות שלטונית כלשהי, לא כפופים לדיני משמעת ואתיקה ולא חייבים ליתן דין וחשבון לציבור. אין בישראל כל מנגנון לפיקוח והגשת תלונות נגד מאבטחים שחרגו מסמכויותיהם.

הציפייה שלנו, שמאבטחים יפעלו מעבר לאינטרסים הצרים של בעל המועדון, ויהוו חלק מהמערך הציבורי של אכיפת החוק במדינה, נובעת מתפישה מעוותת שהונחלה לנו על ידי ממשלות ישראל. זה שנים מסבירים לנו שהמשטרה קטנה והבעיות גדולות, ולכן צריך להיעזר בגורמים אחרים, כגון מאבטחים ופקחים עירוניים, שיתנו מענה לצרכים בתחום אכיפת החוק. כך, בשנים האחרונות הוקמו בעשרות רשויות מקומיות – כמובן, רק בכאלה שמצבן הכלכלי איתן – יחידות שיטור עירוני המורכבות מפקחים עירוניים ושוטרים, וכך הורחבו סמכויות המאבטחים לשימוש בכוח.

האם החלפת המשטרה בשירותי אבטחה פרטיים הניבה לנו יותר ביטחון? גם אם נניח שבמקרים רבים, המאבטחים הפרטיים אכן הצליחו ליצור הרתעה ולחזק את הביטחון האישי, לא בטוח שהעסקה משתלמת. המחיר איננו רק מאבטחים שאדישים לכל דבר שמתרחש מחוץ למועדון "שלהם", אלא פגיעה נרחבת בזכויות הפרט – עם יותר גורמים פרטיים שמורשים לפשפש בבגדינו, לעכב אותנו ולהפעיל כלפינו כוח – פגיעה בשוויון, והרחבת תפוצתם של כלי נשק שמשמשים במקרים רבים מדי גם לרצח.
 
עו"ד סוצ'יו עוסקת בהפרטה של סמכויות האכיפה באגודה לזכויות האזרח בישראל

פורסם באתר הארץ ב-26.4.2014

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הפרטה

סגור לתגובות.