הפרטה

להפסיק להשתמש בחברות גבייה פרטיות לגביית החובות של הרשויות המקומיות

זה שנים רבות שסמכויות גביית החובות הנתונות לרשויות המקומיות בחוק הופרטו לידי חברות פרטיות הפועלות למטרות רווח. סמכויות אלה כוללות שימוש במגוון רחב של אמצעים פוגעניים לצורך גביית חובות עבור הרשויות המקומיות, ובהם כניסה לבתי חייבים ואף שימוש בכוח לצורך פריצה לבתים ועיקול רכוש מחייבים. מדיווחים בתקשורת עולה, כי חברות הגבייה הפרטיות פועלות פעמים רבות בשיטות המזכירות ארגוני פשיעה באמצעות איומים וסחיטה כלפי חייבים.

למעשה, מדובר בהפרטה אסורה של סמכויות שלטוניות: החוק מקנה לגובה סמכויות פוגעניות, הכרוכות באופן שגרתי בהפעלת שיקול דעת ובנקיטה באמצעים כוחניים. מדובר בסמכויות רחבות היקף אשר הפעלתן כרוכה בפגיעה בזכויות יסוד מוגנות, ובהן הזכות לקניין, הזכות לפרטיות והזכות לכבוד. הפגיעה בזכויות אלה אינה לגיטימית כשהיא מבוצעת על ידי חברות פרטיות הפועלות להשאת רווחים, וקיים חשש ממשי לניצול לרעה של הסמכויות ולהפעלתן באופן שרירותי ולצורך קידום מטרות זרות.

בנוסף, מדובר בפעולה בחוסר סמכות ללא הסדרה בחוק: למרות הפגיעה בזכויות היסוד הטמונה בשימוש בסמכויות הגבייה, העברת סמכויות הגבייה של הרשויות המקומיות לידי החברות הפרטיות נעשית זה שנים רבות ללא כל הסמכה בחוק, ללא נהלים מסודרים ואחידים ובלא פיקוח ראוי.

לעמדת האגודה, יש להפסיק את השימוש בחברות גבייה פרטיות לגביית החובות של הרשויות המקומיות. לכל הפחות, יש לקדם בדחיפות חקיקה שתסדיר את גביית החובות על ידי חברות פרטיות. כבר בשנת 2005 התחייבה המדינה בפני בג"ץ להסדיר את הנושא בחקיקה (בג"ץ 9474/00 אליעזר גל נ' עיריית חיפה (21.11.2005)). בדוח מבקר המדינה משנת 2008 קבע המבקר כי על משרד הפנים לפעול לאלתר להסדרה חקיקתית של הנושא, לאור רגישותו הרבה והפגיעה הטמונה בו בזכויות אדם. המבקר הוסיף כי קיים "חשש ממשי כי אין בדרך פעולתן של הרשויות המקומיות כדי להבטיח כי הסמכויות שהן העבירו לידי חברות הגבייה מופעלות תוך הקפדה על קיום הליכים הוגנים ותוך שמירה על הזכויות של החייבים". למרות זאת, ולמרות התחייבות מפורשת של נציג משרד הפנים בדיון בוועדת הפנים בדצמבר 2011, כי הצעת חוק בנושא מוכנה ותקודם במהרה, עד היום לא נעשו צעדים ממשיים לקידום הצעת חוק שתבטיח את זכויות החייבים.

פניית האגודה ליו"ר ועדת החוקה, יוני 2013

להרחבה: דוח האגודה "חוק וסדר בע"מ: ההפרטה של אכיפת החוק בישראל", אוגוסט 2013, בעמ' 77-70

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הפרטה

סגור לתגובות.