הריסת בית מגורים ביפו בהקשר של מחדל תכנוני

רע"פ 2885/08 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו נגד מוסא דכה

האגודה הגישה לבית המשפט העליון בקשה להצטרף כידידת בית המשפט בבקשת רשות ערעור, שהגישה עיריית תל-אביב-יפו בעניין הריסת בית מגורים בשכונת פרדס דכה ביפו. העירייה ביקשה לערער על פסק דין חשוב של בית המשפט המחוזי בת"א (השופטת מיכל אגמון-גונן), שבו נקבע, כי העירייה לא יכולה לבצע צו הריסה מינהלי שהוצא נגד הבית בגין בניה ללא היתר כל עוד היא לא מאפשרת בניה חוקית בשכונה במשך יותר מעשור, במחדליה ובהתנהלותה התכנונית הבלתי צודקת. בית המשפט המחוזי קבע, כי המחדל התכנוני של העירייה, אשר מתבטא בהקפאת המצב התכנוני של השכונה במשך שנים רבות, פוגע בזכויות חוקתיות של תושבי השכונה ובין היתר בזכות לקניין ולקורת גג.
בבקשת ההצטרפות תמכה האגודה בפסק הדין, הוסיפה בנושא הבנייה ללא היתר מחוסר ברירה, והדגישה את משמעות שלטון החוק בהקשר התכנוני ואת הפגיעה בזכויות יסוד של האזרחים הערבים בשל הפרת עקרון זה על-ידי המדינה ורשויות התכנון.

‏‏ ביום 22.11.09 קיבל בית המשפט העליון את הערעור והפך את פסק דינו של בית המשפט המחוזי. פסק הדין אינו מתייחס כלל למציאות התכנונית המפלה ביפו ולמצוקה הקונקרטית שנגרמת לתושבים הערבים בשל כך, או להבדל בין בנייה של דירת מגורים לבין הפרות אחרות של דיני התכנון. בית המשפט התבסס על הגישה הפורמליסטית לשלטון החוק ודחה את התפיסה המהותית של השופטת אגמון-גונן.
ובכל זאת – השופט אליקים רובינשטיין מתח ביקורת חריפה על העיכובים בהליכי התכנון, וקבע כי הליך תכנוני חייב להסתיים בתוך זמן סביר בנסיבות העניין, וכי לעירייה תפקיד אקטיבי להחליט כיצד לפעול כשתוכניות שאישרה אינן יוצאות לפועל תוך זמן סביר. פסק הדין הופנה גם למבקר המדינה.

פסק הדין בבית המשפט המחוזי
בקשת ההצטרפות של האגודה כידיד בית המשפט
פסק הדין בערעור

בקשת ההצטרפות נכתבה בסיוע אסף כהן

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: דיור, תכנון וקרקעות,הזכות לדיור,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.