לא להחיל דין רציפות על הצעת התיקון לחוק הנזיקים האזרחיים

האגודה פנתה לחברי ועדת שרים לחקיקה לקראת דיון לקראת דיון בהצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון 8). האגודה דרשה מחברי הועדה שלא לאשר החלת דין רציפות על הצעת החוק (דהיינו – המשך הליכי החקיקה של החוק שעברה קריאה ראשונה בכנסת הקודמת), מכיוון שמדובר בהצעת חוק "עוקפת בג"ץ" מן הסוג הבוטה ביותר. מטרת החקיקה היא לפטור את המדינה (לרבות את כוחות הביטחון) באופן גורף מאחריות לכל נזק שייגרם בשטחים. בה בעת, מבקשת הצעת החוק לפגוע בסמכות בג"ץ, ובאופן ספציפי וחמור ביותר – למנוע ביקורת שיפוטית על הפרות של זכויות אדם בידי השלטון; שכן תיקון זהה במהותו לחוק נפסל על-ידי בג"ץ פה אחד בהרכב של 9 שופטים לפני כשנתיים וחצי. בתגובה הגיש משרד המשפטים הצעת חוק חדשה זו. למכתב צורף נייר עמדה מפורט של האגודה, עדאלה והמוקד להגנת הפרט מחודש יוני 2008.

21 במאי 2009

לכבוד
הפרופ' יעקב נאמן
שר המשפטים
ויו"ר ועדת השרים לחקיקה
ירושלים

שלום רב,

הנדון: החלת רציפות על הצ"ח הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון 8) –
– לקראת דיון בוועדת שרים לחקיקה ביום 24.5.09

אנו פונים אליך, כיו"ר ועדת השרים לחקיקה, לקראת הדיון הצפוי ביום ראשון 24.5.09 בוועדת השרים לחקיקה בהצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון 8) – שלא לאשר החלת דין רציפות על הצעת החוק האמורה.

1. המדובר בהצעת חוק "עוקפת בג"ץ" מן הסוג הבוטה ביותר.

2. מטרת החקיקה האמורה הינה לפטור את המדינה (לרבות את כוחות הביטחון) באופן גורף מאחריות לכל נזק שיגרם בשטחים (ולא רק בשטחים).

3. בה בעת, מבקשת הצעת החוק לפגוע בסמכות בג"ץ, ובאופן ספציפי וחמור ביותר – למנוע ביקורת שיפוטית על הפרות של זכויות אדם בידי השלטון.

4. מטרידה במיוחד העובדה, כי תיקון זהה במהותו לחוק (ואפילו חמור פחות) – בדמות תיקון מס' 7 לחוק – נפסל ע"י בג"ץ פה אחד בהרכב של 9 שופטים לפני כשנתיים וחצי. בתגובה הגיש משרד המשפטים הצעת חוק חדשה זו.

5. רצ"ב נייר עמדה שהגישה האגודה ביחד עם המוקד להגנת הפרט ועדאלה בהתייחס לתזכיר הצעת החוק, ובו פירוט של הבעייתיות של הצעת החוק עם התייחסות ספציפית למנגנונים הכלולים בו.

6. לאור האמור לעיל, ולמפורט בנייר העמדה הרצ"ב, אנו חוזרים וקוראים לך שלא לאשר רציפות הצעת החוק האמורה.

בכבוד רב,
דן יקיר, עו"ד
היועץ המשפטי

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחיים ולשלמות הגוף,הזכות לקניין,זכויות האדם בשטחים הכבושים,חוק הנזיקים האזרחיים

סגור לתגובות.