מקבל אות זכויות האדם לשנת 2005

מרכז אדוה

 

מרכז אדוה נוסד בשנת 1991 על ידי ברברה וד"ר שלמה סבירסקי כמכון לחקר המדיניות החברתית בישראל. המכון בוחן באופן ביקורתי את הצעדים הננקטים בתחומי התקציב, המיסוי והשירותים החברתיים, ואת השלכותיהם על החברה.

 

"לא ניתן לתאר את המאבק לקידום זכויות חברתיות וכלכליות בישראל – הזכות לשוויון, זכויות העובדים, הזכות לקיום בכבוד והזכויות לדיור, לבריאות ולחינוך – ללא מרכז אדוה.

בלעדי עבודת המחקר היסודית של חוקרי מרכז אדוה, הניתוח המאלף של הנתונים והצגתם הבהירה, לא היתה מתאפשרת ביקורת על מדיניות הממשלה ועל הרטוריקה הכלכלית, המרחיבה פערים ומובילה לפגיעה קשה ביותר בזכויות יסוד". – מתוך תעודת האות

 

"עבודת הנמלים הנעשית בידי החוקרים של מרכז אדוה, של ניתוח תקציבים ונתונים כלכליים, והאופן הבהיר שהם מציגים את המידע לציבור, מספקים את הבסיס החיוני שבלעדיו לא היתה מתאפשרת ביקורת על מדיניות זו. זהו שלב 'אפור', אך הכרחי, כדי לאפשר פעילות אפקטיבית – בפוליטיקה, בתקשורת, ובחברה האזרחית – להגנה על זכויות אדם העלולות להיפגע מאותה מדיניות, לרבות הזכות לשוויון, זכויות עובדים, הזכות לקיום בכבוד, זכויות לדיור, לבריאות ולחינוך". – מתוך מכתב ההמלצה

 

"בפעילותו העקבית ממלא מרכז אדוה תפקיד ייחודי במגמה המבורכת: הירתמות ארגוני זכויות אדם לקידום זכויות חברתיות, והתגבשות שיח ציבורי ביקורתי בתחום זה". – מתוך מכתב ההמלצה

 

 

אות זכויות האדם על שם אמיל גרינצוויג ז"ל מוענק על-ידי האגודה לזכויות האזרח מדי שנה לאדם או לארגון שתרמו תרומה מיוחדת לקידום זכויות האדם בישראל.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: זכויות האדם - כללי

סגור לתגובות.