התנגדויות לתוכנית המתאר המחוזית החלקית למחוז הדרום תמ"מ 23/14/4

במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2007 הגישו ארגוני זכויות אדם ותושבי הכפרים הבלתי מוכרים בנגב למועצה הארצית לתכנון ולבניה התנגדויות לתוכנית המתאר המחוזית החלקית למחוז הדרום, תמ"מ 23/14/4 – תוכנית מטרופולין באר שבע. האגודה לזכויות האזרח הגישה התנגדויות עבור שישה מהכפרים, בשם כ-200 מתושביהם. חמש מההתנגדויות הוכנו ונכתבו יחד עם מתכנני עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון – נילי ברוך, עפר לרנר וסזאר יהודקין, ולהתנגדות השישית (סעווה) צורפה חוות דעת תכנונית של ענאיה בנא מהמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי. בחירת הכפרים והעבודה על ההתנגדויות נעשתה בשיתוף המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, נציגי הוועדים המקומיים בכפרים, הפורום לדו-קיום (בא-סרה), ועמותת מחויבות שמארגנת קבוצת למידה ופעילות של תושבים יהודים בירוחם, אשר בחרו להצטרף להתנגדות של רכמה. המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים הגישה התנגדויות בשם שבעה-עשר כפרים נוספים, וארגון עדאלה הגיש התנגדות נוספת (יחד עם עמותת במקום). במקום, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ופרופ' אורן יפתחאל הגישו התנגדויות כלליות לתכנית.

את כתבי ההתנגדות שהגישה האגודה אפשר לקרוא כאן.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.