סיוע בשכר דירה ביישובים קטנים

cc by SA: Ian McKellarcc by SA: Ian McKellar

עת"מ (ירושלים) 1036-12-11 א' ש' נ' משרד הבינוי והשיכון; עת"מ 21575-02-12 נ' ק' נגד משרד הבינוי והשיכון

עו"ד: גיל גן-מור

 

בדצמבר 2011 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים בשם תושבת קיבוץ זיקים, הזכאית לסיוע בשכר דירה. בפברואר 2012 הגישה האגודה עתירה נוספת בשם תושבת דבורייה, הזכאית לסיוע בשכר דירה. שתי העתירות עניינן בסעיף בנוהל סיוע בשכר דירה, המגביל את מימוש הסיוע במאות ישובים, ובהם זיקים ודבורייה. לפי הסעיף, זכאים לסיוע בשכר דירה יוכלו לקבל אותו רק אם ישכרו דירה בערים או בישובים שבהם מעל 1,000 תושבים ושוק שכירות שמהווה לפחות 5%. בנוסף, נקבע שבאזור עדיפות לאומית ניתן להוסיף עוד ישובים שלא עומדים בקריטריון הכללי.

בעתירות טענו כי כי בחירת מקום המגורים היא בליבת הזכות לאוטונומיה של הרצון החופשי, ולכן מכבוד האדם, ושהיא מפתח למימוש זכויות נוספות רבות; וכי הסעיף פוגע בזכותן של העותרות, שתיהן אמהות חד הוריות, לבחור את מקום מגוריהן. הפגיעה קשה במיוחד משום שהן כבר שוכרות דירה בקיבוץ זיקים ובדבורייה, ולכן הברירה המוצבת בפניהן היא לחיות במצוקה כלכלית או לעזוב את ביתן ואת היישוב. תושבת זיקים מגדלת ילד בן 5 ומבקשת לגור בקיבוץ קרוב למשפחתה, המסייעת לה. תושבת דבורייה היא גרושה עם עבר של אלימות במשפחה המגדלת שלוש בנות, והמגורים בקרבת משפחתה מהווים לה משענת. יתר על כן, מגורים מחוץ לדבורייה אינם מקובלים בחברה המסורתית שאליה היא משתייכת.

הגבלת הסיוע בשכר דירה ליישובים מסוימים נדון לראשונה בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשנת 1999 בשם משפחה שהתגוררה ביישוב קטן בפרוזדור ירושלים (בג"ץ 2101/99 שבלי נ' שר הבינוי והשיכון (פס"ד מיום 21.4.02)). אז פעל משרד השיכון לפי רשימת ישובים, שנעשתה ללא קריטריונים, ולא כללה את רוב היישובים הערביים. משרד השיכון הודה אז שפעל בצורה מפלה, ובעקבות העתירה התגבש הנוהל הקיים היום והקריטריונים הנוכחיים. במרוצת הזמן נוספו מאות ישובים קטנים שלא עומדים בקריטריונים, לפי החריג של אזור עדיפות לאומית, בעיקר קיבוצים ומושבים.

ב-18.6.2013 קיבל בית המשפט המחוזי בירושלים את העתירות, ופסק כי הקריטריון שמונע את מימוש הסיוע ביישובים קטנים הוא מפלה ועל כן פסול. בית המשפט נתן למשרד השיכון שנה לצורך היערכות לתיקון הנוהל ולקביעת קריטריונים סבירים ובלתי מפלים. בנוסף, משרד השיכון נדרש לבחון מחדש באופן מיידי את בקשותיהן של שתי העותרות לסיוע בשכר דירה, ולפעול כאילו הקריטריון כבר בוטל.

עת"מ 1036-12-11 (תושבת זיקים)

עת"מ 21575-02-12 (תושבת דבוריה)

תגובה מקדמית, יוני 2012

עיקרי טיעון מטעם העותרות, נובמבר 2012

חוות דעת מומחה, ינואר 2013

הודעה משלימה מטעם המדינה, ינואר 2013

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

מניעת סיוע בשכר דירה ביישובים קטנים – אפליה פסולה, יוני 2013
 

קישורים:

סקירת פסק הדין ב"עת סיוע" – ביטאון האגף לסיוע משפטי, מאת עו"ד גיל גן-מור

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,הזכות לשוויון,זכויות חברתיות,עוד,שכירות

סגור לתגובות.