הזמנה לסדנאות "זכויות האדם בעת סכסוך"

מתוך כרזה בעיצוב ליזה לוריא ודורון רובינשטייןמתוך כרזה בעיצוב ליזה לוריא ודורון רובינשטיין

תכנית הסדנאות "זכויות האדם בעת סכסוך" פועלת בהצלחה למעלה מ-7 שנים, במהלכן השתתפו בה אוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית. בין היתר השתתפו בתכנית אלפי חניכים וחניכות במכינות הקדם-צבאיות ובשנת שירות.

הפעילות אינה כרוכה בתשלום – עלותה מכוסה על ידי האגודה לזכויות האזרח, המחויבת לקידומן של זכויות האדם וחשיבותן בקרב הציבור הישראלי.

ניתן לתאם סדנאות בדוא"ל noar@acri.org.il

 

מטרת הסדנאות: הגברת המודעות לחשיבותן של זכויות האדם בעת סכסוך מזוין או מלחמה לאור המשפט הבינלאומי ההומניטרי, והענקת הזדמנות לשיח חינוכי מורכב אודות הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

זכויות האדם בעתות מלחמה מבוססות על נורמות וחוקים שנוסחו באמנות והסכמים במסגרת המשפט ההומניטארי הבינלאומי. חוקים אלה באים לאזן בין הצרכים והמטרות הצבאיות לבין השמירה על זכויות האדם, בעת סכסוך מזוין בעידן המודרני. חשיבותו של המשפט ההומניטארי הבינלאומי בהשפעתו על מנהיגות הצדדים הלוחמים, ובסיוע שהוא מעניק ללוחמים עצמם – בגיבוש קוד פעולה מוסרי במהלך משימותיהם.

לכל צד בסכסוך יש עמדות ואמונות משלו, ואת הזכות להגן עליהן ועל חייו – אך בו-בזמן ישנה מחויבות להקפיד על המותר והאסור בשמירה על זכויות האדם. מתוך הנחת יסוד זו, אנו מציעים לפתח דיון מורכב אודות השפעות הסכסוך על זכויות האדם. הפרספקטיבה האוניברסאלית שמציע המשפט ההומניטארי הבינלאומי מאפשרת להשהות את החלוקות הדיכוטומיות השגורות סביב סכסוכים בכלל, והסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט.

 

מה אנו מציעים:

היקף: 4 מפגשים בני שעתיים

אפשרויות נוספות:

קורס ארוך (10-15 מפגשים) בו נעסוק גם בנושאי זכויות אדם נוספים

סדנא חד פעמית מרוכזת בת 4 שעות

תוכן הסדנאות:

רקע כללי על זכויות האדם בעת סכסוך; עקרונות מרכזיים של המשפט ההומניטארי הבינלאומי; ניתוח מקרי מבחן מהמציאות הישראלית להמחשה, דוגמאות לדילמות בנושאי זכויות האדם בסכסוך.

הסדנאות מבוססות על מתודיקה חוויתית, תוך שימוש באמצעי הנחייה מגוונים ובמקרי מבחן מעודכנים.

ניתן לשלב סיור שטח.

הסדנאות יכללו:

  • ידע רלוונטי – היכרות עם האמנות והדינים העיקריים, עם נתונים מהשטח ועם דו"חות מרכזיים בתחום, מסכסוכים בעולם ובישראל. מפגש עם עדויות מהלוחמה ומהמשפט.
  • דיון מוסרי – הפער בין התיאוריה בבסיס המשפט הבינ"ל לבין הנעשה בשטח; התמודדות עם דילמות מהמציאות המורכבת של זכויות האדם בסכסוך הישראלי-פלסטיני, במלחמת לבנון השנייה ועוד.
  • דוגמאות מהמציאות – גדר ההפרדה; מחסומים; פיגועים; המצב בשדרות ובעזה; הוראות הפתיחה באש; חברון; שתי מערכות החוק בגדה המערבית.
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: המשפט ההומניטרי הבינלאומי,זכויות האדם בשטחים הכבושים,חינוך לזכויות אדם

סגור לתגובות.