"חוק ההסתננות" מבקש להעניש פליטים רק כדי להרתיע אחרים מלבוא

by: Trillia Fidei-Bagwellby: Trillia Fidei-Bagwell

מחר (14.11.2011) יתקיים בוועדת הפנים של הכנסת דיון ב"חוק למניעת הסתננות" לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית. האגודה לזכויות האזרח ומוקד סיוע לעובדים זרים קוראים לחברי הוועדה להתנגד להצעת החוק. מדובר בהצעת חוק דרקונית ובלתי מוסרית, שכל תכליתה מעצר וענישה של פליטים ומבקשי מקלט על מנת להרתיע פליטים נוספים מלבוא לישראל.

תכליתה המוצהרת של הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"א-2011, היא הרתעתם של מבקשי מקלט שנכנסים לישראל בשנים האחרונות מלבוא לארץ. האמצעי: מעצר ממושך של מבקשי המקלט והפליטים שכבר מצויים בישראל, והתגברות על הוראות חוק הכניסה לישראל, שמחייבות לשחרר ממעצר את מי שאי אפשר לגרשו מהארץ. מדובר בהצעת חוק חדשה שגיבשה הממשלה, לאחר שבחודש יולי 2010 נאלצה למשוך את הצעת החוק הקודמת שהניחה בשל ביקורת ציבורית חריפה.

להלן חלק מהפגיעות הקשות שהצעת החוק מבקשת לעגן:

 • הצעת החוק אינה מבחינה בין "מסתננים" לבין "פליטים", בין "מבקשי מקלט" לבין "מהגרי עבודה" ואינה קובעת דרך טיפול שונה בהם.
 • מבקשי מקלט וילדיהם שייכנסו לישראל צפויים למעצר של שלוש שנים לפחות, גם אם אין כל אפשרות או כוונה לגרשם.
 • ההצעה "מענישה" במיוחד מבקשי מקלט המגיעים מאזורים שנקבע כי מתנהלת בהם פעילות עוינת (למשל, חבל דארפור שבסודאן), כך שבשום מקרה לא ניתן יהיה לשחררם ממעצר.
 • ההצעה קובעת כי אף ילדים יוחזקו במעצר עם הוריהם, זאת חרף האיסור על מעצר ילדים, אלא כאמצעי אחרון ולתקופה הקצרה ביותר.
 • ההצעה מאפשרת העמדה לדין פלילי של כל מבקש מקלט ועונשו יהיה מאסר חמש שנים.
 • ההצעה קובעת מאסר של חמש שנים ויותר על סיוע הומניטרי לפליטים ולילדיהם. מי שיחזור לסייע או לתת מחסה, עונשו יהיה 15 שנות מאסר.

עו"ד עודד פלר, ראש תחום הגירה ומעמד באגודה לזכויות האזרח: "איננו חולקים על זכותה של מדינת ישראל לשמור על גבולותיה, לקבוע כללים ביחס לכניסה אליה ולפקח על הבאים בשעריה. יחד עם זאת, כמדינה שקמה כדי לספק בית לפליטים, ואשר היתה מעורבת מאוד בניסוח האמנה בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951, כל אמצעי הננקט על ידי המדינה חייב לקחת בחשבון את החובה המוסרית והמשפטית שלא לכלוא פליטים ומבקשי מקלט ולא להענישם."

עו"ד אסף וייצן, ראש תחום פליטים ומבקשי מקלט במוקד סיוע לעובדים זרים: "זהו אבסורד לחשוב שהפליטים, שעברו תלאות ועינויים, יירתעו דווקא מהעונשים הקבועים בהצעת החוק. ההצעה מתעלמת במופגן ממחויבויותיה הבסיסיות ביותר של מדינת ישראל כחברה בקהיליית העמים ומשיתה עונשי מאסר קשים הן על פליטים והן על כל אדם שיסייע למבקשי מקלט (אפילו כשמדובר ברופא המטפל בפצוע). בכך, ההצעה חותרת תחת הבסיס המוסרי לקיומה של מדינת ישראל. אסור שהצעה זו תעבור."

עמדת האגודה לזכויות האזרח ומוקד סיוע לעובדים זרים

עוד על חוק ההסתננות

 

"החוק שעובר כל גבול" – סרטון של מוקד סיוע לעובדים זרים

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.