הזדמנות היסטורית למיגור ניצולם של עובדי הקבלן בישראל

הפורום לאכיפת זכויות עובדים, שבו חברה האגודה, פנה לחברי הכנסת בקריאה לתמוך בהצעת החוק שיזם, שתאפשר לעובדי הקבלן לתבוע את מזמין השירות על הפרת זכויותיהם. הצעת חוק ממשלתית המקודמת במקביל משקפת התפשרות וויתור חמורים על חשבון זכויות העובדים הבסיסיות

הזדמנות היסטורית למיגור ניצולם של עובדי הקבלן בישראל –
תמיכה בקריאה שניה ושלישית בהצ"ח אחריות המזמין לעובדי הקבלןבימים אלו עולה הצעת חוק "אחריות המזמין" לקריאה שנייה ושלישית בוועדת העבודה ובמליאה. הצעת החוק היא פרי יזמת הפורום והונחה ע"י חה"כ שמטוב, חנין, יחימוביץ' ואחרים.

חשיבותה הרבה של הצעת החוק היא במתן אפשרות אמיתית ואפקטיבית לעובדי הקבלן לתבוע את מזמין השירות ולהטיל עליו אחריות (אזרחית) להפרת זכויותיהם. מתן האפשרות החשובה הזו לעובדי הקבלן, הוא אולי הדבר המשמעותי ביותר שניתן לעשות כיום על-מנת לצמצם את הפגיעה בעובדי הקבלן.

בימים האחרונים פורסם תזכיר הצעת חוק ממשלתית מטעם ועדת היגוי של נציגי התמ"ת, האוצר, ההסתדרות והמעסיקים, אשר נועדה להסדיר ולהגביר את אכיפת חוקי העבודה. על אף שאנו מברכים על חלק מהצעת החוק הממשלתית, אנו סבורים כי אין בהצעת החוק הממשלתית כדי לייתר את הצעת חוק אחריות המזמין. זאת משום שהצ"ח הממשלתית מרוקנות מכל תוכן את האפשרות של עובדי קבלן לתבוע את מזמין השירות ולהטיל עליו אחריות להפרת זכויותיהם. בראש ובראשונה כוללות רשימת פטורים השוללים מעובד הקבלן – בנסיבות שאינן מצדיקות זאת – את הכלי החשוב והחיוני של הגשת תביעה כנגד המעסיק בפועל. בין היתר:

 • ועדת ההיגוי פוטרת את המזמין מכל אחריות, אם הוכיח כי "הסתמך על בדיקות תקופתיות" של "גורם מקצועי". הניסיון מוכיח שבעוד שאין קבלן שירות שלא מסוגל לספק, ומספק בפועל, את האישורים הללו, יש קבלנים רבים מאוד שמפרים את זכויות עובדיהם. ברור כי אין באישורים אלו כדי להבטיח אי-הפרת זכויות עובדים.

 • ועדת ההיגוי פוטרת את המזמין מכל אחריות, אם הוכיח כי ההפרה "אינה מקרה שכיח" בקרב העובדים נשוא ההתקשרות עם הקבלן. אין כל הצדקה או הגיון לבחון באופן זה את האחריות להפרה. בנוסף – ה"שכיחות" אינה מוגדרת. הדבר נתון לפרשנות, ומותיר פתח רחב להתחמקות, כמו גם לעיוות וויכוח על נתוני ההפרה. הדבר גם כופה על העובד התובע נטל קשה של "גיוס" עובדים לצידו כדי לסתור את טענת המעביד שלא הפר זכויות רב העובדים.

 • ועדת ההיגוי פוטרת את המזמין מכל אחריות, אם הוכיח כי ביטל את חוזה ההתקשרות עם הקבלן. דהיינו, מזמין שתחת אפו הפר הקבלן מידי יום את זכויות העובדים במשך תקופות ארוכות (אפילו שנים), זכאי לפטור מוחלט מאחריות לכל אותן שנים, אם ביטל את ההתקשרות מיד עם הגשת תביעת העובד. זה אבסורד, ואין כל סיבה לכרוך את עניין האחריות עם עניין ביטול החוזה.

 • ועדת ההיגוי פוטרת את המזמין מכל אחריות, אם הוכיח כי ההפרה תוקנה. כלומר, מזמין שתחת אפו הפר הקבלן מידי יום את זכויות העובד במשך תקופות ארוכות עד המועד בו תוקנה ההפרה (לאו דווקא ביזמת המזמין) – לא ישא באחריות להפרת הזכויות במשך כל התקופה עד מועד התיקון. גם כאן מדובר באבסורד.

 • ועדת ההיגוי פוטרת את המזמין מכל אחריות כלפי עובדים של קבלן שההתקשרות עמו נמשכה פחות מ- 6 חודשים, ובכך יוצרת תמריץ למזמין להחליף קבלן מידי 6 חודשים על-מנת לחמוק מאחריות לזכויות עובדיו, בשיטת "הדלת המסתובבת".

 • בהתאם לסעיף 4(א) לפרק הרלוונטי בהמלצותיה, ועדת ההיגוי גם פוטרת את המזמין מכל אחריות כלפי עובדי קבלן המועסקים במשרות חלקיות ומשתנות, ובכך מדירה חלק ניכר מעובדי הקבלן, ואף יוצרת תמריץ למזמין לדאוג שעובדי הקבלן כן יועסקו באופן הנ"ל, על-מנת לחמוק מאחריות להפרת זכויותיהם.


 • זאת ועוד – הצעת החוק הממשלתית קובעת כי מזמין שהיה צד ל-"חוזה הפסד", לא ייהנה מה"פטורים" המפורטים לעיל, למרות שחלק משמעותי מן ההפרות השיטתיות כלפי עובדי הקבלן מתרחש כאשר לא מדובר בחוזי הפסד. מעבר לכך, ההוראה מטילה נטל בלתי אפשרי על עובדי הקבלן המוחלשים, לבוא ולהוכיח שהחוזה בין המזמין לקבלן הוא "חוזה הפסד".

  הצעת החוק הממשלתית מצמצמת משמעותית את מספר עובדי הקבלן שיוכלו ליהנות מן ההצעה. כך, בעוד שהצעת חוק אחריות המזמין חלה על תחומי הניקיון, שמירה ואבטחה, סדרנות, שליחויות, הסעדה, סיעוד, תחזוקה וגינון, מזכירות וקלדנות, הוראה, הדרכה, שירותי בריאות ועבודה סוציאלית, הצעת החוק הממשלתית חלה רק על שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה.

  הצעת החוק הממשלתית מצמצמת משמעותית את היקף הזכויות שלגביהן עובדי הקבלן יוכלו להטיל אחריות על המזמין. כך, בעוד שהצעת חוק אחריות המזמין מאפשרת הטלת חובה על המזמין בהקשר לכל הזכויות הכספיות של העובד, הצעת החוק הממשלתית חלה רק על חלק מסוים וקטן מהזכויות הכספיות (בין היתר, היא לא חלה על פיצויי פיטורים, דמי מחלה, דמי חגים, חלף הודעה מוקדמת, הפרשות מסוימות לפנסיה, ועוד).

  הפורום מצר על כך שההסתדרות ומשרד התמ"ת, שאמורים להגן ככל הניתן על זכויות העובדים ובפרט על אלו החלשים ביותר, ממסמסים הזדמנות היסטורית בנסותם להוריד מסדר היום את הצעת חוק אחריות המזמין ותחתיה לקדם את הצעת החוק הממשלתית. ההצעה הממשלתית משקפת התפשרות וויתור חמורים על חשבון זכויות העובדים הבסיסיות הקבועות בחוקי המגן.

  אנו קוראים לך לתמוך בהצעת חוק אחריות המזמין ולהגן על עובדי הקבלן!


  כתבו: עו "ד דבי גילד-חיו (האגודה לזכויות האזרח) ועו"ד איתי סבירסקי (התוכנית למשפט ורווחה, הפקולטה למשפטים אונ' תל אביב

  הפורום לאכיפת זכויות עובדים:
  איתך – משפטניות למען צדק חברתי / האגודה לזכויות האזרח בישראל / התוכנית למשפט ורווחה, הפקולטה למשפטים אונ' תל אביב / קו לעובד / שדולת הנשים

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

  תגיות:

  קטגוריות: זכויות חברתיות,זכויות עובדים

  סגור לתגובות.