עמדת האגודה לזכויות האזרח בנוגע לשינוי תעריפי המים והביוב

האגודה לזכויות האזרח הגישה את עמדתה למועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, בדבר הכוונה לשנות את תעריפי המים והביוב:

1. תעריפי המים והביוב, שנקבעו ע"י מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, הם תעריפים פסולים, שכן הם מותירים את מחירי המים והביוב גבוהים מדי – מן הגבוהים בעולם, והרחק מהישג ידם של ציבורים גדלים והולכים בחברה הישראלית. המחירים המוצעים משמרים את המחיר והתפיסה הקיימים, המציבים את המים כמוצר צריכה אקסלוסיבי ולא כזכות יסוד. מחירים אלו מטילים על הציבור את העלויות הנלוות למשק המים, שאינן קשורות לעלות המים בפועל, ואין בהם מנגנון הנחות או התחשבות אחרת בצרכנים מעוטי אמצעים.

2. על מועצת רשות המים והביוב מוטלות האחריות והחובה לדאוג לחלוקה צודקת של משאב המים בקרב הציבור כולו ולהגן על מימוש הזכות למים כלפי כל אדם בלא הפליה. זאת במיוחד נוכח ייחודיות המים כמצרך יסוד, אשר חובה, כי כמות בסיסית ממנו, החיונית לקיום בכבוד תהא נגישה לכל. כפי שיוסבר להלן, קביעת התעריפים הנוכחית חוטאת לחובות אלו.

 

למסמך המלא, הכולל סקירה של הזכות למים, תיאור המצב בישראל וכן המלצות בדבר המדיניות הראויה למחירי המים בישראל

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות למים,הפרטה,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.