"נוהל השתקעות" – העתקת מגורים מעזה לגדה

בג"ץ 2088/10 המוקד להגנת הפרט נ' מפקד איזור הגדה המערבית

 

המוקד להגנת הפרט ו-12 ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם האגודה לזכויות האזרח, עתרו לבג"ץ נגד "נוהל טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו"ש". הנוהל הציב שורת תנאים וחסמים כמעט בלתי עבירים להגשת בקשות של פלסטינים מעזה לעבור להתגורר בגדה המערבית לשם איחוד משפחות, ולמעשה ביטל דה-פקטו את זכותם של הפלסטינים לחיי משפחה. בעתירה נטען כי הנוהל מנוגד לדין ההומניטארי הבינלאומי ואף לפסיקת בג"ץ בבג"ץ 7052/03 עדאלה נ' שר הפנים, שם נקבע כי לאדם עומדת הזכות החוקתית לחיי משפחה וכי היא כוללת את הזכות להקים תא משפחתי במקום מגוריו. כמו כן נטען כי הנוהל ממסד את ההפרדה בין הרצועה והגדה וקורע את החברה הפלסטינית בין השטחים השונים.

בג"ץ דחה את העתירה בפסק דין חלקי וקבע כי לא הוכחה עילה להתערבותו במדיניות המדוברת. השופטים הסבירו כי לדידם לא נמצא פגם של חוסר סבירות בעצם גיבוש המדיניות המצמצמת את המעבר בין עזה לגדה, וכי ביסוד ההכרה של השטחים כשטח סגור עומדים שיקולים ביטחוניים. לצד זאת, השופטים הדגישו כי לאור העובדה שהמדיניות המצמצמת את היתרי המעבר גוררת תוצאה קשה במיוחד עבור התושבים בשל ניתוקם ממשפחתם, בנסיבות מסוימות מידת הצמצום נוקשה מידי. נוכח פגיעה קשה זו נקבע שעל הצבא להפעיל שיקול דעת וכי אין לחסום באופן גורף את כל הבקשות. כמו כן, נקבע כי יש לבחון את האפשרות להרחבה מסוימת של אמות המידה שהוגדרו בנוהל.

העתירה (באתר המוקד להגנת הפרט)

פסק דין חלקי, 24.05.2012

 

הודעות לעיתונות:

הודעה על הגשת העתירה, מאתר המוקד להגנת הפרט, מרץ 2010

הודעה על פסק הדין, מאתר המוקד להגנת הפרט, מאי 2012

 

קישורים:

נייר עמדה של המוקד להגנת הפרט ועמותת גישה, יולי 2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש התנועה,שונות

סגור לתגובות.