המחלקה לזכויות חברתיות וכלכליות – מטרות ופעילות

המחלקה לזכויות חברתיות וכלכליות עוסקת בהגנה על זכויותיהם החברתיות והכלכליות של כלל תושבי מדינת ישראל ובקידומן באמצעות עבודה במגוון תחומים: פעילות ציבורית, קידום מדיניות וחקיקה והליכים משפטיים עקרוניים. המחלקה מתמקדת בקידום זכויות בתחומי הבריאות, החינוך, הדיור והרווחה והיא מבקשת לקדם מימוש שוויוני של זכויות אלה לכלל התושבים, ללא אפליה. כן עוסקת המחלקה בהשלכות של הפרטת השירותים החברתיים בישראל, ככל שזו פוגעת בזכויות אדם.

 

מטרות האגודה לזכויות האזרח בתחום הזכויות החברתיות והכלכליות

 
האגודה לזכויות האזרח, באמצעות פעילות המחלקה לזכויות חברתיות כלכליות, מחויבת לקידום הזכויות החברתיות והכלכליות של כלל תושבי ישראל בדגש על קידום מצבם של אנשים החיים בעוני או במחסור, ושל אוכלוסיה עם הכנסה בינונית ונמוכה וקבוצות הסובלות מהדרה חברתית או אפליה. אלו הם "בעלי העניין" הראשונים ואנו מחויבים לקדם את עניינם ולראותם לנגד עינינו בכל החלטה.

האגודה לזכויות האזרח מבקשת לעודד מדיניות ממשלתית שמקדמת צדק חברתי, מקדישה משאבים ציבוריים רבים ככל הניתן למתן שירותים חברתיים נאותים ועושה ללא לאות כדי להעניק לכלל תושבי המדינה שירותים חברתיים ברמה הגבוהה ביותר האפשרית. בשיתוף פעולה עם נציגי הרשויות, ארגונים לא ממשלתיים אחרים ופעילי השטח, אנו פועלים למימוש אחריות הממשלה להקטנת הפערים בנגישות לשירותים חברתיים בישראל ובאיכותם ולחלוקה צודקת יותר של משאבים ושירותים ציבוריים.

חינוך, בריאות, דיור ורווחה אינם עוד מוצרי צריכה אלא זכויות המגיעות לכל אחד מאיתנו. חיינו המשותפים בחברה אחת ורצונו של כל אדם לממש את עצמו ולקדם את חייו, מחייבים אותנו להכיר בכך ובאינטרס המשותף שלנו כי כל אחד מאיתנו יוכל ליהנות מהם באופן שווה. האמנה החברתית המונחת ביסודה של כל חברה, השואפת לצמוח ולאפשר לפרטיה להתפתח ולמצות את יכולותיהם, מחייבת את המדינה לקחת אחריות ולהנהיג דרך שבה השירותים החברתיים ורשת הביטחון החברתית פרוסים עבור כולם.

תתכנה שיטות כלכליות שונות לממש מטרה זו, אולם לא ניתן להשאיר זכויות יסוד אלה לידי כוחות השוק, ויש לחייב את המדינה להבטיחן ברמה שנגישה לכולם, ללא אפליה על בסיס סוציו-אקונומי. לאור כך שישראל הצטרפה לארגון ה-OECD ונמנית כיום על מועדון "המדינות המפותחות", אנו שואפים להביא לכך שכל אדם יוכל לממש את זכויותיו החברתיות ברמה נאותה, ההולמת את היותה של ישראל מדינה מפותחת, וזאת תוך התקדמות הדרגתית והתחשבות במשאביה של החברה.

האגודה לזכויות האזרח פועלת לקדם את הזכויות החברתיות והכלכליות של כלל תושבי המדינה כזכויות אוניברסאלית, המובטחות לכל אדם, עשיר כעני, וללא הבדל מוצא, לאום, דת, מין או כל טעם לא ענייני אחר. יחד עם זאת, היא פועלת להפיץ ולחזק בקרב קובעי מדיניות, פעילי החברה האזרחית והציבור בכללותו גם את הצורך בהתייחסות לצרכים הייחודיים של קבוצות שונות ובקידום אוכלוסיות מוחלשות.

האגודה תפעל להגן על זכויותיו החברתיות של כל אדם שזכותו נפגעה, בהתאם ליכולת האגודה ולמשאביה. כן היא מחויבת לעבודה מקצועית, נטולת פניות, השומרת על כבודו של כל אדם עמו אנו עובדים.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות חברתיות

סגור לתגובות.