פנייה לממשלה בנושא התכנית ליישום דו"ח ועדת גולדברג בעניין הסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב

31 במאי 2011

לכבוד                                       לכבוד

מר בנימין נתניהו                       שרי הממשלה

ראש הממשלה

דחוף – לקראת ישיבת הממשלה ביום 5.6.11

במייל ובפקס

שלום רב,

הנדון: התכנית ליישום דו"ח ועדת גולדברג בעניין הסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב

אנו פונים אליכם לבקשכם שלא לקדם ולאשר את התכנית להסדרת התיישבות הבדואים במתכונתה הנוכחית, אלא לדרוש קיומו של הליך עיון ולימוד מעמיק בתכנית המוצעת, וזאת תוך שיתוף הבדווים ושמיעת הביקורת הציבורית והמקצועית כלפי התכנית המוצעת.

יובהר, כי המתווה המוצע ע"י צוות היישום של דו"ח גולדברג בראשות מר אהוד פראוור, הוא פוגעני, ואף מנוגד להמלצות ועדת גולדברג, להמלצות החוקרת תלמה דוכן בהתנגדויות לתכנית מטרופולין באר שבע ולהבנה שהתגבשה בעשור האחרון במערכת התכנון, לפיה התחשבות במערכת החברתית, התרבותית והתפקודית של הקהילה, תבטיח את יישום התוכניות. בעוד שוועדת גולדברג קבעה, כי הפיתרון הנכון הוא הכרה ביישובים ככל שניתן, הרי שצוות היישום מבקש לארגן מחדש את המרחב, על-ידי העברת האוכלוסייה וריכוזה. משמעות הדבר היא, בראש ובראשונה, העברה מבתיהם ומכפריהם של כ- 30,000 איש, על כל הכרוך בכך.

אם לא די בכך, צוות היישום, שעבד על התכנית במהלך כשנתיים, סרב לשתף, להתייעץ או לפעול עם נציגי האוכלוסייה הבדואית בשיתוף פעולה כדי לגבש פתרון, שיהיה מקובל על הצדדים. כך שמדובר בהצעה לפתרון שאינה מקובלת על האוכלוסייה, והיא חד צדדית.

באופן מצער ביותר, במקום שהתכנית תהווה הזדמנות היסטורית של הממשלה להביא לפתרון הסכסוך המתמשך של המדינה עם הבדואים בנגב, הכרוך בפגיעה קשה בזכויות האדם של הבדווים (החיים ללא קורת גג מסודרת, ללא תשתיות ציבוריות וביום של הריסות מזה עשרות שנים) ולהזניק את הנגב למאה העשרים ואחת, יש חשש שהתכנית לא תהיה ישימה, בהעדר הסכמת האוכלוסייה, ואף תהווה דווקא עילה להעמקת הסכסוך וחוסר האמון.

אנו קוראים לכם, לא לאשר את התכנית במתכונת המוצעת, אלא לקיים הידברות אמיתית עם האוכלוסייה הבדואית, וכן לשמוע אנשי מקצוע מתחום התכנון, נציגי ארגונים ואחרים, לפני נקיטת צעדים חד צדדים.

יצוין, שבזמן הקרוב תפורסם "תכנית אב חלופית לכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב" שהוכנה על ידי המועצה האזורית ועמותת במקום וארגונים נוספים, המציגה מתווה תכנוני מקיף ומפורט לכל הכפרים ולמרחב שלהם, העומדת באמות מידה תכנוניות מקצועיות ואף מוסכמת על האוכלוסייה הבדווית. אנו מפצירים בכם, טרם תאשרו תכנית שעלולה להיות בכייה לדורות, ללמוד את התכנית האלטרנטיבית האמורה.

רצ"ב לנוחותכם –

  1. תקציר נייר עמדה (4 עמ') המתאר כיצד נוצרה הבעיה ומה העקרונות ההכרחיים לכל פתרון שלה;
  2. הערותינו המפורטות לטיוטא 12 שהתפרסמה לפני מס' שבועות (3 עמ').

כאן – הערות הארגונים לנוסח הסופי של מתווה צוות פרוור (עודכן ב-21.6.2011)

 

 

בכבוד רב,

 

ד"ר דליה דרומי, מנכ"ל             חגי אלעד, מנכ"ל                   ג'אזי אבו-כף, מנכ"ל

עמותת במקום –

מתכננים למען זכויות תכנון        האגודה לזכויות האזרח          המועצה האזורית לכפרים

הבלתי-מוכרים בנגב

 

העתקים:

עו"ד יהודה וינשטיין – היועמ"ש

מר אייל גבאי – מנכ"ל משרד רה"מ

מר אהוד פראוור – ראש צוות היישום של דו"ח גולדברג, משרד רוה"מ

 

לנייר העמדה המלא

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,דיור, תכנון וקרקעות,הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.