מעצרי ילדים בניגוד לחוק

מתוך: לקראת יום ירושלים: סקירת פעילות משטרת מחוז ירושלים בשנה החולפת

במספר שכונות בירושלים המזרחית מתקיימים בשנה וחצי האחרונות אירועי הפרות סדר באופן תדיר, אשר חלק ניכר מהמשתתפים בהם הם קטינים. בעקבות אירועים אלה, חלה עליה חדה במספר מעצרי הילדים בירושלים המזרחית. לפי נתוני משטרת ירושלים, במהלך שנת 2010 נחקרו כ-1200 ילדים בחשד לזריקת אבנים, נעצרו 759 ילדים על רקע עבירות לאומניות, וב-226 מקרים הוגשו כתבי אישום ובוצע מעצר עד תום ההליכים. הפער הגדול בין מספר הילדים שנחקרו ונעצרו לבין מספר כתבי האישום שהוגשו, מחזק את תחושתם של התושבים הפלסטינים כי מרבית המעצרים והחקירות של הילדים נועדו להטיל מורא על הקטינים, לאסוף מהם מידע ולגרום להם בדרך זו שלא לשוב ולבצע את המעשים אשר בביצועם הם נחשדים. ואולם, יש להדגיש כי השימוש במעצרים ובחקירות ככלי הרתעתי-חינוכי עומד בניגוד לתכליתם המקורית.

לאור מורכבות החיים בירושלים המזרחית, ולאור הרגישות הנדרשת בטיפול בילדים, חייבת המשטרה לגלות משנה זהירות ולהקפיד לנהוג בהתאם לדין. עיכוב או מעצר של קטין לצורך הבאתו לחקירה הינו צעד קיצוני המלווה בפגיעה חמורה בחירותו של הקטין, מחזק את תיוגו כעבריין ועלול לגרום לו לנזקים נפשיים. למרות זאת, הפכו העיכוב והמעצר לאמצעים השגרתיים לטיפול בקטינים מירושלים המזרחית החשודים ביידוי אבנים, חרף הדרכים החלופיות שמאפשר החוק להשגת מטרות המעצר באמצעות הזמנה לחקירה במועד מאוחר יותר או באמצעות חקירת הקטינים במקום הימצאם.

במקביל לנייר זה מפרסמת האגודה לזכויות האזרח מסמך מפורט על הפרות חוק הנוער על ידי המשטרה בטיפולה בקטינים בירושלים המזרחית, ועל האופן בו היא מרוקנת את החוק מתוכנו בשימושה התדיר בחריגים הקבועים בחוק. במסמך נפרסת תמונה קשה של אופן ביצוע מעצרי הילדים בניגוד לחוק: ילדים שלא מלאו להם 12 שנים עוכבו ונלקחו לחקירות אף שהם מתחת לגיל האחריות הפלילית; קטינים הוצאו ממיטותיהם באישון לילה; נעצרו ונאזקו ברחוב לעיני כל; נחקרו ברכבי המשטרה בדרכם לתחנות המשטרה; שוטרים שהשתמשו בחקירתם באלימות ובאיומים; קטינים שנחקרו ללא ליווי הוריהם; הורים שהגיעו ללוות את ילדיהם ונאלצו להמתין שעות רבות בכניסה לתחנה; והורים שגורשו מחדרי החקירות לאחר שהלינו על אופי ודרכי החקירה של ילדיהם.

יצוין, כי מעצרי הילדים ממשיכים כל העת, כולל בעת כתיבת שורות אלו. בתקופה שבין חודש ינואר ועד סוף חודש מרץ 2011, נעצרו ונחקרו בסילואן בלבד כ-65 ילדים.

קישורים נוספים:

אלי אושרוב: מפקד ימ"ר י-ם: בשנה האחרונה סיכלנו שישה פיגועים פליליים גדולים מעריב nrg 5.4.2011

יותר מ-150 מקרים של מעצר ועיכוב בסילואן בתקופה האחרונה מרכז מידע וואדי חילווה – סילוואן אפריל 2011 .

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: התנהלות המשטרה ומאבטחים,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.