חזרה למרכז המידע למפגינ/ה »
חיפוש וחקירה

כמו עיכוב ומעצר, גם חיפוש וחקירה הם מצבים הטומנים בחובם סכנות רבות להפרה של זכויות האדם הבסיסיות ביותר – החל מהזכות לפרטיות, עבור בזכות להליך הוגן וכלה בזכות לכבוד. יש לשרטט גבול ברור בין מצבים שבהם הפגיעה בזכויות נעשית בסמכות וכחוק – כחלק הכרחי מתהליך החיפוש או החקירה - לבין מצבים שבהם השוטרים או החיילים חורגים מסמכותם ומנצלים את כוחם באופן שרירותי – למשל, כאשר אינם מיידעים את הנחקר בדבר זכות השתיקה שעומדת לו בזמן חקירה או כאשר משתמשים בחיפוש כאמצעי הפעלת לחץ או הפחדה.

.

חיפוש:

.

.

.

.

חקירה:

.

.

.

כאן תמצאו את רשימת הכתובות אליהן ניתן לפנות במקרה של הפרות מצד חיילים או שוטרים.

.