חזרה למרכז המידע למפגינ/ה »
התמודדות עם אלימות

לכל אדם הזכות לחיים, לשלמות הגוף, לכבוד, לביטחון אישי ולקניין. המפקד הצבאי מחויב ככוח הכובש להקצות כוחות על-מנת להגן על חייהם, על גופם ועל רכושם של תושבי השטח הכבוש, ולמנוע תקיפות כנגדם ופגיעות בהם. על הצבא ועל המשטרה מוטלת החובה לחקור ולהעמיד לדין את המתנכלים.

התמודדות עם אלימות

חובות אלו מעוגנות במשפט הישראלי, בהוראות צה"ל ובפקודותיו, במשפט הבינלאומי ההומניטרי (אמנות האג וז'נבה הרביעית) ובאמנות זכויות האדם הבין-לאומיות.

למרות זאת, ולמרות שבפסיקת בג"ץ הודגשו החשיבות העצומה של אכיפת החוק בשטחים  וחובותיהם של הצבא והמשטרה בעניין זה, לא ניתן על-ידם המענה הנדרש. רבות מתלונות הפלסטינים על פגיעות בגוף וברכוש אינן מטופלות כראוי. דווקא בשל כך יש חשיבות רבה בהגשת תלונות ובתיעוד האירועים. לצורך כך אפשר להיעזר בארגוני זכויות האדם.

.

.

.

כאן תמצאו את רשימת הכתובות אליהן ניתן לפנות במקרה של הפרות מצד חיילים או שוטרים.

.