חזרה למרכז המידע למפגינ/ה »
שטח צבאי סגור

כתוצאה מהחקיקה הצבאית הקיימת, כמעט כל עצרת והפגנה בשטחים נופלת תחת ההגדרה המקיפה של "התקהלות בלתי חוקיות". כוחות הצבא והמשטרה בדרך כלל מתייחסים להפגנות כאל הפרות סדר המסכנות את ביטחון האזור. לעתים ההפגנות מפוזרות עוד בטרם הספיקו להתחיל. רוב ההפגנות מפוזר תוך שימוש בכוח רב ובאמצעים שונים העומדים לרשות הצבא.

שטח צבאי סגור

אחת העילות הנפוצות ביותר לפיזור הפגנות ואירועי מחאה בשטחים היא סגירת שטחים באמצעות הוצאת צו שטח צבאי סגור בהתאם לסעיף 318 לצו בדבר הוראות ביטחון. סגירת שטח מהווה הכרזה מטעם המפקד הצבאי כי שטח מסוים אסור לכניסה באופן כללי או ביחס לאוכלוסיה מסוימת אלא בהיתר מפורש. ההכרזה מחייבת את מי שנמצא בשטח לצאת ממנו, למעט אם מדובר בתושב של אותו שטח. הצו אינו חל על תושב השטח שהוכרז כשטח צבאי סגור!

הכרזה על שטח צבאי סגור יכולה להיות לא חוקית אם עצם ההחלטה אינה מבוססת על טעמים חוקיים או שלא התקבלה כחוק, או כאשר הוצאת הצווים נעשתה בניגוד לנהלי הוצאת הצווים שיפורטו להלן.

.

.

.

כאן תמצאו את רשימת הכתובות אליהן ניתן לפנות במקרה של הפרות מצד חיילים או שוטרים.

.