חזרה למרכז המידע למפגינ/ה »
חופש תנועה ומחסומים

הוראה להגבלת תנועה ותעבורה

.

הוראה בדבר הגבלת תנועה ותעבורה

.

מפת מניעת מעבר ותנועה