עזרו לשרה גרמן להבריא

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
שכנע אותך? שתפ/י
   
 
גילוי דעת

למען מערכת בריאות ציבורית חזקה, שוויונית ואיכותית

וועדת גרמן "לחיזוק הרפואה הציבורית" תפרסם בקרוב את מסקנותיה. זהו רגע גורלי שכן עקרונות השוויון, הצדק והעזרה ההדדית, עליהם מתבסס חוק ביטוח בריאות ממלכתי (1995), הם העומדים כיום למבחן.

מערכת הבריאות הציבורית שהוקמה על יסודות איתנים מתערערת מזה עשור וחצי כתוצאה מחנק תקציבי מכוון וממושך. הנטל הכספי בו נושאים האזרחים (שלא דרך המיסים) גדול וגדל באופן משמעותי. שיעור ההוצאה הפרטית על בריאות מתוך ההוצאה הלאומית הוא מהגבוהים במדינות ה-OECD, ואילו הפערים בתוחלת החיים בישראל בין תושבי ערים שונות מגיעים לשמונה שנים ומעלה.

במהלך עשור וחצי של מחנק תקציבי, הטמיעו קופות החולים ובתי החולים הציבוריים בתוכם צורות שונות של רפואה פרטית – שר"פ, תיירות מרפא, מלון פרטי ליולדות ועוד. 80% מאזרחי המדינה נאלצים לשלם מכיסם ביטוחים משלימים ופרטיים. הרפואה הפרטית בלב המערכת הציבורית מושכת אליה את הרופאים הבכירים באמצע יום העבודה, מעמיקה את הפערים בנגישות לבריאות ופוגעת קשות באמון שרוחש הציבור הרחב למערכת הציבורית ואף לצוותים הרפואיים עצמם.

מערכת הבריאות הציבורית היא גאוותנו והיא מבטחנו. אנו דורשים לתקצב אותה באופן ראוי ממקורות ציבוריים, לשפרה ולהפרידה באופן מלא מכל סוגי הרפואה הפרטית. הרפואה הציבורית היא הבחירה המוסרית ואף היעילה והכלכלית ביותר.

אסור להעמיק את חדירת הרפואה הפרטית, אסור להכניס שר"פ ששופטי העליון פסקו כי הוא עלול ליצור "תחושת אפלייה, [ש]תלווה כל חולה שבמיטה לידו שוכב חולה אחר, המוגדר כחולה פרטי במסגרת השר"פ".

קריסת בית חולים הדסה – שיאן השר"פ, מעידה כי הכנסת הרפואה הפרטית היא גם הרסנית מבחינה כלכלית.

אנו החתומים מטה קוראים/ות לוועדת גרמן לומר באופן ברור: לא לשר"פ, לא להפרטת מערכת הבריאות הציבורית, כן למערכת בריאות ציבורית מתוקצבת היטב, איכותית ושוויונית.
עיצוב: Grotesca design | פיתוח: TechnoCraft פתרונות אינטרנט TechnoCraft - פתרונות אינטרנט