הקו החם  |  תרומה  |  הצטרפות לאגודה  |   הצטרפות/הסרה מרשימת תפוצה  | אוגוסט 2006   
 

מפגינים על הכוונת


שוב ושוב אנו עדים לאירועים של יחס בלתי הולם של כוחות הביטחון - המשטרה ומשמר הגבול - כלפי מפגינים. לאחרונה נפצע קשה אדם שהשתתף בהפגנה נגד גדר ההפרדה בכפר בילעין, מירי של כדורי מתכת מצופי גומי. הירי בוצע על אף שבשום שלב במהלך ההפגנה לא נשקפה סכנה לחייהם של השוטרים. במקרה אחר נעצרו ונחקרו ע"י משטרת לוד אנשים שהשתתפו בהפגנת מחאה נגד מדיניות הממשלה והמלחמה בלבנון. ההפגנה התנהלה ללא כל הפרעה לתנועה או לסדר הציבורי; סיבת המעצר היחידה היתה תוכן הקריאות, שהושמעו בה.

 
עצור, משטרה! 
בעצם... מס הכנסה

מזה חודשים רבים מופעלים במזרח ירושלים "מחסומי גבייה". מחסומים אלו מופעלים על ידי משטרת ישראל, באמצעות שוטרי משמר הגבול, בכבישים ראשיים של שכונות ערביות בירושלים. השוטרים, העוצרים את העוברים בכביש, מעבירים אותם לידיהם ולבדיקתם של נציגי רשויות המס הנמצאים במקום. האגודה פנתה ליועצת המשפטית למשטרה ולמנהלת מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה, בבקשה להפסיק באופן מיידי את השימוש במחסומי הגבייה, ולחקור את השימוש הפסול והמפלה בסמכויות המשטרה. 

פנייה זו נעשתה במסגרת פרויקט חדש של האגודה לקידום זכויותיהם של תושבי מזרח ירושלים. בין היתר פועלת האגודה בניסיון למנוע פגיעות בתושבי העיר מצד הרשויות, לשפר את התשתיות הפיזיות במזרח העיר ולקדם את זכויות התושבים בתחומי החינוך והרווחה.

 
טוב שם משמן טוב

בג"ץ קיבל את עתירתה של האגודה וקבע, כי יש לאפשר לחשוד לעיין בתיק חקירה נגדו, אשר נסגר בנימוק של חוסר ראיות. ברוב דעות קבעו השופטים, כי זכותו של הנחקר לקבל את המידע, הדרוש לו למען יוכל לפעול להגנה על שמו הטוב, באמצעות שינוי עילת הסגירה של התיק, גובר במקרה זה על האינטרס הציבורי, שעניינו בהבטחת שיתוף הפעולה של הציבור עם המשטרה >>>


 
האגודה לזכויות האזרח בישראל
היא ארגון עצמאי ובלתי תלוי.
משאביה הכספיים מקורם בדמי חברות ובתרומות מהארץ ומחו"ל, והיא אינה מקבלת מימון ממקורות מפלגתיים או ממשלתיים.
כל תרומה לאגודה מוכרת לצורכי מס.

© האגודה לזכויות האזרח בישראל
טלפון: 960-700-700-1
פקס: 6521219-02
ת"ד 34510 ירושלים 91000
אתר: www.acri.org.il
אימייל: mail@acri.org.il


לגיליונות קודמים >>>


 

"גם כשהתותחים רועמים..."
עקרונות המשפט הבין-לאומי ההומניטרי, הכלולים באמנות הבין-לאומיות בדבר זכויות האדם בעתות מלחמה, נועדו להתוות כללי "עשה ואל תעשה" בעתות מלחמה, מתוך התפיסה המוסרית שגם במלחמה לא הכל מותר. כללים ועקרונות אלה באים לאזן בין האינטרסים הצבאיים של המדינות לבין זכויות היסוד והצרכים האנושיים של בני האדם האינדיווידואליים, ולהקטין עד למינימום האפשרי את הסבל הנגרם לאוכלוסייה האזרחית בעת סכסוכים מזויינים. 

שני עקרונות היסוד של המשפט ההומניטרי ושל המשפט הפלילי הבין-לאומי הם: עקרון ההבחנה ועיקרון המידתיות. כללי המשפט ההומניטרי מטילים חובה מפורשת על הכוח הלוחם להבחין בין מטרות צבאיות לבין מטרות אזרחיות, ואוסרים באופן חד-משמעי על פגיעה במטרות אזרחיות, הניתנות להבחנה ממטרות צבאיות. כאשר יש ספק אם יעדים, המשמשים באופן רגיל לצרכים אזרחיים, כגון בנייני מגורים, משמשים גם למטרה צבאית, יש להניח שאינם משמשים לכך, ותקיפתם לפיכך - אסורה. אולם גם אם אכן מדובר במטרה צבאית, עדיין חייבים לקחת בחשבון את הסיכון לאזרחים ולמתקנים אזרחיים בתכנון ובביצוע תקיפה, ואין לבצע פעולות צבאיות, הגורמות לפגיעה לא מידתית בחייהם של אזרחים חפים מפשע וברכושם.

במהלך הלחימה בלבנון חזרה האגודה והתריעה בפני גורמים בכירים בממשלה ובצה"ל על הפגיעה באוכלוסיה האזרחית בלבנון. האגודה מחתה גם על התבטאויות שמהן עלתה קריאה לפגיעה באזרחים, כגון ההתבטאות שיוחסה לרמטכ"ל - להפציץ בניינים רבי קומות בביירות בתגובה לירי קטיושות על חיפה, וקריאות שרים "להשטיח" כפרים ובתים בלבנון. פורסמה גם מודעה בעיתונות, הקוראת להפסקת הרג אזרחים. אין ספק, הדגישה האגודה, כי מדינת ישראל חייבת להגן על אזרחיה מפני פגיעה בחייהם, בגופם, ברכושם ובשיגרת יומם; אך עם זאת מחובתה של ישראל לפעול תמיד, ובמיוחד בעתות קשות, תוך הקפדה יתרה על אמות המידה של המשפט הבין-לאומי ההומניטרי. 


פרוייקט הסברה וחינוך

מזה כשנתיים מפעילה האגודה פרוייקט, שמטרתו להרחיב את הידע בציבור בנושא המשפט הבין-לאומי ההומניטרי וזכויות האדם בעת מלחמה. בחודש האחרון הסתיימה תוכנית הכשרה למנחים חדשים בפרוייקט. במהלך התוכנית למדו המנחים על עקרונות, מונחים ופרשנות במשפט ההומניטרי, ועל המתודות החינוכיות המשמשות להקניית ידע ומסגרות חשיבה וניתוח בנושא לקהלי יעד שונים. אירועי הלחימה בלבנון ליוו את הקבוצה לכל אורך המפגשים, נדונו ונותחו בהם, והמחישו את משמעותם ואת חשיבותם של דיני המלחמה.

ב-8.10.06, במסגרת כינוס "הקהל" המתקיים מדי שנה בחול המועד סוכות, תקיים האגודה פעילות בנושא הרס תשתיות במלחמה, תחת הכותרת "ההשחתה משחיתה". במפגש ירצה הרב בני פרל, ראש ישיבת בר אילן והישיבה לאמנויות בתל אביב וחבר הנהלת האגודה. מנחה - עו"ד תמי קצביאן.

לפרטים נוספים על פרוייקט המשפט הבין-לאומי ההומניטרי ולהזמנת פעילויות: 6521218-02


 
עובדים תחת אש


הפורום לאכיפת זכויות עובדים, שהאגודה היא חברה פעילה בו, פנה לשר האוצר, לשר התמ"ת וליו"ר ההסתדרות הכללית החדשה, בעניין זכויותיהם של העובדים באזורי קו העימות בצפון. הפורום ברך על ההסדרה המהירה של זכויות העובדים, שנבצר מהם להגיע לעבודתם בימי הלחימה. עם זאת ביקש הפורום הבהרות לשתי סוגיות הנוגעות לאופן ישומו של ההסדר ותחולתו >>> 


דף מידע - זכויות העובדים בצפון בתקופת הלחימה >>>