הקו החם  |  תרומה  |  תמיכה והצטרפות  |   הצטרפות/הסרה מרשימת תפוצה  | יוני 2010   
 
רק בריאות
צדק, שוויון ועזרה הדדית - אלו הם שלושת העקרונות עליהם מושתת "חוק ביטוח בריאות ממלכתי". חוק זה, החשוב מאין כמותו, אמור לאפשר את נגישותם של כל תושבי ישראל לשירותי הבריאות הנחוצים להם. בשנים הראשונות לקיומו הצליח החוק לצמצם פערים בתחום הבריאות, באמצעות הרחבת הנגישות לישראלים שלא היו מבוטחים לפני החוק. אולם מים רבים זרמו בנהר מאז, שירותי הבריאות בישראל שוב אינם שווים לכולם, והפערים במצבן הבריאותי של קבוצות אוכלוסייה שונות - שהם חלק בלתי נפרד מהפערים החברתיים-כלכליים בישראל - הולכים וגדלים.

בחרנו להקדיש גיליון זה של ידיעון האגודה כדי לחשוף בפניכם את פעילות האגודה לזכויות האזרח, בשיתוף ארגונים עמיתים, במטרה להבטיח שירותי בריאות שוויוניים ונגישים לכל אזרחי ישראל ותושביה. 

רמי אדוט,
ראש תחום הזכות לבריאות
 
כרזה: 
בריאות - לא לעשירים בלבד

מדי שנה מפיקה מחלקת החינוך באגודה כרזה לציון יום זכויות האדם הבינלאומי. בשנת 2007 עסקה הכרזה, שעיצב יוסי למל, בזכות לבריאות, ונלוו אליה פעילויות לבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים. הכרזה והפעילויות רלבנטיות גם היום. 
 
דרושות/ים לאגודה

האגודה לזכויות האזרח מחפשת מתנדבים/ות דוברי ערבית ורוסית למחלקת פניות הציבור בתל אביב וירושלים

העבודה כוללת קבלת פניות ומתן מידע על זכויות אדם, התמודדות עם הפרתן, ועל חוקים ונהלים המעגנים זכויות שונות. המתנדבים גם מלווים מקרים פרטיים הקשורים להפרת זכויות אדם באמצעות תכתובת עם הרשויות.

אנו זקוקים למתנדבים/ות בעלי/ות מחויבות לזכויות אדם והכרתן הראשונית, סבלנות וסובלנות, אחריות, יחסי אנוש טובים וכושר הבעה בעל פה ובכתב. מסגרת הפעילות היא שלוש שעות שבועיות, ומתבקשת התחייבות לשנת התנדבות אחת לפחות. נדרשת הכרה ויכולת תפעול בסיסית של מחשב המחובר לרשת.

ההתנדבות מתקיימת בסביבה משפטית ואנושית תומכת. במהלך ההתנדבות תינתן הכשרה ויורחב הידע על זכויות האדם ועל הטיפול בהפרתן.

המעוניינים/ות אנא פנו:
בתל אביב - למנהלת פניות הציבור, טל חסין: ‏
073-7050751, talh@acri.org.il
בירושלים - לרכז פניות הציבור, רמי אדוט:
02-6521218, rami@acri.org.il
 

האגודה לזכויות האזרח בישראל 
היא ארגון עצמאי ובלתי תלוי.
מקור משאבינו הוא תרומות של קרנות ופרטים בארץ ובחו"ל, דמי חברות באגודה ופעילות התנדבותית. עצמאות האגודה ומקצועיותה מבוססים גם במדיניותנו ארוכת השנים שלא לבקש, ולא לקבל, מימון ממקורות מפלגתיים או ממשלתיים בישראל.
כל תרומה לאגודה מוכרת לצורכי מס. 

לעמוד

 © האגודה לזכויות האזרח בישראל
טלפון: 03-5608185
פקס: 03-5608165
נחלת בנימין 75 תל אביב 
אתר: www.acri.org.il
אימייל: mail@acri.org.il

/     /

לגליונות קודמים >>>

להצטרפות/הסרה מרשימת התפוצה >>>

ידיעון האגודה בערבית >>>
ידיעון האגודה באנגלית >>>

 
צמצום פערים בבריאות - מספיק לדבר, הגיע הזמן לעשות!


בנייר העמדה "לצמצם היום את פערי המחר" סוקרים חמישה ארגוני זכויות אדם פערים משמעותיים במדדי בריאות שונים בין יהודים לערבים, בין יהודים ותיקים לעולי אתיופיה, ובקרב קבוצות אלו - בין פרטים המקבלים קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי לאלו שאינם מקבלים אותן. הארגונים מציעים למשרד הבריאות ולממשלת ישראל עקרונות בסיס ומתווה אופרטיבי לתוכנית לאומית לצמצום פערים בבריאות ובשירותי בריאות. 

נייר העמדה הוא בבחינת "יריית הפתיחה" בפרויקט ארוך טווח, מתוך הכרה בכך שהנושא המורכב מצריך התייחסות רחבה ושיתוף פעולה של גורמים ציבוריים שונים, ובהם האוצר, רשויות מקומיות ואחרים, יחד עם משרד הבריאות. מטרת הפרויקט לשכנע את ממשלת ישראל, באמצעות לחץ ציבורי ממוקד, כי הגיע הזמן לעבור מדיבורים למעשים ולקבוע תוכנית ממשלתית כוללת רב-שנתית, שתכלול גם יעדים כמותיים קונקרטיים של צמצום פערים במדדי בריאות

הארגונים השותפים ליוזמה: מרכז אדוה, רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, טנא-בריאות - קידום בריאות יוצאי אתיופיה, ואגודת הגליל - האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות.


 
נוסחת הקפיטציה: הכסף יכול לצמצם פערים?

תושבי המרכז, ככלל, הם צעירים, עשירים ובריאים יותר לעומת תושבי הפריפריה. הם "רווחיים" יותר עבור קופות החולים, משום שהם צורכים פחות שירותים ואף נוטים לרכוש מהקופות שירותים פרטיים וביטוחים משלימים. במצב כזה, המדינה צריכה למצוא דרך להטות את הכף ולהפוך גם מבוטחים עניים ותושבי פריפריה ליותר "כדאיים" עבור הקופות.

מדי שנה מקבלות קופות החולים מהממשלה כמעט 30 מיליארד ₪ כדי לספק למבוטחיהן את סל שירותי הבריאות. הנוסחה שעל פיה מחולק הכסף ("נוסחת הקפיטציה") כוללת משתנים של גיל בלבד - הקופה מקבלת יותר כסף עבור כל מבוטח קשיש. מדוע לא להשתמש בהקצאת הכספים הזאת כדי לעודד את הקופות להשקיע יותר בפריפריה הענייה בשירותים, או כדי למנוע מהן להעדיף את תושבי המרכז?

לפני כשנה וחצי הגישה האגודה לזכויות האזרח נייר עמדה לוועדה הממשלתית שמונתה לדון בשינוי נוסחת הקפיטציה. האגודה הציעה לקבל את המלצותיו של פרופ' גבי בן-נון, לשעבר סמנכ"ל לכלכלה וביטוח בריאות במשרד הבריאות, ולפיהן יקבלו הקופות יותר כסף על מבוטחים עניים (מקבלי קצבאות) או על מבוטחים החיים בישובי הפריפריה העניים. לאחרונה פורסמו המלצות הוועדה: הוועדה קיבלה את הצעת האגודה והמליצה להכניס לנוסחת הקפיטציה כבר בשנה הקרובה מפתח יישובים, שלפיו הקופות יקבלו יותר כסף עבור מבוטחים תושבי הפריפריה הענייה. עם זאת, המלצת הוועדה חסרה בחינה של ההשקעה בפועל של הקופה בתושבי הפריפריה בעקבות שינוי נוסחת הקפיטציה. 

צעד זה הוא קטן יחסית ומתנהל בשקט יחסי, אך יכול להתברר כצעד חשוב בדרך לצמצום פערים. האגודה תמשיך בעבודה על הנושא במטרה להביא להקצאת התקציבים הנדרשים למימוש המלצות הוועדה הממשלתית.


 
טיפולי שיניים לילדים ולקשישים: מי ירוויח ומי רוצה לעשות "קופה"שירותי בריאות השן ברובם אינם כלולים בסל שירותי הבריאות הממלכתי ומימונם מוטל על האזרחים. זאת, על אף שבריאות הפה והשיניים מהווה חלק בלתי-נפרד מבריאות האדם. כתוצאה מכך, השירותים זמינים רק למי שהפרוטה בכיסו. תחלואת השן בישראל גבוהה ביחס למדינות מפותחות אחרות, והפערים בתחלואה בין בעלי הכנסה גבוהה לבעלי הכנסה נמוכה ובינונית גדולים.

האגודה לזכויות האזרח היא חברה פעילה בקואליציה לרפואת שיניים ציבורית, הפועלת להכללת טיפולי השיניים בסל הבריאות הממלכתי. הקואליציה תמכה ביוזמן ליצמן לכונן שירות שיניים ציבורי לילדים כבר בשנה הקרובה, ואף תמכה בהחלטת הממשלה להקצות למימון טיפולי שיניים לילדים 65 מיליון ₪ שיועדו לעדכון סל השירותים ; האגודה, רופאים לזכויות אדם ומרכז אדוה הצטרפו כידיד בית המשפט (באמצעות התוכנית לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב) לצד הממשלה בהתנגדות לעתירות שהוגשו בתביעה לבטל את החלטת הממשלה. בית המשפט אמנם פסק שהחלטת הממשלה בטלה, אך זאת מסיבות הקשורות לנהלי חקיקה, אשר הממשלה מיהרה ותיקנה. 

התוצאה היא שמתחילת יולי הקרוב, אמורים ילדים עד גיל 8 לקבל שירותי שיניים ציבוריים - לראשונה מאז קום מדינת ישראל ומאז כינון חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

מי רוצה לעשות "קופה" על שיני הילדים?
 

הממשלה, ומשרד האוצר בראשה, מנסים להכניס דרך רפורמת השיניים רעיון חדש-ישן של קופת חולים חמישית שתפעל למטרות רווח, בצורה של קופה "ייעודית לשיניים". משמעות הדבר היא הכנסת חברה עסקית לתוך מערכת הבריאות הציבורית. קופה "פרטית" לשיניים תהיה חייבת לסנן מבוטחים, ויש לשער כי במשך הזמן תרחיב את שירותיה ותהפוך בסופו של דבר לקופה חמישית למטרות רווח. הקואליציה לרפואת שיניים ציבורית מתנגדת בכל תוקף ליוזמה זו. במקביל ממשיכה הקואליציה לקדם הצעת חוק שיזמה, להכנסת טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18 ולקשישים לסל הבריאות, כדי להסדיר את הנושא בדרך המלך. הצעה זו זכתה לתמיכה רחבה של 48 חברי כנסת מכל סיעות הבית, אולם הממשלה מתנגדת לה משיקולים תקציביים.


 
תרופות מצילות ומאריכות חיים – לעשירים בלבד?


מאז נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב-1994, סל הבריאות הבסיסי הולך ונשחק. הביטוחים המשלימים של קופות החולים מעניקים למבוטחים שידם משגת טיפולים ותרופות שאינם כלולים בסל. ביטוחים אלה הם מעין יציר כלאיים של ביטוח רפואי ציבורי ופרטי: קופות החולים – המופקדות על אספקת השירותים הציבוריים – מוכרות אותם באופן פרטי לציבור המבוטחים שלהן, בהסדרה ובפיקוח ממשלתיים. הביטוחים המשלימים אינם מציעים פתרון לכלל התושבים; מטבע הדברים, מי שאינם מבוטחים בביטוח משלים הם האוכלוסיות המוחלשות ביותר, ושיעורם נמדד בכחמישית מהאוכלוסייה.

בשנת 2007 עבר בכנסת תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שאסר על קופות החולים לשווק למבוטחי ה"משלימים" תרופות מצילות ומאריכות חיים, בשל הנזק ארוך-הטווח שתכנית כזו עשויה לגרום למערכת הבריאות הציבורית. לאחרונה מצאו קופות החולים מכבי והכללית דרך לעקוף את האיסור, באמצעות הצעת פוליסה מועדפת של חברות ביטוח פרטיות לחברי הרבדים היוקרתיים של הביטוח המשלים, ובתיווך שערורייתי של גורמים במשרד הבריאות. הפוליסות הציעו למבוטחי "המשלימים היוקרתיים" כיסוי זול יחסית לתרופות מצילות ומאריכות חיים.

האגודה, מרכז אדוה ורופאים לזכויות אדם פנו למשרד הבריאות ולמפקח על הביטוח במשרד האוצר, והתריעו כי קופות חולים "כללית" ומכבי מפירות לכאורה את החוק ואת הכללים שמשרד הבריאות עצמו קבע. בעקבות הפניות, הוציא המפקח על הביטוח הוראות ברורות שאוסרות על הצעת ביטוחים כאלה רק לחלק מהמבוטחים של חלק מהקופות. קופות החולים הפסיקו לפרסם את תוכניות הביטוח הפרטי באתריהן, וחברות הביטוח הפרטיות מציעות כעת את הפוליסה לכלל מבוטחי כל הקופות (אם כי ייתכן שעדיין מתקיימת העדפה כלשהי לחברי חלק מהמשלימים).

ביטוחים משלימים אינם הפתרון: עיבוי הביטוחים המשלימים מחזק את שחיקת התקצוב של הסל הבסיסי של התרופות והשירותים שהמדינה מחויבת לספק לתושביה, ומרחיב את השירותים הזמינים רק למי שהפרוטה מצויה בכיסו. העלאת מס הבריאות בשיעור זעום של מספר עשיריות אחוז בלבד יכול לאפשר עדכון קבוע של של סל הבריאות בשיעור 2% בשנה. זהו הפתרון הראוי להתמודדות עם מחסור בתרופות ובטכנולוגיות חדישות בסל, וערב הבחירות האחרונות תמכו בו כמעט כל סיעות הכנסת. העלאת מס הבריאות בשיעור דומה תאפשר גם הכנסת שירותים חיוניים הנעדרים ממנו, כגון טיפולי שיניים לילדים ולקשישים, ואשפוז סיעודי לכל נזקק.

העלאת מס הבריאות בשיעור של פחות מאחוז אחד - זהו מחיר הסולידריות החברתית. במחיר זה יכולים תושבי ישראל לתקן עיוותים אשר פוגעים בכולנו.