הקו החם  |  תרומה  |  תמיכה והצטרפות  |   הצטרפות/הסרה מרשימת תפוצה  | מאי 2008   
 


חברון - עיר רפאים

האגודה ובצלם חברו בקמפיין אינטרנט משותף, שמטרתו לעורר את המודעות הציבורית להפרות החמורות של זכויות האדם של התושבים הפלסטינים בחברון, כתוצאה מהקמת נקודות התנחלות במרכז העיר. הקמפיין עלה לראשונה במאי 2007. באפריל 2008 הוא חודש, לנוכח העובדה שהמצב בחברון לא השתנה.

דף הקמפיין
באנר 1 
באנר 2
דף מידע

 
חדש באתר

מעת לעת יוצאת האגודה בקמפיין לציבור. בדרך כלל המניע העיקרי ליציאה בקמפיין הוא עוצמת הפגיעה בזכויות האדם, שאליה נלווית התעלמות מכאיבה של התקשורת מהפגיעה. אנו חשים אז שמישהו מוכרח להקים את קול הזעקה.
לאתר האגודה עלה לאחרונה דף המרכז את הקמפיינים שהפיקה האגודה בשנים האחרונות. נשמח לקבל תגובות והערות. 


 

האגודה לזכויות האזרח בישראל
היא ארגון עצמאי ובלתי תלוי.
משאביה הכספיים מקורם בדמי חברות ובתרומות מהארץ ומחו"ל, והיא אינה מקבלת מימון ממקורות מפלגתיים או ממשלתיים.
כל תרומה לאגודה מוכרת לצורכי מס. 

לעמוד

 © האגודה לזכויות האזרח בישראל
טלפון: 960-700-700-1
פקס: 6521219-02
ת"ד 34510 ירושלים 91000
אתר: www.acri.org.il
אימייל: mail@acri.org.il


לגליונות קודמים >>>

 

/

לציון ה-1 במאי, יוקדש רובו של הגיליון לזכויות עובדים. 
אנו שמחים לדווח על שני הישגים של האגודה בחודש החולף בתחום זה.
 

ביטול מכרז הפסד:
מכרזי הפסד הם מכרזים שבהם מתקבלת ההצעה הזולה ביותר לאספקת שירותים, אף אם אינה מסוגלת לכסות את עלות העסקת העובדים. המעסיק – לעתים קרובות המדינה – מודע לכך שהסכום שהוא משלם לקבלן הזוכה במכרז לא יאפשר לקבלן לשלם לעובדים את כל המגיע להם, וכי על מנת להרוויח יצטרך הקבלן לכרסם בזכויות העובדים.

בחודש יולי 2007 הצטרפו האגודה וקו לעובד במעמד של "ידיד בית המשפט" לדיון בעתירה שהוגשה בבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב נגד עיריית בת ים, בעניין מכרז לאספקת שירותי ניקיון. העותרת, חברת קבלני הניקיון "פרח השקד" – שהפסידה במכרז, טענה שהחברה הזוכה, "סני", הציעה הצעה גירעונית שלא מאפשרת לשלם שכר מינימום לעובדים, ולכן דין המכרז להתבטל. הארגונים הציגו בפני בית המשפט את הרקע לסוגיה שעמדה במוקד הדיון - העושק השיטתי של עובדות ועובדי הקבלן בישראל, והיקף התופעה של מכרזי הפסד ככלי לפגיעה בזכויות העובדים. 

ב-14.4.08 קבע בית המשפט בפסק דין תקדימי כי על עיריית בת ים לבטל את המכרז ואת הסכם ההתקשרות עם חברת "סני". פסק הדין מאמץ את עמדות העותרת וידידי בית המשפט, ומטיל את האחריות לתשלום שכרם של עובדי הקבלן כחוק, על הרשות הציבורית, מזמינת השירות. פסק הדין קבע כי אי קביעת אומדן הכולל את עלות העסקת העובדים כחוק, הוא פגם מהותי המאפשר לבטל את המכרז.


איסור על הצעות עבודה מפלות בלשכת התעסוקה: בחודש יוני 2007 עתרה האגודה לבג"ץ נגד שירות התעסוקה ונגד משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, בדרישה לאסור על שירות התעסוקה לפרסם ולהציע לדורשי עבודה הצעות עבודה מפלות. העתירה הוגשה בעקבות תלונות של דורשי עבודה אשר נתקלו באפליה על בסיס גיל במודעות ה"דרושים" המוצעות בשירות התעסוקה. בבדיקה מדגמית שערך שירות התעסוקה בלשכת התעסוקה בחולון נמצא כי רוב מוחלט של הצעות העבודה (245 מתוך 248 שנבדקו) כללו אפליה מחמת גיל, וכי ב-95% מהמקרים פקידי שירות התעסוקה שיתפו פעולה עם דרישות מפלות ובלתי חוקיות שהציבו המעסיקים. 

העתירה הוגשה לאחר עשר שנות מאבק שניהלה האגודה לזכויות האזרח בנוהג הפסול; על אף שכבר בשנת 1999 גובש בממשלה, בסיוע האגודה, נוהל שאסר על אפליה בהשמת עובדים, בשירות התעסוקה נמנעו מליישמו, וטענו כי שיתוף הפעולה עם המעסיקים המפלים הוא "רע הכרחי". 

בעקבות העתירה הודיע שירות התעסוקה כי הנוהל שונה, וכי כיום חל איסור על פקידי ההשמה לפרסם ולפעול על פי דרישות מעסיקים שכוללות אפליה בלתי חוקית.


 

רואים זכויות - וידאו
אפליה בעבודה: קליפ שהפיקה האגודה בשנת 2004, ומדגים כמה מהסיבות הנפוצות לאפליה בקבלה לעבודה.

ההעסקה המשולשת: הסבר קצר על העסקת עובדים באמצעות חברות קבלן. עו"ד שרון אברהם-ויס, ינואר 2006. מאתר ACTV - טלוויזיה עצמאית באינטרנט.