הקו החם  |  תרומה  |  הצטרפות לאגודה  |   הצטרפות/הסרה מרשימת תפוצה  | מאי 2006   
 
הציבור מוזמן

• "הזכות לעבוד בכבוד – 
דרכים לשיפור המצב":

הכנס השנתי של האגודה לזכויות האזרח יתקיים ביום א', 18.6.06, בשעה 19:00, בבית הקבוץ הארצי ברח' לאונרדו דה וינצ'י 13 תל אביב. 

בכנס, שיעסוק בזכות לקיום בכבוד, 
ישתתפו דוברים מתחומים מגוונים, 
יוצגו קטעים מהצגתו של  יהושע סובול, 
"גיבור מעמד הפועלים", 
באדיבות תיאטרון הקאמרי,
ויוענק אות זכויות האדם 
ע"ש אמיל גרינצוויג למרכז אדווה.

הציבור מוזמן - הכניסה חופשית

לפני הכנס, בשעות 17:30-18:30, 
תתקיים באותו אולם האסיפה השנתית 
של חברי האגודה לזכויות האזרח.
 
על סדר היום: דו"ח ועדת ביקורת, 
דו"ח כספי ואישור המאזן.

לפרטים נוספים >>> • "גם כשהתותחים רועמים..." –
סדרת מפגשים בחיפה:
 
האגודה לזכויות האזרח וסינמטק חיפה 
מזמינים את הציבור לסדרת מפגשים, 
שבהם ייבחנו, באמצעות סרט והרצאה, 
היבטים שונים של השמירה על זכויות 
האדם בעת סכסוך מזוין >>>
 • "...כי לא כל הזכויות שמורות":
אנו מזמינים אתכם להצטרף 
למעגל חברי האגודה לזכויות האזרח

כך תוכלו לסייע לקידום זכויות האדם. 
תמיכתכם חשובה לנו.• "יש לי רעיון": 
קוראי הידיעון מוזמנים להפנות לאגודה 
שאלות בנושאים שעל סדר היום, 
נושאים לדיון ורעיונות למאמרים בתחום 
זכויות האדם. ההצעות המעניינות ידונו 
בגליונות הבאים של הידיעון. 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 
דרושים/ות לאגודה

איש/אשת שטח לפרוייקט קידום 
זכויות של תושבי ירושלים המזרחית >>>


מקדם/ת מדיניות וחקיקה >>>


עורכ/ת דין לקידום זכויות 
תושבי ירושלים המזרחית >>>מתנדבים/ות לסיוע בקיום חוגי בית 
ומפגשים בנושא זכויות אדם >>> 


מתנדבים/ות לצוות פניות הציבור בחיפה >>>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 
האגודה לזכויות האזרח בישראל
היא ארגון עצמאי ובלתי תלוי.
משאביה הכספיים מקורם בדמי חברות ובתרומות מהארץ ומחו"ל, והיא אינה מקבלת מימון ממקורות מפלגתיים או ממשלתיים.
כל תרומה לאגודה מוכרת לצורכי מס.

© האגודה לזכויות האזרח בישראל
טלפון: 960-700-700-1
פקס: 6521219-02
ת"ד 34510 ירושלים 91000
אתר: www.acri.org.il
אימייל: mail@acri.org.il


לגיליונות קודמים >>>


 
סוף ל"הסדר הכבילה" של עובד זר למעסיק


ב-30.3.06 הגיע לסיומו מאבק ממושך של קו לעובד, מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה, רופאים לזכויות אדם, מרכז אדווה ועמותת מחויבות. בג"ץ קיבל את העתירה שהגישו הארגונים (באמצעות התוכנית למשפט ורווחה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב) בשנת 2002, וקבע, כי ההסדר הכובל עובד זר בישראל למעסיק ספציפי יוצר מעין-עבדות בגרסה מודרנית, ופוגע בזכויותיהם הבסיסיות של העובדים הזרים, ועל כן דינו להתבטל. על-פי הסדר הכבילה, עובד המפוטר על ידי מעסיקו, עוזב את מעסיקו (למשל בשל תנאי עבודה או שכר מחפירים) או "מנויד" על ידי מעסיקו לעבודה אצל מעסיק אחר - הופך לשוהה בלתי חוקי המיועד לגירוש מהארץ. בית המשפט הורה למדינה לגבש בתוך שישה חודשים הסדר חדש להעסקת עובדים זרים, שלא יהיה כרוך בכבילה למעסיק.

מתוך פסק הדין: "...והרי כל אדם - גם אם זר הוא בקהלנו - זכאי לכבודו כאדם. כסף ניתן לחלוקה. כבוד אינו ניתן לחלוקה בגרעינו. כך הוא בכבודם וכך הוא בחירותם של העובדים. אכן, אין להימנע ממסקנה - מסקנה כואבת ומבישה - כי העובד הזר הפך צמית של מעסיקו; כי הסדר הכבילה על כל שלוחותיו סגר על העובד הזר סביב-סביב; כי הסדר הכבילה יצר מעין-עבדות בגרסה מודרנית. בהסדר הכבילה שהיא עצמה קבעה והשליטה, רצעה המדינה את אוזנם של העובדים הזרים למזוזת ביתם של מעסיקיהם, וכבלה את ידיהם ואת רגליהם באזיקים ובנחושתיים למעסיק ש"ייבא" אותם ארצה." (המישנה לנשיא מישאל חשין)

להרחבה ולקישור לפסק הדין >>>

מאמר בנושא: כלימה תכסה את פנינו, מאת עו"ד עודד פלר ועו"ד יונתן ברמן


 
הזכות לשוויון


מזרחיות שוות
ב-26.4.06 קיבל בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים את עתירתה של האגודה, שדרשה למנוע אפליה עדתית בקבלת תלמידות לסמינרים חרדיים יוקרתיים של "בית יעקב" בירושלים. בעתירה הובאו עדויות לקיומה של מכסה בשיעור 30% לקבלתן של תלמידות ממוצא מזרחי – אפליה הפוגעת בזכויותיהן ובכבודן של מאות תלמידות. בית המשפט פסק, כי על משרד החינוך ועיריית ירושלים להפעיל את סמכותם ולמנוע את האפליה העדתית בסמינרים החרדיים בעיר, באמצעות יצירת קריטריונים מקצועיים ושוויוניים שעל פיהם יפעלו מוסדות החינוך החרדי ברישום ובקבלה של תלמידות, ופיקוח עליהם. 

מתוך פסק הדין: "...זכותם של מוסדות אלה לאוטונומיה חינוכית, אינה מייתרת את הצורך בפיקוח רשויות החינוך הציבורי במטרה לדאוג ולשמור מכל משמר את ערכי היסוד של השוויון ומניעת אפליה על רקע עדתי. שמירה זו חשובה לציבור בכללותו ובמיוחד כשמדובר באוכלוסיה פגיעה וחלשה של ילדים. אך ברור הוא כי חשיבות הפיקוח גוברת וכי יש לעשות כל שניתן כדי לוודא שלא ישאר ולו אבק קלוש של חשש לאפליה על רקע עדתי. באיזון הנדרש בין השמירה על האוטונומיה של מוסדות החינוך לבין שמירה על השוויון ועל הערך של כבוד הילד, יש לתת עדיפות לערכי היסוד." (השופטת יהודית צור)

להרחבה ולקישור לפסק הדין >>>


יום עצוב לדמוקרטיה הישראלית 
במאי 2006 הגיעה לסיומה ההתדיינות בעתירות נגד חוק האזרחות, עתירות שהגישו בין השאר האגודה ועדאלה. החוק, שמונע מתן מעמד בישראל לבני זוג פלסטינים של אזרחים ישראלים, פוגע קשות בזכות לשוויון ובזכות לחיי משפחה. בג"ץ דחה את העתירות ברוב של ששה שופטים מול חמישה. יחד עם זאת, שמונה משופטי ההרכב קבעו, כי הזכות לחיי משפחה היא זכות חוקתית, המעוגנת בחוק היסוד, וכי חוק האזרחות פוגע בזכות זו. האגודה הביעה צער על הפסיקה, וקראה לממשלה להימנע מלהאריך את תוקף החוק. עוד פנו האגודה ועדאלה לבג"ץ, בבקשה שיפסוק בעתירות נגד החלטת הממשלה, שקדמה לחוק האזרחות. פסק דין כזה יוכל להביא לטיפול במעמדם של בני זוג פלסטינים, שהטיפול בבקשתם לקבלת מעמד הוקפא בשל החלטת הממשלה, בטרם נחקק חוק האזרחות.


מרפאות בכפרים הלא מוכרים בנגב
בג"ץ דחה עתירה שהגישה האגודה בשנת 2000, לקביעת כללים שוויוניים וברורים להקמת מרפאות בישראל, ולפעול להקמתן של מרפאות בכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב לפי כללים אלה. על אף שבג"ץ מדגיש בפסיקתו את חובת המדינה לספק שירותי בריאות לתושבי הכפרים הלא מוכרים, נמנעו שופטיו מלהורות לשר הבריאות לקבוע כללים למימושה של חובה זו, והסתפקו בהקמתן של מרפאות אחדות, שאינן עונות על צרכי האוכלוסייה, ואינן מתקנות את האפליה רבת השנים של תושבי הנגב הבדואים לעומת תושביו היהודים >>>


 
זכויות האדם בשטחים הכבושים


מניעה משטרתית על שום מה?
בעתירה לבג"ץ דורשת האגודה לחשוף את הנוהל ואת הקריטריונים להטלת "מניעה משטרתית" על פלסטינים תושבי השטחים - רישום הגורר הגבלות קשות על חופש התנועה שלהם >>>


טווח מסוכן
ששה ארגוני זכויות אדם ישראלים ופלסטיניים, ביניהם האגודה, עתרו לבג"ץ בדרישה לבטל את ההנחיה שניתנה לכוחות צה"ל לצמצם את טווח הביטחון בירי פגזים למרחק של 100 מטרים בלבד מבתי תושבים ברצועת עזה – הנחיה הפוגעת בחיי אדם >>>


כלואים
האגודה הגישה לבג"ץ עתירה מתוקנת נגד משטר ההיתרים במובלעות גדר ההפרדה, הפוגע פגיעה קשה ברבבות תושבים פלסטינים החיים בגדה המערבית >>>


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ילדי שכונת דהמש יוכלו להירשם לשנת הלימודים הקרובה
בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב-יפו חייב את עיריית רמלה לאפשר את רישומם של ילדי שכונת דהמש בגני ילדים ובבתי ספר שבתחומה לקראת שנת הלימודים הקרובה. ההחלטה ניתנה בצו ביניים בעתירה שהגישו האגודה וארגון כראמה >>>


רוצים להפגין? שכרו מאבטחים על חשבונכם! 
הארגונים דעם - מפלגת פועלים ומען - עמותה לסיוע לעובדים ביקשו לקיים הפגנה לציון 1 במאי. המשטרה התנתה את מתן הרשיון להפגנה בכך שישכרו מאבטחים פרטיים, על חשבונם. בעקבות התערבות האגודה, בוטלה הדרישה >>>


סחבת עולה כסף
ב-26.4.06 פסק בג"ץ הוצאות בסך 30,000 ש"ח לטובת בני הזוג קעדאן, שביקשו לרכוש מגרש ולבנות את ביתם בישוב קציר. האגודה נאלצה להגיש עתירה שניה בשם בני הזוג, למימוש פסק הדין בעניינם. בג"ץ מתח ביקורת חריפה על הסחבת הרבה, שבה נקט מינהל מקרקעי ישראל נגד בני הזוג, והדגיש את חובת היתר, החלה על רשויות המדינה, לפעול במהירות הראויה, ואת חובתן היתרה לכבד את פסקי הדין של בתי המשפט. 
על העתירה >>>