הקו החם  |  תרומה  |  תמיכה והצטרפות  |   הצטרפות/הסרה מרשימת תפוצה  | ינואר 2009   

 

דיני המלחמה

אף כאשר עצם היציאה למלחמה מותרת, לא הכל מותר במהלך הלחימה. דיני הלחימה, שהינם חלק מהמשפט ההומניטרי הבין-לאומי, קובעים את החובות המוטלות על צדדים לוחמים. מטרתו של משפט זה הינה למצוא את האיזון הנכון בין שני אינטרסים סותרים – אינטרס הצורך הצבאי, והשאיפה למתן הגנה מקסימאלית לאוכלוסייה האזרחית בזמן הלחימה.

דף מידע >>>
מוקד המשפט ההומניטרי הבין-לאומי באתר האגודה >>> 
אסור שאזרחים יהיו בשר תותחים

כתב: חגי אלעד, מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח. המאמר פורסם באתר ynet ב-8.1.09

האם זה נאיבי לנסות ולשמור על זכויות האדם בעת מלחמה? אולי. קמפיין ארגוני זכויות האדם בישראל נגד פגיעה באזרחים, בכל מקום שהוא, לא הציל את חייו של אף אזרח ישראלי או אף תושב עזה חף מפשע. אבל חובתנו לזעוק נגד הפגיעה בזכות לחיים, נגד הזילות בקדושתם של חיי אדם ונגד ההידרדרות למרחץ דמים שרק הופך לאכזרי יותר ויותר. 

למאמר המלא >>>


 
נפתחת תוכנית הכשרה בנושא המשפט ההומניטרי הבין-לאומי

האגודה לזכויות האזרח פותחת תוכנית הכשרה ייחודית לפעילים, לאנשי/נשות תקשורת וחינוך ולאחרים, בנושא המשפט ההומניטרי הבין-לאומי. מטרת התוכנית, המתקיימת זו השנה השניה, לענות לאתגר המוצב לפתחם של כלי התקשורת והארגונים בחברה האזרחית הישראלית - מאבק לקידום הכרה בחיוניות ההגנה על זכויות אדם בעת סכסוך מזוין. 

תוכנית ההכשרה תקנה ידע תיאורטי ומעשי בנושא המשפט ההומניטרי, כולל ידע על אמנות, פרשנות משפטית ובתי דין בין-לאומיים, כלים לעיבוד החומר התיאורטי לציבור הישראלי וכלים לתרגום הידע לפעילות הסברתית וחינוכית. בתוכנית יתארחו מרצים מהאקדמיה, מהתקשורת ומארגוני החברה האזרחית. בחלק השני תינתן למשתתפים אפשרות לתכנן ולבצע פרויקטים הסברתיים וחינוכיים בנושא. 

למידע נוסף >>>
טופס הרשמה >>>


 
הזמנה לסֶדֶר

מאז תחילת המבצע הצבאי בעזה, הציבור הישראלי מוצף במידע ובנתונים, במונחים משפטיים ובשלל פרשנויות. האגודה לזכויות האזרח מציעה הרצאות, סדנאות, חוגי בית וקבלת מידע בנושאים הקשורים למשפט ההומניטרי הבין-לאומי, כגון: דיני מלחמה, החובות החלות על הצדדים הלוחמים, רצועת עזה מאז ההתנתקות. למידע נוסף >>>  

האגודה לזכויות האזרח בישראל 
היא ארגון עצמאי, בלתי מפלגתי ובלתי תלוי.
מקור משאבינו הוא תרומות של קרנות ופרטים בארץ ובחו"ל, דמי חברות באגודה ופעילות התנדבותית. עצמאות האגודה ומקצועיותה מבוססים גם במדיניותנו ארוכת השנים שלא לבקש, ולא לקבל, מימון ממקורות מפלגתיים או ממשלתיים בישראל.
כל תרומה לאגודה מוכרת לצורכי מס. 

לעמוד

 © האגודה לזכויות האזרח בישראל
טלפון: 960-700-700-1
פקס: 6521219-02
ת"ד 34510 ירושלים 91000
אתר: www.acri.org.il
אימייל: mail@acri.org.il


לגליונות קודמים >>>

 

האגודה לזכויות האזרח קוראת – די לפגיעה באזרחים. על כל הצדדים לכבד את ההוראות של דיני הלחימה והמוסר, האוסרים פגיעה בלתי מובחנת ובלתי פרופורציונאלית באזרחים, ובמבנים ותשתיות שאינם מטרות צבאיות מובהקות.

הן בעזה והן בישראל נפגעת אוכלוסייה אזרחית שאינה מעורבת בלחימה, כתוצאה מפעילות של צה"ל ושל חמושי חמאס. היקף הקורבנות בנפש מחריד, ומחיר הדמים עולה ככל שימי הלחימה מתמשכים. האגודה מביעה זעזוע מהפגיעה באוכלוסיה האזרחית ומהיקפה.

חשוב להדגיש, שאין בהפרות של דיני הלחימה על-ידי אחד הצדדים כדי להצדיק או להכשיר הפרות שכאלו על-ידי הצד השני. ההפרות המתמשכות על-ידי ישראל של זכויות האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית בעזה אינן מצדיקות ירי טילים המכוון ישירות כנגד אוכלוסייה אזרחית, כפי שנעשה על-ידי חמאס. ירי כזה הוא אסור בתכלית, ומהווה הפרה ברורה של דיני הלחימה ומתנוסס מעליו דגל שחור. הוא הדין בירי טילים לעבר אוכלוסיה אזרחית בישראל, שאף הוא איננו מתיר או מצדיק פגיעה מסיבית באוכלוסייה אזרחית ברצועת עזה מצד ישראל, וגם על פגיעה זו מתנוסס דגל שחור. אין ולא יכולה להיות שום הצדקה להתקפות על אוכלוסייה אזרחית, בישראל, בעזה או בכל מקום אחר

הפגיעה באוכלוסייה האזרחית בישראל בעקבות ירי הטילים על-ידי חמאס מוכרת היטב לציבור הישראלי. לעומת זאת, מצבה של האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה במהלך השנים האחרונות והפגיעה בה כתוצאה מפעילות ישראל הינם חלק של המציאות שכמעט ואינו ידוע לציבור בישראל. הלחימה זרעה הרס נרחב וחסר תקדים ברחבי הרצועה. מערכות המים, הביוב והחשמל בעזה במצב של קריסה, מצב המותיר את תושבי עזה חשופים לפגיעה ונעדרי יכולת התמודדות עם תוצאותיה הקשות של הלחימה (עוד על המצב בעזה קראו כאן. כמו כן ראו פניית ארגוני זכויות האדם לתקשורת בעניין הסיקור בעת הלחימה).

כארגון זכויות אדם, הדואג להגנה על זכויות האדם של כל איש ואישה, ילד וילדה, ישראלי ופלסטיני כאחד, אנו חרדים נוכח הפגיעה האנושה באוכלוסיה האזרחית, הנלווית למערכה הצבאית שמתחוללת כעת בעזה ובדרום ישראל. אנו שבים וקוראים לכל מי שנוטל חלק בלחימה לכבד את הוראות דיני הלחימה, האוסרים על פגיעה מכוונת או בלתי-פרופורציונלית באזרחים ועל שימוש באזרחים כמגן אנושי.

כארגון הפועל בישראל ומול הרשויות הישראליות, אנו קוראים לממשלת ישראל ולדרגים הבכירים בצה"ל לפעול במסגרת כל ההגבלות שמחייב הדין, ולקיים את חובותיהם על פי המשפט הבינלאומי ועל פי המוסר האנושי. אנו קוראים לישראל:
 

 • לחדול מיד מהתקפות בלתי מובחנות ובלתי פרופורציונליות, הפוגעות באוכלוסייה האזרחית ובתשתיות אזרחיות.
 • לנקוט בכל האמצעים הנחוצים, לרבות הוראה מיידית על קיומן של חקירות עצמאיות לבדיקת אירועים, על מנת למנוע הישנותן של פגיעות באזרחים וביעדים אזרחיים, ועל מנת לוודא יישום בפועל של דיני המלחמה.
 • לחדש את אספקת הדלק, הציוד הרפואי, המזון ומצרכים חיוניים אחרים לרצועת עזה לאלתר וללא הגבלה.
 • להפסיק ירי על צוותים רפואיים ולאפשר פינוי מיידי ובטוח של פצועים לבתי החולים. 

 •  
  פעילות האגודה וארגונים עמיתים, ועדכונים מהשטח

  בלוג ארגוני זכויות האדם: זכויות האדם בעזה ובישראל בצל הלחימה

  קמפיין ארגונים עם עדכון יומי על מספר הנפגעים
  /

  קו חם לתושבי הדרום - בעברית, ערבית, רוסית, טיגרית ואמהרית
  /

  עתירת ארגוני זכויות אדם: לעצור את קריסת התשתיות ברצועת עזה

  עתירת ארגוני זכויות אדם: לאפשר פינוי פצועים בעזה 

  פניה לפרקליט הצבאי הראשי: ישראל מחויבת להגן על זכויות האדם של העצורים מעזה

  פניה ליועץ המשפטי לממשלה: גם בעתות מלחמה, אסור למשטרה לפגוע בחופש הביטוי 

   פניה לפיקוד העורף: להשלים הנחיות חסרות בנושא מיגון במקומות העבודה ובתחבורה הציבורית


   
  וידאו

  /
  ילדים הם לא המטרה: סרטון שהופק בשנת 2006 על-ידי סטודנטים ממכללת תל-חי, במסגרת תכנית המשפט ההומניטרי הבין-לאומי של האגודה. 

  /
  דיני מלחמה: סרטון מתוך פרויקט של הוועד הציבורי נגד עינויים ושל הטלוויזיה החברתית, העוסק בהיבטים שונים של המשפט ההומניטרי הבין-לאומי. הסרטון נערך ע"י בוגרי תכנית ההכשרה לפעילים חברתיים בנושא המשפט ההומניטרי, שהתקיימה באגודה בשנת 2007-2008.